Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

ERGONOMICZNA OCENA WARUNKÓW PRACY

Termin:  13 - 15.04.2005

SZKOLENIE PRZEZNACZONE JEST DLA: pracowników służby bhp, kadry
kierowniczej zakładów, kadry inżynieryjno-technicznej.

CELEM SZKOLENIA JEST: przekazanie wiedzy z zakresu ergonomii oraz oceny
ryzyka i redukcji obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego na stanowisku
pracy

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA:
   - Ergonomia stanowiska pracy
   - Obciążenie układu mieśniowo-szkieletowego a rozwiązania ergonomiczne
   - Wymiary antropometryczne a konstrukcja przestrzenna stanowiska pracy
   - Ryzyko powstawania dolegliwości układu mieśniowo-szkieletowego
   - Ręczny transport ładunków
   - Stanowisko pracy z komputerem
   - Dyrektywy i normy europejskie z zakresu ergonomii
   - Ergonomia stanowiska komputerowego - ćwiczenia
   - Ocena ryzyka - ćwiczenia

KOSZT SZKOLENIA: 600 zł

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP