Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Ostre, wystające i chropowate elementy | Poruszające się środki transportowe stosowane przy załadunku lub rozładunku samochodów | Spadające elementy lub ładunki z pojazdów | Śliskie, nierówne powierzchnie | Położenie stanowiska pracy w odniesieniu do podłoża | Ruchome elementy


Śliskie, nierówne powierzchnie


Problem: Zagrożenia urazami z powodowane poślizgnięciem, potknięciem i upadkiem na podłogę lub innym podłożu stanowiska pracy, przejść, dojść lub dróg komunikacyjnych:

  • w pomieszczeniach garażowo – przeglądowo – naprawczych,
  • na rampie lub polu załadowczo-rozładowczym,
  • w miejscach postojowych lub manewrowych,


Pytania / obserwacje
Dzialania poprawiajace stan bhp

Czy mogą wystąpić potknięcia, poślizgnięcia i upadki na skutek:
  • nierównych i uszkodzonych podłóg w pomieszczeniach, na skrzyni ładunkowej,
  • znajdującej się na podłodze cieczy (olejów, paliw) lub smarów,
  • wystających progów między pomieszczeniami, w drzwiach wejściowych i na drogach komunikacyjnych,
  • dziur i pęknięć w podłodze skrzyni ładunkowej,
  • nieodpowiedniego obuwia roboczego?
Wykonanie podłóg z materiałów nienasiąkliwych i zapobiegających poślizgom. Zapewnienie równej powierzchni podłogi.
Zlikwidowanie progów między pomieszczeniami, ograniczenie ich wysokości w drzwiach wejściowych.
Likwidowanie na bieżąco nierówności i ubytków podłoża.
Uzupełnianie na bieżąco ubytków podłoża (wyrównywanie nawierzchni).
Stosowanie odpowiednio dobranego obuwia ochronnego i roboczego.

Czy drogi komunikacyjne oraz miejsca umieszczania ładunków są wyznaczone i oznaczone? Zapewnienie wolnych, nie zastawionych, właściwie oznakowanych dróg komunikacyjnych (przejść) i miejsc umieszczania ładunków.

Zapewnienie dróg komunikacyjnych bez progów, z oznakowaniem pojedynczego stopnia.

Czy wokół stanowisk jest utrzymywany porządek? Zachowanie porządku wokół stanowiska pracy (uprzątanie porozrzucanych części, przedmiotów). Stosowanie schodów odpowiadających wymaganiom norm i przepisów.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP