Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Krajowe Centrum CIS
Indeks roczny Biuletynu CIS-ILO:

Ważnym wydawnictwem Międzynarodowego Centrum CIS jest : „Safety and Health at Work. ILO-CIS Bulletin” Jest on wydawany  obecnie kwartalnie w języku angielskim i francuskim, a także jest tłumaczony w kilku krajach na języki narodowe, n.p. w Hiszpanii.
Publikacja ta obejmuje kilka działów. Informacje o nowych wydarzeniach w dziedzinie bezpieczeństwa pracy w różnych krajach dotyczą m.in. działalności międzynarodowych i krajowych organizacji i instytucji, w tym Międzynarodowej Organizacji Pracy ILO oraz Krajowych i Współpracujących Centrów CIS, jak również międzynarodowych i lokalnych kursów i konferencji. Poszczególne zeszyty  zawierają także informacje tematyczne, np. fragmenty z Encyklopedii ILO, teksty artykułów na wybrane tematy, przepisy prawne, zestawienia literatury. W każdym numerze Biuletynu zamieszczana jest międzynarodowa bibliografia piśmiennictwa o bezpieczeństwie i higienie pracy i dziedzinach pokrewnych. Zawiera ona m.in.  opisy przepisów  prawnych, dyrektyw, kart charakterystyk substancji niebezpiecznych, materiałów szkoleniowych, książek, czasopism i  baz danych.
Na tej stronie zamieszczamy indeks tematyczny pozycji uwzględnionych  w zeszytach  Biuletynu za rok 2002, opublikowanych w 2003 roku. Ostatnia część indeksu obejmuje alfabetyczny wykaz substancji chemicznych wraz z numerami CAS oraz odsyłacze do pozycji w bibliografii, w których jest mowa o tych substancjach.
Indeks ten umożliwia wybór interesujących dla użytkownika dokumentów, a ich szczegółowe opisy lub/i pełne teksty można uzyskać w Polskim Krajowym Centrum CIS.


2004

  index - Luty 2004 (.pdf)  (3,56Mb)

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP