Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Ostre, wystające i chropowate elementy | Poruszające się środki transportowe stosowane przy załadunku lub rozładunku samochodów | Spadające elementy lub ładunki z pojazdów | Śliskie, nierówne powierzchnie | Położenie stanowiska pracy w odniesieniu do podłoża | Ruchome elementyRuchome elementy


Problem: Zagrożenia urazami z powodowane ruchomymi częściami:

 • wiertarek,
 • szlifierek,
 • sprężarek,
 • silnika pojazdu ciężarowego oraz podzespołów napędowych,
 • narzędzi zmechanizowanych (z napędem elektrycznym, pneumatycznym, itp.)


Pytania / obserwacje
Dzialania poprawiajace stan bhp

Czy prowadzenie przeglądu, sprawdzanie poziomu oleju i innych płynów eksploatacyjnych w pojeździe ciężarowym może powodować powstanie urazu poprzez:
 • pochwycenie,
 • wciągnięcie,
 • uderzenie,
 • wplątanie,
 • stłuczenie,
 • starcie,
 • obtarcie?
Zasady postępowania:
 • przed rozpoczęciem sprawdzania poziomów oleju i innych płynów eksploatacyjnych należy pamiętać o wyłączeniu zapłonu silnika,
 • jeżeli wykonanie pracy uzależnione jest od włączonego silnika, wtedy należy zachować szczególna ostrożność,
 • odzież robocza powinna przylegać do ciała i być pozapinana,

Czy maszyna jest prawidłowo posadowiona i podłączona do instalacji oraz użytkowana zgodnie z przeznaczeniem? Posadowienie i/lub zamocowanie oraz podłączenie do instalacji i utrzymywanie maszyn w stanie technicznym zgodnym z wymaganiami aktualnych przepisów i norm oraz stosowanie w zakresie i warunkach podanych w instrukcji obsługi lub dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR). Wprowadzanie do eksploatacji wyłącznie maszyn, urządzeń oraz narzędzi:
 • oznaczonych znakiem bezpieczeństwa i posiadających aktualny certyfikat uprawniający do oznaczania tym znakiem -jeśli znajdują się w wykazie wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania, tym znakiem,
 • posiadających deklarację zgodności z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami - dla pozostałych.

Czy możliwy jest dostęp rąk, nóg lub innych części ciała do ruchomych elementów maszyny, narzędzi lub przedmiotu obrabianego, mogących powodować powstanie urazu poprzez:
 • pochwycenie,
 • wciągnięcie,
 • uderzenie,
 • wplątanie,
 • dotknięcie,
 • obcięcie,
 • zgniecenie,
 • zmiażdżenie,
 • przecięcie,
 • stłuczenie,
 • obtarcie?
Stosowanie pewnie mocowanych osłon i innych urządzeń ochronnych uniemożliwiających dostęp do stref niebezpiecznych i zapewniających zachowanie normalnych warunków pracy, np.: zabezpieczających przed wzrostem ciśnienia (zgodnie z instrukcją obsługi lub DTR, normami lub oceną ryzyka).

Pewne mocowanie przedmiotu obrabianego.

Czy wytrzymałość, usytuowanie i mocowanie osłon jest właściwe (kompletność, pewność mocowań, kształt i wielkość otworów oraz odpowiednie odległości bezpieczeństwa)? Sprawdzenie i zapewnienie odległości bezpieczeństwa uniemożliwiających dostęp rąk i nóg oraz innych części ciała do stref niebezpiecznych.

Nie demontowanie osłon i innych urządzeń ochronnych.

Nie otwieranie osłon podczas ruchu maszyny.

Czy usytuowanie oraz działanie pozostałych urządzeń ochronnych i zabezpieczających (fotokomórki, zawory, bezpieczniki) jest właściwe? Sprawdzenie i zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń ochronnych i zabezpieczających.

Czy funkcjonowanie, lokalizacja i oznakowanie elementów sterowniczych i informacyjnych jest właściwe? Sprawdzenie i zapewnienie właściwego funkcjonowania elementów sterowniczych (zwłaszcza wyłączników: start i stop, wyłącznika awaryjnego, wyłączników krańcowych) i elementów informacyjnych: pewnie zamocowanych, łatwo dostępnych i odpowiednio oznakowanych.

Czy na stanowisku pracy jest dostępna pełna informacja o użytkowaniu maszyny (instrukcja obsługi, bhp, znaki i napisy na maszynie)? Zapewnienie właściwej informacji o użytkowaniu dla operatora: instrukcja obsługi, bhp, znaki i napisy na maszynie.

Czy mogą występować zagrożenia podczas czyszczenia, smarowania i konserwacji maszyn i narzędzi? Zachowanie szczególnej ostrożności podczas czyszczenia, konserwacji i napraw (po wyłączeniu zasilania).

Czy są wykonywane okresowe przeglądy techniczne i przewidziane wymiany części bądź naprawy (wg instrukcji obsługi lub dokumentacji techniczno-ruchowej DTR)? Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych oraz napraw zgodnie z instrukcją obsługi lub DTR.

Czy operatorzy maszyn stosują właściwe środki ochrony indywidualnej oraz odpowiednie ubranie i obuwie robocze? Stosowanie właściwie dobranych środków ochrony indywidualnej oznaczonych znakiem bezpieczeństwa i posiadających ważny certyfikat upoważniający do takiego oznaczania.

Stosowanie odpowiedniego ubrania i obuwia roboczego.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP