Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Ostre, wystające i chropowate elementy | Poruszające się środki transportowe stosowane przy załadunku lub rozładunku samochodów | Spadające elementy lub ładunki z pojazdów | Śliskie, nierówne powierzchnie | Położenie stanowiska pracy w odniesieniu do podłoża | Ruchome elementy


Spadające elementy lub ładunki z pojazdów


Problem: Zagrożenia urazami z powodowane spadającymi:

  • ładunkami przemieszczanymi po polu załadowczym, rampie oraz wewnątrz skrzyni ładunkowej pojazdu,
  • ładunkami podczas ich załadunku lub rozładunku na/z pojazdu,


Pytania / obserwacje
Dzialania poprawiajace stan bhp

Czy wyznaczono i przygotowano miejsca do ustawiania ładunków? Oczyszczenie skrzyni ładunkowej w pojeździe, naprawa wszelkich nierówności, pęknięć i dziur w podłodze.

Kierowca powinien zapoznać się z instrukcją obsługi pojazdu i poznać sposoby odpowiedniego rozmieszczania ładunków na pojeździe.

Czy są przekraczane dopuszczalne obciążenia regałów, wózków oraz innych miejsc przeznaczonych do ustawiania palet z ładunkami? Określenie dopuszczalnego obciążenia nawierzchni i posadzek po których poruszają się wózki, dopuszczalnej ładowności skrzyń ładunkowych pojazdów, regałów oraz innych miejsc ustawiania ładunków.

Zapewnienie informacji o wartościach obciążenia, np.: poprzez wywieszanie czytelnych napisów.

Zapewnienie, aby masa ładunku nie przekraczała dopuszczalnego obciążenia wózków, regałów, pojazdów.

Czy podczas załadunku towaru pojazdy ciężarowe nie są przeciążane? Określenie dopuszczalnej ładowności skrzyni ładunkowej pojazdu.

Kierowca przed wyruszeniem w trasę po towar powinien znać parametry charakteryzujące pojazd którym się porusza, w tym dopuszczalną ładowność pojazdu.

Przestrzeganie instrukcji producenta i właściwości pojazdu dotyczących dopuszczalnej ładowności jaką może przewieźć pojazd.

Czy są ustalone i przestrzegane zasady oraz sposoby ustawiania ładunków zapewniające bezpieczeństwo? Ustalenie zasad w zakresie sposobu rozmieszczania oraz pobierania ładunków, zapewniających przede wszystkim:
  • zachowanie stateczności pojazdu:
    • przez ustalenie i przestrzeganie wysokości załadowywanego ładunku na pojeździe w zależności od jego rodzaju,
    • stosowanie zabezpieczeń (powiązań) między warstwami ładunków (np.: łączenie krzyżakami skrzynek ustawionych na palecie),
  • zapewnienie, aby środek ciężkości pojazdu nie przekroczył granicznych wartości mogących powodować utratę stateczności pojazdu podczas kierowania nim,
  • ustawienie ładunku w taki sposób aby przy rozładunku nie było potrzeby przesuwania innych palet żeby pobrać odpowiedni ładunek,
Kierowca pojazdu osobiście powinien nadzorować załadunek pojazdu oraz sposób rozmieszczenia ładunku na pojeździe.

Czy są spełnione wymagania bezpieczeństwa dotyczące składowania i użytkowania butli z gazami technicznymi? Podczas przewozu butli należy przestrzegać zasady, że każda butla z gazem klasy 2 powinna mieć metalowy kołpak. Jeśli są przewożone w pozycji leżącej, powinny być zabezpieczone przed przetaczaniem się, np. ułożone na drewnianych ramach z miękką wykładziną dostosowanych do średnicy butli, albo butle powinny być przegrodzone od siebie listwami z miękkiego drewna. Butle z gazem o pojemności do 150 l powinny być ułożone w poprzek lub wzdłuż skrzyni ladunkowej, ale te znajdujące się przy przedniej burcie skrzyni ładunkowej powinny być ułożone w poprzek skrzyni ładunkowej.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP