Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Informacje ogólne | Środki ochrony indywidualnej

Odlatujące elementy (odpryski ciał stałych)

Odpryski ciał stałych powstają m.in. przy ręcznej i maszynowej obróbce drewna, metali, kamieni, betonu oraz tworzyw sztucznych. Źródłami odprysków mogą być również uszkodzone, ruchome elementy maszyn (np. wiertła, tarcze szlifierskie, tarcze przecinarek kątowych itp.). Parametrami charakteryzującymi odpryski są: prędkość oraz energia uderzenia. Ocena zagrożenia może być przeprowadzana jedynie w sposób jakościowy.

Do ochrony przed odpryskami ciał stałych zalecane jest stosowanie sprzętu ochrony oczu i twarzy.
Z uwagi na brak określonych wartości najwyższych dopuszczalnych natężeń tego czynnika, trudno jest ustalić wymaganą skuteczność sprzętu ochrony oczu i twarzy, chroniącego przed odpryskami ciał stałych (patrz – Zalecenia dotyczące doboru sprzętu ochrony oczu i twarzy).

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP