Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Spis Treści - B


Bruel & Kjaer

Pomiary dźwięków
Bruel & Kjaer, DK-2850,
NAERUM, DENMARK


1. Człowiek a dźwięk
2. Dlaczego mierzymy dźwięki
3. Co to jest dźwięk
4. Decybele - dB
5. Percepcja - odczuwanie dźwięku
6. Miernik poziomu ciśnienia akustycznego - Sonometr
7. Charakterystyka reakcji miernika
8. Propagacja dźwięku
9. Komory bezodbiciowe (bezpogłosowe)
10. Komory odbiciowe - pogłosowe
11. Pomieszczenia pomiarowe - warunki pomiarowe w praktyce
12. Mikrofon w polu dźwiękowym
13. Wpływ przyrządu pomiarowego i operatora
14. Szumy otoczenia. Odejmowanie poziomów ciśnienia akustycznego
15. Dodawanie poziomów dźwięku
16. Wpływ środowiska - warunków otoczenia
17. Normalizacja i standaryzacja pomiarów
18. Raport pomiarowy - opracowanie wyników
19. Wykreślanie mapy hałasu. Plany akustyczne
20. Określanie dokuczliwości hałasu - krzywe wskaźników oceny hałasu
21. Dawka hałasu
22. Metody ochrony przeciwdźwiękowej
23. Podstawowe zasady wykonywania pomiarów


Bruel & Kjaer

Pomiary dźwięków
Bruel & Kjaer, DK-2850,
NAERUM, DENMARK
(wyd.poprawione, wrzesień 1988)


1. Dźwięk w środowisku człowieka
2. Dlaczego wykonujemy pomiary
3. Czym jest właściwie dźwięk ?
4. Decybel - dB
5. Jaki jest zakres słyszalności ?
6. Fizjologia ucha
7. Budowa miernika poziomu dźwięku
8. Cechowanie
9. Stałe czasu miernika
10. Impulsowy miernik poziomu dźwięku
11. Parametry energetyczne hałasu
12. Dawka hałasu
13. Komory bezechowe (Pomieszczenia pochłaniające dźwięk)
14. Komory pogłosowe (Komory odbijające dźwięk)
15. Rozchodzenie się dźwięku
16. Pomieszczenia rzeczywiste
17. Mikrofon w polu dźwiękowym
18. Wpływ miernika i osoby wykonującej pomiar
19. Wpływ otoczenia.
20. Hałas środowiskowy
21. Tło akustyczne (Odejmowanie poziomów dźwięku)
22. Sumowanie poziomów dźwięku
23. Normy pomiarowe
24. Sprawozdanie z pomiarów
25. Mapy hałasu
26. Korzystanie z krzywych oceny hałasu
27. Przekroczenia dopuszczalnych poziomów
28. Podstawowe zasady pomiaru
29. Literatura dodatkowa


Bruel & Kjaer

Monitorowanie stanu maszyn
Bruel & Kjaer, DK-2850,
NAERUM, DENMARK


1. Maszyny i wibracje
2. Wibracje wskaźnikiem stanu maszyn
3. Konwencjonalne metody remontowe
4. Remont zapobiegawczy warunkowany czasem
5. Podejście indywidualne - remont uwarunkowany stanem maszyny
6. Remont uwarunkowany stanem maszyny daje korzyści ekonomiczne
7. Układy pomiarowe do realizacji remontu uwarunkowanego stanem opartego
   na pomiarach wibracji
8. Prosta metoda wykorzystująca pomiary szerokopasmowe
9. Korzyści z analizy częstotliwości - wczesne wykrycie wady, diagnoza i
   przewidzenie terminu awarii
10. Podstawowy zestaw do analizy częstotliwości
11. Nowoczesny, wspomagany komputerem system monitorowania stanu
     maszyn
12. Organizacja programu "Remontu uwarunkowanego stanem maszyn"
13. Przetworniki wibracji i mierzone wielkości
14. Wybór właściwych skal amplitudy i częstotliwości
15. Wibracyjne kryteria stanu i ocena poziomów wibracji
16. Tabele kryteriów oceny wibracji łożysk
17. Rozpoznawanie usterek - kilka uwag
18. Karty wibracyjnej identyfikacji usterek
19. Ciągłe monitorowanie wibracji maszyn
20. Uzupełniająca lektura


Bruel & Kjaer

Wibracje i wstrząsy
Bruel & Kjaer, DK-2850,
NAERUM, DENMARK


1. Dlaczego mierzymy wibracje
2. Źródła wibracji i drgań
3. Co to są drgania ?
4. Określenia poziomu wibracji
5. Wielkości charakteryzujące wibracje: przyspieszenie, szybkość i amplituda
6. Jednostki pomiarowe
7. Wielkości pomiarowe
8. Akcelerometr piezoelektryczny
9. Konstrukcja akcelerometru
10. Typy akcelerometrów
11. Dane charakterystyczne akcelerometrów
12. Zakres częstotliwości akcelerometrów
13. Unikanie błędów pomiarowych spowodowanych rezonansem akcelerometru
14. Wybór pozycji montażowej akcelerometru
15. Sposoby zamocowania akcelerometru
16. Wpływ środowiska - warunków otoczenia
17. Wpływ temperatury
18. Wpływ szumów w kablach
19. Wpływ innych czynników zewnętrznych
20. Kalibracja akcelerometrów
21. Kalibrator akcelerometrów
22. Pomiary siły i impedancji
23. Skale logarytmiczne. Decybele
24. Rola przedwzmacniacza akcelerometru
25. Miernik wibracji
26. Co to jest analiza częstotliwości ?
27. Analiza częstotliwości przy stałej szerokości pasma i przy stałej względnej
     szerokości pasma
28. Wybór szerokości pasma filtru
29. Określenie szerokości pasma filtru
30. Instrumenty pomiarowe
31. Rejestracja wyników pomiaru
32. Zastosowanie pomiarów wibracji
33. Wibracje jako wskaźnik stanu maszyny
34. Metodyka poszukiwania uszkodzeń - karta diagnostyczna
35. Wpływ drgań na człowieka

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP