Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Poradnik | Informacje ogólne | Struktura systemu zarządzania BHP a wymagania przepisów prawa | Model systemu zarządzania BHP wg polskich norm serii PN-N-18000

Struktura systemu zarządzania BHP
a wymagania przepisów prawa

Podstawowym aktem prawnym regulującym kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy w polskich przedsiębiorstwach jest kodeks pracy. Dział X kodeksu określa podstawowe obowiązki pracodawców i pracowników w tym zakresie, wymagania odnośnie środowiska pracy, a także działania, których podjecie jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Uszczegółowienie i rozszerzenie zawartych w kodeksie pracy wymagań można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i w szeregu innych towarzyszących kodeksowi aktach prawnych.

W celu spełnienia wymagań przepisów prawa w przedsiębiorstwach wdrażane są systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, których struktury mogą być różne, zawsze jednak muszą uwzględniać wymagane prawem elementy podstawowe. W systemie zarządzania wdrażanym zgodnie z normą PN-N-18001 wymagania przepisów prawa mają wpływ przede wszystkim na ukształtowanie następujących elementów:

  • identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego,
  • struktura, odpowiedzialność i uprawnienia,
  • szkolenie, świadomość, kompetencje i motywacja,
  • komunikowanie się, partycypacja pracowników,  
  • dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy  
  • sterowanie operacyjne pracami i działaniami związanymi ze znaczącymi zagrożeniami,
  • gotowość do reagowania na wypadki przy pracy i awarie,
  • monitorowanie,
  • zapisy.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP