Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

ORGANIZACJA SYSTEMU PIERWSZEJ POMOCY (szkolenie pracowników wyznaczonych w zakładzie pracy do udzielania pierwszej pomocy)

Termin:  24-26.05.2010 r.
             
Koszt szkolenia: 750 zł


Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy, liderów pierwszej pomocy, pracodawców, lekarzy medycyny pracy, inspektorów pracy i sanepid


Po ukończeniu szkolenia uczestnik powinien umieć organizować i kontrolować system pierwszej pomocy w przedsiębiorstwie


W ramach programu szkolenia zostaną przedstawione następujące zagadnienia
program ramowy

Wykładowcy:
Pracownicy naukowi CIOP-PIB, głównie specjaliści z zakresu zagrożeń chemicznych, ratownictwa i pierwszej pomocy, pracownicy Państwowej Straży Pożarnej


Warunkiem ukończenia szkolenia jest udział w warsztatach. Słuchacze otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia


Zakwaterowanie


Kartę zgłoszenia
uczestnictwa należy przesłać najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia (pocztą lub faksem)

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
Centrum Edukacyjne
ul. Czerniakowska 16
00 – 701 Warszawa
tel. 022 623 36 76
     022 623 37 85
fax 022 623 36 93
Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP