Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |


Audytowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla osób zainteresowanych zdobyciem kompetencji w zakresie auditowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.


Po ukończeniu szkolenia uczestnik powinien:

 • znać wymagania normy PN-N-18001:2004 dotyczące systemu
   zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,

 • znać wytyczne normy PN-N-18002:2000 do oceny ryzyka zawodowego,

 •znać techniki auditowania systemu zarządzania bezpieczeństwem
   i higieną pracy,

 •Nabyć umiejętności niezbędne do auditowania systemu zarządzania
   bezpieczeństwem i higieną pracy.


W ramach programu szkolenia zostaną przedstawione następujące zagadnienia:
program ramowy


Wykładowcy
Pracownicy naukowi CIOP-PIB.
Specjaliści z zakresu auditownia systemów zarządzania, w tym systemu zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy.


ZakwaterowanieKartę zgłoszenia
uczestnictwa należy przesłać najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia (pocztą lub faksem)

Kontakt:
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
Centrum Edukacyjne
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa
tel. 22 623 36 76
tel. 22 623 37 85
fax 22 623 36 93

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP