Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
ZAGROŻENIA MECHANICZNE
.. | Rodzaje zagrożeń mechanicznych | Piśmiennictwo

Rodzaje zagrożeń mechanicznychZagrożenia mechaniczne to wszelkie oddziaływania na człowieka czynników fizycznych, które mogą być przyczyną urazów powodowanych mechanicznym działaniem części maszyn, narzędzi, przedmiotów obrabianych lub wyrzucanych materiałów stałych bądź płynnych. Do podstawowych zagrożeń mechanicznych zalicza się zagrożenie:

  • zgniataniem (zgnieceniem, zmiażdżeniem)

  • ścinaniem

  • cięciem (obcięciem, odcięciem)

  • wplątaniem, wciągnięciem lub pochwyceniem (zmiażdżeniem, złamaniem)

  • uderzeniem (obtarciem, uderzeniem, pęknięciem, złamaniem)

  • kłuciem (przekłuciem, przebiciem)

  • ścieraniem (starciem lub obtarciem)

  • wytryskiem cieczy pod wysokim ciśnieniem (uderzeniem, poparzeniem)Przykłady ilustrujące zagrożenia mechaniczne przedstawiono w tablicy 1.

Symbol nauki
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93

Zapraszamy