Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |


Przepisy ogólne

Stan prawny na dzień 1.05.2004r.

 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - KODEKS PRACY (tekst jedn.: Dz. U. 1998 nr 21, poz. 94) ze zm.:
  (Dz.U. z 1998 r., nr 106, poz. 668),
  (Dz.U. z 1998 r., nr 113 poz. 717),
  (Dz.U. z 1999 r., nr 99 poz. 1152),
  (Dz.U. z 2000 r., nr 19 poz. 239),
  (Dz.U. z 2000 r., nr 107 poz. 1127),
  (Dz.U. z 2000 r., nr 120 poz. 1268),
  (Dz.U. z 2001 r., nr 11 poz. 84),
  (Dz.U. z 2001 r., nr 28 poz. 301),
  (Dz.U. z 2001 r., nr 52 poz. 538),
  (Dz.U. z 2001 r., nr 99 poz. 1075),
  (Dz.U. z 2001 r., nr 111 poz. 1194),
  (Dz.U. z 2001 r., nr 128 poz. 1405),
  (Dz.U. z 2001 r., nr 154 poz. 1805),
  (Dz.U. z 2002 r., nr 74 poz. 676),
  (Dz.U. z 2002 r., nr 135 poz. 1146),
  (Dz.U. z 2002 r., nr 200 poz. 1679),
  (Dz.U. z 2002 r., nr 200 poz. 1679),
  (Dz.U. z 2002 r., nr 199 poz. 1673),
  (Dz.U. z 2002 r., nr 196 poz. 1660),
  (Dz.U. z 2003 r., nr 166 poz. 1608),
  (Dz.U. z 2003 r., nr 166 poz. 1608),
  (Dz.U. z 2003 r., nr 213 poz. 2081),
  (Dz.U. z 2004 r., nr 40 poz. 374),
  (Dz.U. z 2004 r., nr 96 poz. 959),
  (Dz.U. z 2004 r., nr 99 poz. 1001)

 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r., nr 88, poz. 553) ze zm..

 • Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r., nr 124, poz. 1362) ze zm.

 • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn.: Dz.U. 1998, nr 90, poz. 575) ze zm.

 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. nr 166, poz. 1360) ze zm.

 • Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122, poz. 1321) ze zm.

 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r., nr 147, poz. 1229) ze zm.: (Dz. U. z 2003 r., nr 52, poz. 452), (Dz. U. z 2004 r., nr 96, poz. 959)

 • Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r., nr 11, poz. 84) ze zm.

 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz. 1504) ze zm.: (Dz.U. z 2003 r., nr 203, poz. 1966), (Dz.U. z 2004 r., nr 29, poz. 257), (Dz.U. z 2004 r., nr 34, poz. 293), (Dz.U. z 2004 r., nr 91, poz. 875), (Dz.U. z 2004 r., nr 96, poz. 959)

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r., nr 207, poz. 2016) ze zm.: (Dz.U. z 2004 r., nr 6, poz. 41), (Dz.U. z 2004 r., nr 92, poz. 881), (Dz.U. z 2004 r., nr 93, poz. 888), (Dz.U. 2004 r., nr 96, poz. 959)

 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2002 r., nr 199, poz. 1673) ze zm.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Pełny tekst
KODEKSU PRACY (z wprowadzonymi zmianami) dostępny jest na stronie www.wypadek.pl

zobacz

Informacje o aktech prawnych oraz ich pełne teksty w formaccie PDF można znaleźć na stronach SEJMU

zobacz