Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Czynniki biologiczne - materiały informacyjne | Artykuły | Nowości wydawnicze | Bibliografia (CIOP) | Kontakt | Usługi | Interesujące odnośniki

Czynniki biologiczne - Bibliografia

 • Gołofit-Szymczak M: Zagrożenia mikrobiologiczne płynące z wykorzystywania zielonej energii. Agro Industry, 2013, nr 1(9), s. 55-58
 • A. Ławniczek-Wałczyk, M. Gołofit-Szymczak, M. Cyprowski, R.L. Górny: Exposure to harmful microbiological agents during the handling of biomass for power production purposes. Medycyna Pracy, 2012, nr 63(4), s. 395-407
 • Bródka K., Sowiak M., Kozajda A., Cyprowski M., Szadkowska-Stańczyk I: Czynniki biologiczne wpływające na jakość powietrza w pomieszczeniach biurowych. Medycyna Pracy, 2012, nr 63(3), s. 303-315
 • Cyprowski M: Zanieczyszczenia mikrobiologiczne cieczy obróbkowych. Bezpieczeństwo Pracy, 2012, nr 9, s. 16-19
 • Cyprowski M., Buczyńska A., Kozajda A., Sowiak M., Bródka K., Szadkowska-Stańczyk I: Exposure to (1-3)-B-D-glucans in swine farms. Aerobiologia, 2012, nr 28, s. 161-168
 • Górny RL, Ławniczek-Wałczyk A: Effect of two aerosolization methods on the release of fungal propagules from contaminated agar surface. Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 2012, nr vol19,No 2, s. 267-272
 • J. Dutkiewicz, R.L. Górny, L. Zapór: Czynniki zagrożeń; biologicznych w środowisku pracy. Wyd. 4 uaktualnione, Wydawnictwo Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – PIB, Warszawa, 2012
 • Ławniczek-Wałczyk A, Gołofit-Szymczak M, Cyprowski M, Górny RL: Szkodliwe czynniki biologiczne w gabinetach stomatologicznych. Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka, 2012, nr 9, s. 20-24
 • M. Gołofit-Szymczak, A. Jeżewska, A. Ławniczek-Wałczyk, R.L. Górny: Narażenie pracowników konserwujących instalacje wentylacyjne na szkodliwe czynniki biologiczne i chemiczne. Medycyna Pracy, 2012, nr 6(63), s. 711-722
 • R.L. Górny: Microbial fragments as hidden indoor contaminants. Alergologia. Immunologia, 2012, nr 9(2-3), s. 135-138
 • R.L. Górny: Szkodliwe czynniki biologiczne w środowisku pracy. Promotor BHP, 2012, nr 10, s. 10-15
 • R.L. Górny, A. Ławniczek-Wałczyk: Effect of two aerosolization methods on the release of fungal propagules from contaminated agar surface. Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 2012, nr 1992), s. 279-284
 • R.L. Górny, A. Ławniczek-Wałczyk, M. Cyprowski, M. Gołofit-Szymczak: Wykorzystanie techniki mikrofalowej w nieinwazyjnym oczyszczaniu budynków z mikrobiologicznych skażeń. Ochrona przed Korozją, 2012, nr 9A, s. 184-191
 • A. Harkawy, R.L. Górny, L. Ogierman, A. Wlazło, A. Ławniczek-Wałczyk, A. Niesler: Bioaerosol assessment in naturally ventilated historical library building with restricted personnel access. . Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 2011, nr 18, s. 323-329
 • Buczyńska A., Cyprowski M., Szadkowska-Stańczyk I: Indoor disposal of household waste as a source of environmental biohazard exposure. Pol J Environ Stud, 2011, nr 20(4), s. 851-856
 • Cyprowski M., Sowiak M., Szadkowska-Stańczyk I.: B-glucan aerosol in different occupational environments. Aerobiologia, 2011, nr 27, s. 345-351
 • Gołofit-Szymczak M: Szkodliwe czynniki biologiczne w sektorze utrzymania czystości. Przyjaciel przy Pracy, 2011, nr IV, s. 21-23
 • Gołofit-Szymczak M., Ławniczek-Wałczyk A: Biomasa jako źródło zagrożeń biologicznych. Bezpieczeństwo Pracy, 2011, nr 12, s. 17-19
 • Górny LR, Ławniczek-Wałczyk A, Cyprowski M, Gołofit-SzymczakM: Zniszczenia wodne budynków i ich korozja mikrobiologiczna - przyczyny, zagrożenia, prewencja i remediacja, Wydawnictwo CIOP-PIB, , 2011
 • Harkawy A, Górny RL, Ogierman L, Wlazło A, Ławniczek-Wałczyk A, Niesler A:: Bioaerosol assessment in naturally ventilated historical library building with restricted personnel access. Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 2011, nr 18(2), s. 323-329
 • J. Karbowska-Berent, R.L. Górny, A.B. Strzelczyk, A. Wlazło: Airborne and dust borne microorganisms in selected Polish libraries and archives. Building and Environment, 2011, nr 46, s. 1872-1879
 • K. Frączek, R.L. Górny: Microbial air quality at Szczawnica sanatorium, Poland. Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 2011, nr 18, s. 63-71
 • R.L. Górny, M. Cyprowski, A. Ławniczek-Wałczyk, M. Gołofit-Szymczak, L. Zapór: Biohazards in the indoor environment - a role for threshold limit values in exposure assessment, CRC Press - Taylor and Francis Group(ISBN 978-0-415-67266-5), , 2011
 • R.L.Górny: Zastosowanie promieniowania mikrofalowego w kontroli skażenia mikrobiologicznego środowiska wnętrz. Ekologia i Technika, 2011, nr 6(115), s. 300-309
 • 25. Niesler A., Górny R.L., Wlazło A., Łudzeń-Izbińska B., Ławniczek-Wałczyk A., Gołofit-Szymczak M., Meres Z., Kasznia-Kocot J., Harkawy A., Lis D.O., Anczyk E: Microbial contamination of storerooms at the Auschwitz-Birkenau Museum. Aerobiologia, 2010, nr 26, s. 125-133
 • Ławniczek-Wałczyk A, Górny R.L.: Endotoxins and B-glucans as markers of microbiological contamination - characteristics, detection, and environmental exposure.. Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 2010, nr 17, s. 193-208
 • M. Gołofit-Szymczak, L. Zapór: Zagrożenia biologiczne w oczyszczalni ścieków. Bezpieczeństwo pracy, 2007, nr 3, s. 26-28
 • J. Skowroń: XLVII posiedzenie Międzynarodowej Komisji ds. NDS i NDN Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy. Bezpieczeństwo Pracy, 2005, nr 1(402), s. 22
 • M. Gołofit-Szymczak, J. Skowroń: Zagrożenia mikrobiologiczne w pomieszczeniach biurowych. Bezpieczeństwo Pracy, 2005, nr 3(404), s. 29

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP