Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Poradnik | Informacje ogólne | Struktura systemu zarządzania BHP a wymagania przepisów prawa | Model systemu zarządzania BHP wg polskich norm serii PN-N-18000

Informacje ogólne

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy stanowi część ogólnego systemu zarządzania, która obejmuje strukturę organizacyjną, planowanie, odpowiedzialności, zasady postępowania, procedury, procesy i zasoby, potrzebne do opracowania, wdrażania, realizowania, przeglądu i utrzymywania polityki bezpieczeństwa i higieny pracy, a tym samym do zarządzania ryzykiem zawodowym występującym w środowisku pracy w związku z działalnością przedsiębiorstwa.

System składa się więc z elementów, których współdziałanie służy odpowiedniemu wykorzystaniu posiadanych zasobów dla osiągnięcia ustalonych celów

Sposób zaprojektowania i funkcjonowania takiego systemu, z którym wiąże się również jego skuteczność, mogą być jednak bardzo różne, w zależności od wiedzy i umiejętności osób projektujących te systemy, a także szeregu innych czynników, wśród których wymienić można rodzaj produkcji i występujących zagrożeń, a także wielkość przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwa, które chcą zarządzać bezpieczeństwem i higieną pracy w sposób skuteczny powinny w jak najszerszym stopniu wykorzystywać informacje o modelowych rozwiązaniach systemów zarządzania, a także uważnie obserwować praktyki, które prowadzą do poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP