Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Artykuły

  A   C   E   G   H   J   K   L   M   N   P   R   S   W   Z   Ż

UWAGI:
Niektóre z pozycji bibliograficznych oznaczone zostały symbolami:
      pozycja wytłuszczona to pozycja w której poruszane są interesujące
         zagadnienia o charakterze praktycznym,
      pozycja w kolorze czerwonym to pozycja szczególnie warta polecenia.

A
Augustyńska D. Akustyczne tłumiki refleksyjne dla instalacji przepływowych, Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka, nr 8 (39), str. 20 - 23, sierpień 1974
Augustyńska D. Tłumiki absorbcyjne, Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka, nr 10 (41), str. 18 - 21, październik 1974
Augustyńska D. Charakterystyki akustyczne tłumików wentylacyjnych, Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka, nr 12 (43), str. 2 - 4, grudzień 1974
Augustyńska D. Kryteria oceny szkodliwości infradźwięków, Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka, nr 9 (76), str. 8 - 10, wrzesień 1977
Augustyńska D. Metodyka, kryteria oceny oraz wyniki pomiarów hałasu infradźwiękowego, Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka, nr 2 (105), str. 1 - 3,8, luty 1980
Augustyńska D. Wyznaczanie poziomu mocy akustycznej hałasu maszyn, Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka, nr 5 (108), str. 15 - 18,21, maj 1980
Augustyńska D., Pleban D. Wymagania dyrektywy 98/37/EC i zharmonizowanych norm dotyczących hałasu maszyn, Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka, nr 1 (342), str. 2 - 8, styczeń 2000
Augustyńska D., Pleban D., Mikulski W. Hałas maszyn - znormalizowane metody wyznaczania poziomu mocy akustycznej (2), Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka, nr 3 (343), str. 12 - 17, marzec 2000

C
Czerwiński W. Wyciszanie bębna Devala, Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka, nr 5 (72), str. 5 - 6, maj 1977

E
Engel Z. Nowe metody zwalczania hałasu i wibracji, Prace Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, ROK XL, zeszyt 144, 1990
Engel Z., Kowal J. Wibroizolacja aktywna siedziska kierowcy - operatora maszyn,  Prace Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, ROK XL, zeszyt 144, 1990
Engel Z., Turkiewicz J. Tłumiki hałasu, Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka, 10/97 (315), 1997
Engel Z., Sikora J., Turkiewicz J. Zintegrowane obudowy dźwiękochłonno-izolacyjne, Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka, 3/99 (332), 1999

G
Glapiak M., Marcinkowski J., Niewiedział Z Hałas w pomieszczeniach mieszkalnych przyległych do zakładu przemysłowego, Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka, nr 6 (109), str. 18 - 20, czerwiec 1980

H
Hajdukiewicz A. Wyciszenie prasy, ATEST - Ochrona Pracy, 9/98 (616), 1998

J
Jaśkiewicz H. Chemikalia groźne dla... słuchu, ATEST - Ochrona Pracy, 2/00 (633), str.18-19, luty 2000

K
Kaczmarska A., Augustyńska D. Kabiny dla operatorów maszyn - skuteczna ochrona przed hałasem, Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka, nr 5 (334), str. 6 - 10, maj 1999
Kameduła T., Kameduła M. System ochrony pracownika przed narażeniem na hałas i wibrację w Polsce i w Unii Europejskiej, Higiena Pracy, Kwartalnik, 2, str. 29 - 45, Instytut Medycyny Pracy, Łódź 1992
Kierzkowski M. Technika komputerowa w pomiarach hałasu przemysłowego, Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka, nr 6 (97), str. 14-16, czerwiec, 1979
Kosińska Nina Szczeliny dylatacyjne zmniejszają hałas pił tarczowych, Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka, nr 2 (33), str. 15-16, luty, 1974
Kotarbińska E., Makarewicz G. Ocena akustyczna wnętrz przemysłowych, Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka, nr 12 (257), str. 9-10, grudzień 1992
Kotarbińska E., Mnich J.P. Konsultacje - ochronniki słuchu, Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka, nr 1 (342), str. 30-31, styczeń 2000

L
Lebiedowska B. Ochrona stanowisk pracy przed hałasem, Higiena Pracy, Kwartalnik, 3, str. 67 - 71, Instytut Medycyny Pracy, Łódź 1994
Lebiedowska B. Wpływ zieleni na ograniczenie rozprzestrzeniania się hałasu w terenie otwartym, Higiena Pracy, Kwartalnik, 4, str. 57 - 63, Instytut Medycyny Pracy, Łódź 1994
Lebiedowska B. Wpływ ekranu poziomego na rozprzestrzenianie się hałasu w terenie otwartym, Higiena Pracy, Kwartalnik, 4, str. 37 - 44, Instytut Medycyny Pracy, Łódź 1995

M
Makarewicz G., Zawieska W. Aktywne metody redukcji hałasu w falowodach,  Prace Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, ROK XXXIX, zeszyt 140, 1989
Makarewicz G. Wyznaczanie wartości poziomu ciśnienia akustycznego w stanie ustalonym w pomieszczeniach, za pomocą geometrycznej metody źródeł pozornych,  Prace Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, ROK XL, zeszyt 147, 1990
Makarewicz G., Morzyński L., Matuszewski G., Zawieska W. Metody redukcji hałasu transformatorów energetycznych, Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka, nr 12 (341), str. 2-6, grudzień 1999
Marczyk J. Wibroizolacja maszyn, Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka, nr 3 (34), str. 15 - 18, marzec 1974
Marczyk J. Hałas nożyc gilotynowych w czasie ich eksploatacji, Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka, nr 1 (68), str. 7 - 9, styczeń 1977
Marczyk J., Żaczkiewicz M. Zmniejszenie hałasu w walcowniach, Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka, nr 4 (71), str. 7 - 9, kwiecień 1977
Markiewicz L. O potrzebie przyjęcia NDN dla ultradźwięków niskich częstotliwości, Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka, nr 5 (36), str. 4 - 6, maj 1974
Marszałek A. Ergonomia środków ochrony indywidualnej, Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka, nr 5 (334), str. 23 - 25, maj 1999
Metelski J. Hałas impulsowy, Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka, nr 7-8 (110-111), str. 1 - 4, lipiec-sierpień 1980
Mizia U.,
Winczewski J.
Materiały i ustroje wibroizolacyjne oraz tłumiące drgania mechaniczne, Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka, nr 11 (42), str. 21 - 27, listopad 1974
Mrukwa W. Dobór materiałów do produkcji ochronników słuchu, Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka, nr 11 (78), str. 7 - 10, listopad 1977
Mrukwa W., Beblo W. Stosowanie ochronników słuchu, Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka, nr 10 (100), str. 8 - 11, październik 1979

N
Nizioł J., Chodacki A., Michałowski S. Aktywne hydrauliczne układy wibroizolacji w ujęciu probabilistycznym, Prace Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, ROK XL, zeszyt 144, 1990
Nowakiewicz J. Relacja między poziomem dźwięku a wskaźnikiem oceny hałasu, Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka, nr 3 (106), str. 4 - 5, marzec 1980

P
Pasturczyk E Zagrożenia hałasem ultradźwiękowym, Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka, nr 12 (103), str. 6 - 7, grudzień 1979
Pawłowska Z. Ryzyko zawodowe - zasady oceny, Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka, 6/96 (299), 1996
Piontek J. Subiektywne oceny uciążliwości i intensywności czynnika, Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka, nr 7-8 (110-111), str. 19 - 22, lipiec-sierpień 1980
Puzyna Cz. Zwalczanie hałasu i wibracji, Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka, nr 8 (39), str. 1 - 3, sierpień 1974
Puzyna Cz., Michalski R. Badania laboratoryjne nad zmniejszeniem hałasu, Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka, nr 3 (70), str. 4 - 6, marzec 1977
Puzyna Cz. Metody pomiarów i oceny hałasu na stanowiskach pracy, Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka, nr 5 (72), str. 36 - 38, maj 1977
Puzyna Cz. Zagrożenie hałasem i wibracjami w przemyśle, Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka, nr 9 (112), str. 27 - 35, wrzesień 1980

R
Rudno - Rudzińska B., Rudno - Rudziński K. Wyznaczanie strumienia powietrza do wentylacji obudów dźwiękoizolacyjnych, Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka, 6/96 (299), 1996

S
Sadowski J., Engel Z.,
Augustyńska D., Czyżewski K.
Baza danych o materiałach, wyrobach i ustrojach przeznaczonych do ochrony przed hałasem i drganiami, Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka, nr 4 (345), str. 2 - 7, kwiecień 2000
Sajdak J. Ochrona przeciwhałasowa i antywibracyjna w zakładach przemysłu cementowego, Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka, nr 1 (104), str. 7 - 11, styczeń 1980
Solecki L. Dozymetria jako obiektywna metoda pomiaru ekspozycji na hałas nieustalony na przykładzie stanowisk operatorów ciągników rolniczych, Higiena pracy, Kwartalnik, 2, str. 17 - 24, Instytut Medycyny Pracy, Łódź 1997,
Solecki L. Charakterystyka czasu narażenia na hałas operatora ciągnika rolniczego o średniej mocy, Higiena Pracy, Kwartalnik, 3, str. 45 - 50, Instytut Medycyny Pracy, Łódź 1998

W
Wojnarowski J., Pilich W.,
Kaliński W., Ćwiek R.
Wibroizolator, Patent Polski nr 172202, kl. F16F, 7/116, E02F, 9/16, opis Atest - ochrona pracy, 5(624), str. 54, Wydawnictwo Sigma-NOT, 1999
Waroński K. Dlaczego nie są skuteczne, ATEST - Ochrona Pracy, 2/00 (622), str. 14-16,  2000

Z
Zakrzewski S., Kotarbińska E., Trynkowska D. Zasady i środki ochrony indywidualnej, Studium Podyplomowe Bezpieczeństwo Systemów Człowiek - Technika - Środowisko, Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Warszawa, 1995
Zawieska W. Aktywne tłumienie hałasu w falowodach, Prace Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, ROK XL, zeszyt 144, 1990
Zawieska W. Laboratoryjne stanowisko do aktywnej redukcji hałasu w falowodach, Prace Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, ROK XL, zeszyt 144, 1990

Ż
Żuchowicz I. Elementy ochrony przeciwhałasowej, Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka, nr 4 (107), str. 13 - 16, kwiecień 1980

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP