Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Spis Treści - U


Andrzej Uzarczyk, Wojciech Zabiegała

Charakterystyka czynników szkodliwych i niebezpiecznych w środowisku pracy - HAŁAS
Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr
Gdańsk, 1998
ISBN 83-71871-44-9


1. Czynniki szkodliwe w środowisku pracy (strona 5)
        1. Podział czynników szkodliwych i uciążliwych (5)
        2. Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy z
            czynnikami szkodliwymi (7)
        3. Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny
            pracy (13)
        4. Pierwsze badania i pomiary czynników szkodliwych (16)
        5. Odpowiedzialność za wykroczenia (17)
2. Odbiór wrażeń dźwiękowych (18)
3. Wpływ hałasu na organizm człowieka (21)
4. Źródła hałasu w środowisku (24)
5. Podstawowe pojęcia (27)
6. Wielkości mierzone hałasu (31)
7. Pomiary hałasu (33)
        1. Wymagania ogólne dotyczące przyrządów pomiarowych (33)
        2. Metody pomiaru hałasu w miejscach przebywania ludzi (34)
        3. Pomiary hałasu na stanowiskach pracy (35)
        4. Pomiary hałasu w pomieszczeniach budynków (41)
        5. Pomiary hałasu wewnątrz pojazdów samochodowych (43)
        6. Pomiary hałasu imitowanego do środowiska (45)
8. Normatywy dla hałasu (46)
        1. Podstawowe uregulowania prawne (46)
        2. Normatywy higieniczne dla hałasu na stanowiskach pracy (48)
        3. Normatywy na hałas w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania
            ludzi (55)
        4. Normatywy na hałas w pomieszczeniach obiektów energetycznych (57)
        5. Normatywy na hałas dla pojazdów samochodowych (58)
        6. Normatywy na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku (59)
9. Hałas niesłyszalny (64)
        1. Hałas infradźwiękowy (64)
        2. Hałas ultradźwiękowy (67)
10. Metody zwalczania hałasu na stanowiskach pracy (70)
        1. Techniczne metody ograniczania hałasu (72)
        2. Organizacyjne metody ograniczania narażenia pracowników na hałas (78)
        3. Ochronniki słuchu (78)
11. Obowiązki pracodawcy w zakresie badań i pomiarów (94)
        1. Jednostki uprawnione do wykonywania badań i pomiarów (94)
        2. Tryb i częstotliwość przeprowadzania pomiarów (94)
12. Profilaktyczne badania lekarskie pracowników (98)
13. Systematyczne ujęcie obowiązków zakładu pracy (105)

Załączniki (108)

A. Wzory dokumentów (108)
        1. Karta zgłoszenia pracodawcy (108)
        2. Decyzja Państwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego (112)
        3. Rejestr wyników badań i karty pomiarów (113)
        4. Informacja o czynnikach rakotwórczych (115)
        5. Zaświadczenie lekarskie (124)
B. Znaki bezpieczeństwa (126)
C. Wykaz chorób zawodowych (128)

Literatura (130)
Normy (130)
Rozporządzenia i ustawy (131)

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP