Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Interaktywna Ocena Ryzyka Zawodowego

Czynniki fizyczne

Promieniowanie podczerwone

Pomoc

Dane do oceny ryzyka zagrożenia termicznego
oka (rogówki, soczewki) i skóry

Miejsce
narażenia
Czas
 ekspozycji 
[s]
Natężenie
 napromienienia 
[W⋅m-2]


Dane do oceny ryzyka zagrożenia termicznego oka (siatkówki)

Czas
 ekspozycji 
[s]
Wielkość
 kątowa źródła 
[mrad]
Bodziec
 świetlny *
 Skuteczna luminacja 
energetyczna
[W⋅m-2⋅sr-1]

*) Bodziec świetlny: słaby, gdy luminancja świetlna ≤ 10000 cd⋅m-2;
silny, gdy luminancja świetlna > 10000 cd⋅m-2


Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93