Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Wykaz opracowań dokumentacyjnych wg numeru CIS (594-623)  z dnia 30 stycznia 2004 r.

594. Deroń E., Kieć-Świerczyńska M.
Rola Helicobacter pylori w powstawaniu chorób skóry. Medycyna Pracy, 2002, Vol.53, No.4, p.333-337. 55 ref. [17]

595. Bilski B., Wysocki J.
Czy pracownik służby zdrowia zakażony wirusami wirusowego zapalenia wątroby może stanowić zagrożenie dla pacjenta? Próba oceny w odniesieniu do polskich warunków. Medycyna Pracy, 2002, Vol.53, No.4, p.339-342. 26 ref. [17]

596. Grygorczuk S., Hermanowska-Szpakowicz T.
Pałeczka Yersinia pestis jako niebezpieczna broń biologiczna.
Medycyna Pracy, 2002, Vol.53, No.4, p.343-348. 25 ref. [17]

597. Jareszewski M. ed., Rymwid-Mickiewicz K. ed.
Gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi : Doświadczenia duńskie: Materiały z konferencji polsko-duńskiej, Warszawa, 4-6 października 2000 r. Instytut Ochrony Środowiska, ul. Krucza 5/11, 00-548 Warsaw, Poland. Duńskie Centrum Toksykologii, Kogle Allé 2, DK-2970 Horsholm, Denmark, 2002. 98p. illus. [17]

598. Gworek B. ed., Mocek A. ed.
Obieg pierwiastków w przyrodzie : Monografia T 1. Instytut Ochrony Środowiska, ul. Krucza 5/11, 00-548 Warsaw, Poland, 2001. 456p. ref. [17]

599. Owczarek G., Gralewicz G.
Lokalizacja defektów materiałowych z wykorzystaniem promieniowania podczerwonego. Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warsaw, Poland, 2003. 58p. illus. 13 ref. [17]

600. Kownacki A. ed., Soszka H. ed., Fleituch T. ed., Kudelska D. ed.
River biomonitoring and benthic invertebrate communities : Monograph.        W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Lubicz 46, 31-512 Kraków, Poland, 88p. illus. ref. [17]

601. Czarnomski K., Barański A., Bojanowicz A.
Klasyfikacja odpadów niebezpiecznych : Monografia.
Instytut Ochrony Środowiska, ul. Krucza 5/11, 00-548 Warsaw, Poland, 2002. 96p. illus. [17]

602. Siuta J.
Przyrodnicze użytkowanie odpadów : Monografia.
Instytut Ochrony Środowiska, ul. Krucza 5/11, 00-548 Warsaw, Poland, 2002. 87p. ref. [17]

603. Szyc J.
Odcieki ze składowisk odpadów komunalnych : Monografia.
Instytut Ochrony Środowiska, ul. Krucza 5/11, 00-548 Warsaw, Poland, 2003. 93p. illus. ref.[17]

604. Gworek B., Barański A., Bojanowicz A., Sienkiewicz J., Czarnomski K.
Ocena ryzyka środowiskowego pochodzącego od substancji i preparatów chemicznych : Monografia. Instytut Ochrony Środowiska, ul. Krucza 5/11, 00-548 Warsaw, Poland, 2002. 152p. illus. ref. [17]

605. Urbanowicz K., Ruszczycka-Jakubiak A., Kłopotek B. B.
Substancje niebezpieczne w ściekach z wybranych branż przemysłu chemicznego : Monografia. Instytut Ochrony Środowiska, ul. Krucza 5/11, 00-548 Warsaw, Poland, 1999. 105p. illus. ref. [17]

606. Bernacka J., Pawłowska L.
Substancje potencjalnie toksyczne w osadach z komunalnych oczyszczalni ścieków : Monografia. Instytut Ochrony Środowiska, ul. Krucza 5/11, 00-548 Warsaw, Poland, 2000. 124p. illus. ref. [17]

607. Wprowadzanie na rynek maszyn i elementów bezpieczeństwa : Wskazówki dla producentów i dostawców. Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warsaw, Poland, 2003. 32p. illus. [17]

608. Bugajska J. red.
Komputerowe stanowisko pracy : Aspekty zdrowotne i ergonomiczne. Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warsaw, Poland, 2003. 149p. illus. ref. [17]

609. Walczak K.
Europejskie prawo pracy i jego wpływ na ustawodawstwo polskie.
Państwowa Inspekcja Pracy - Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warsaw, Poland, [2003]. 51p. [17]

610. Fountain L. J. K.
Examining RULA’s postural scoring system with selected physiological and psychophysiological measures. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 2003, Vol.9, No.4, p.383-392. illus. 18 ref. [17]

611. Mitsuya R., Ebine Y., Nozaki M., Noro K.
Prevention of deep vein trobbosis in VDU work. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 2003, Vol.9, No.4, p.393-403. illus. 13 ref. [17]

612. Toomingas A., Nilsson T., Hagberg M., Hagman M., Tornqvist Wigaeus E.
Symptoms and clinical findings from the musculoskeletal system among operators at a call centre in sweden - a 10-month follow-up stydy. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 2003, Vol.9, No.4, p.405-418. illus. ref. [17]

613. Oehme O., Schmidt L., Luczak H.
Comparison between the strain indicator HRV of a head-based virtual retinal display and LC-Head mounted displays for augmented reality, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics 2003, Vol.9, No.4, 419-430. illus. 27 ref. [17]

614. Wolska A.
Visual strain and lighting preferences of VDT users under different lighting systems. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 2003, Vol.9, No.4, p.431-440. illus. 12 ref. [17]

615. Stüdeli T., Menozzi M.
Effect of subjective and objective workload an asthenopia at VDU workplaces. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 2003, Vol.9, No.4, p.441-451. illus. 18 ref. [17]

616. Omori M., Watanabe T., Takai J.
An attempt at preventing asthenopia among VDT workers. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 2003, Vol.9, No.4, p.453-462. illus. 18 ref. [17]

617. Ullman J., Kangas N., Ullman P., Wartenberg F., Ericson M.
A new approach to the  mouse arm syndrome. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 2003, Vol.9, No.4, p.463-477. illus. 33 ref. [17]

618. Hirose A., Nagasaka A.
The effects of the level of alertness during the rest period on subsequent performance. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 2003, Vol.9, No.4, p.479-490. illus. 16 ref. [17]

619. Robertson M. M., O’Neill M.
Reducing musculoskeletal discomfort: Effects of an office ergonomics workplace and training intervention. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 2003, Vol.9, No.4, p.491-502. illus. 16 ref. [17]

620. Ziefle M.
Sitting posture, postural discomfort, and visual performance: A critical view on the interdependence of cognitive and anthropometric factors in the VDU workplace. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 2003, Vol.9, No.4, p.503-514. illus. 16 ref. [17]

621. Ziefle M., Groeger T., Sommer D.
Visual costs of the inhomogeneity of luminance and contrast by viewing LCD-TFT screens off-axis. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 2003, Vol.9, No.4, p.515-525. illus. 10 ref. [17]

622. Noro K., Fujimaki G., Kishi S.
Evidence-based ergonomics : A comparison of Japanese and American office layouts. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 2003, Vol.9, No.4, p.527-538. illus. 18 ref. [17]

623. Zimmermann P., Guttormsen S., Danuser B., Gomez P.
Affective computing - A rationale for measuring mood with mouse and keyboard. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 2003, Vol.9, No.4, p.539-551. illus. 31 ref. [17]

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP