Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Opis oferty | Animacje związane z BHP | Program obliczający parametry zamkniętej obudowy głośnika

Program obliczający parametry zamkniętej obudowy głośnika

Prezentowany aplet umożliwia wyliczanie podstawowych parametrów głosnika w obudowie zamkniętej.
Obliczenia odbywają się w oparciu o następujące parametry wprowadzone przez Użytkownika:
   Vas - objętość ekwiwalentna głośnika wyrażona w litrach [l],
   Qts - całkowita dobroć głośnika, wielkość niemianowana [-],
   Fs - częstotliwość rezonansowa głośnika w wolnej przestrzeni wyrażona w hercach [Hz],
   Vb - objętość obudowy wyrażona w litrach [l],
   Qtc - dobroć głośnika w obudowie, wielkość niemianowana [-].
Pierwsze trzy z tych parametrów są parametrami głośnika, zaś pozostałe dwa obudowy. Parametry głośnika są w pełni niezależne natomiast parametry obudowy Vb i Qtc zależą od siebie. Oznacza to, że jeżeli Użytkownik zmieni jeden z tych parametrów, to drugi zostanie wyliczony.
Na podstawie wprowadzonych danych wyliczane są następujące parametry głośnika w obudowie zamkniętej:
   F3 - dolna częstotliowść graniczna (-3dB) wyrażona w hercach [Hz],
   Fc - częstotliwość rezonansowa głośnika w obudowie wyrażona w hercach [Hz],
   Fmax - częstotliwość, dla której występuje "podbicie" na charakterystyce amplitudowej wyrażona w hercach [Hz],
   Gmax - wartość "podbicia" wyrażona w decybelach [dB].
Aplet wylicza i przedstawia na wykresie charakterystykę amplitudową głośnika w obudowie zamkniętej dla wprowadzonych danych modelując go jako filtr górnoprzepustowy drugiego rzędu.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP