Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP

Strony dla słowa kluczowego

Strony które zawierają słowo kluczowe 'kodeks pracy': (16)

Budownictwo - Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1997 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy.
Budownictwo - Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1997 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy.

Budownictwo - Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad prac ...
Budownictwo - Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

Dz. U. Nr 147, poz. 1229
Dz. U. Nr 147, poz. 1229

Konsultacje w zakresie bhp oraz komisja bhp
Konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz komisja bezpieczeństwa i higieny pracy

Mechanika pojazdowa - przepisy ogólne
Mechanika pojazdowa - przepisy ogólne

Obowiązki organów sprawujących nadzór nad przedsiębiorstwami lub innymi jednostkami
Obowiązki organów sprawujących nadzór nad przedsiębiorstwami lub innymi jednostkami organizacyjnymi państwowymi albo samorządowymi

Prawa i obowiązki pracownika
Prawa i obowiązki pracownika

Przemysł drzewny - przepisy ogólne
Przemysł drzewny - przepisy ogólne

Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące wykonywania prac w różnych gałęziach pracy
Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące wykonywania prac w różnych gałęziach pracy

Rozdział III Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy
Rozdział III Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy

Rozdział IV Maszyny i inne urządzenia techniczne
Rozdział IV Maszyny i inne urządzenia techniczne

Rozdział V Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia
Rozdział V Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej - Dziennik Ustaw z 2006 r. Nr 182 poz. 1341
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej - Dziennik Ustaw z 2006 r. Nr 182 poz. 1341

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego... (Dz. U. 2002 Nr 236, poz. 1992)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia. (Dz. U. 2002 Nr 236, poz. 1992)

Szkolenia
Szkolenia

Uregulowania prawne - Kodeks pracy
Kodeks pracy

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP