Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
ŚRODOWISKO TERMICZNE
.. |

Piśmiennictwo


Normatywy higieniczne


 • PN-ISO 7726. 2001. Ergonomia środowiska termicznego. Przyrządy i metody pomiaru wielkości fizycznych.

 • PN-85/N-08013. Ergonomia. Środowiska termicznie umiarkowane. Określenie wskaźników PMV, PPD i wymagań dotyczących komfortu termicznego.

 • PN-85/N-08011. Ergonomia. Środowiska gorące. Wyznaczanie obciążeń termicznych działających na człowieka w środowisku pracy, oparte na wskaźniku WBGT.

 • PN-88/N-08008. Ergonomia. Środowiska gorące. Analityczne określenie i interpretacja stresu cieplnego na podstawie obliczenia wymaganej ilości potu.

 • PN-90/N-08017. Ergonomia. Środowiska gorące. Analityczne określenie i interpretacja stresu cieplnego w warunkach stosowania odzieży ochronnej na podstawie obliczenia ilości potu.

 • PN-N-08020. 1994. Ergonomia. Środowiska gorące. Metoda oznaczania obciążenia termicznego w krótkotrwałym polu promieniowania podczerwonego.

 • PN-87/N-08009. Ergonomia. Środowiska zimne. Metoda oceny ujemnego obciążenia termicznego, oparta na wskaźnikach WCI i IREQ.

 • PN-ISO 9886.1999. Ocena obciążenia termicznego na podstawie pomiarów fizjologicznych.Przepisy prawne


 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dziennik Ustaw Nr 129, Poz. 844)

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 lipca 1996 roku w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dziennik Ustaw Nr 86, Poz. 394)

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dziennik Ustaw Nr 79, Poz. 513)

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dziennik Ustaw Nr 60, Poz. 279)Wydawnictwa zwarte:

 • Koradecka D. 1997. Bezpieczeństwo pracy i ergonomia. CIOP, Warszawa.

 • Kozłowski S., Nazar K. 1999. Wprowadzenie do fizjologii klinicznej. Wydawnictwa Lekarskie PZWL, Warszawa.

 • Traczyk W., Trzebski A. 2001. Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. Wydawnictwa Lekarskie PZWL, Warszawa.

Symbol nauki
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93

Zapraszamy