Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Wyróżnienia dyplomami

Kategoria:
Rozwiązania techniczne i organizacyjne zastosowane w praktyce


Odrzwia obudowy chodnikowej podatnej
Autorzy: Edward Kowalski, Karol Kozieł, Jan Perek, Marek Rotkegel, Kazimierz Rułka, Jerzy Sitek, Krzysztof Skrzyński
Główny Instytut Górnictwa, Huta "Łabędy"

Popiołomierz RODOS - urządzenie do ciągłego pomiaru zawartości popiołu w węglu kamiennym i brunatnym
Autorzy: Bolesław Czerw, Marek Kryca, Ireneusz Motyka, Włodzimierz Mironowicz, Ryszard Makola, Stanisław Rysiecki,Teresa Sikora
Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG, Katowice

Zmniejszenie zagrożenia pożarowego przez zastosowanie nowego rozwiązania w budowie bębnów nawrotnych przenośników taśmowych
Autorzy: Mieczysław Kocot, Janusz Czernik, Grzegorz Łachajczyk
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., KWK "Borynia"

Podjazd do załadunku sekcji obudowy zmechanizowanej na platformę transportową wg rozwiązania KWK "WIECZOREK"
Autorzy: Andrzej Ruta, Eugeniusz Botor
Katowicki Holding Węglowy S.A., KWK "WIECZOREK"

Urządzenie zabezpieczające platformy transportowe przed niepożądanym przemieszczeniem
Autorzy: Tadeusz Jezusek, Józef Wojak, Piotr Hajzig
Rybnicka Spółka Węglowa S.A., KWK "ANNA"

Rozwiązania techniczno-organizacyjne eksploatacji ścian o dużej koncentracji wydobycia, poniżej poziomu 1000 m, w warunkach współwystępowania zagrożeń - na przykładzie ściany M-8 w pokładzie 703/1-2
Autorzy: Andrzej Badaj, Piotr Menżyk, Jacek Szuła, Adam Mosz, Krzysztof Baluch
Rybnicka Spółka Węglowa S.A., KWK "Marcel"

Uchwyty mocujące przyrządy pomiarowe w polach rozdzielni 0,4 kV R01 i R4SC.
Autorzy: Henryk Muszer, Damian Kurzidem, Janusz Tomecki
Elektrownia "Łaziska" S.A.

Modernizacja sygnalizacji ostrzegającej przed wagonami zbiegającymi z górki wywrotnicy wagonowej (wytaczania wagonów)
Autorzy: Stefan Kowalski, Jan Kołodziejczyk, Waldemar Guzy
Elektrownia "Łaziska" S.A.

Zmiana konstrukcji uszczelnienia zaworu odcinającego rury wznośnej
Autorzy: Grzegorz Kamoda, Edward Piotrowski, Zbigniew Szulc, Ryszard Gawlas, Zbigniew Frankiewicz, Józef Kowalski
Zakłady Koksownicze "Przyjaźń" w Dąbrowie Górniczej

Przyrząd do odkręcania i zakręcania wzierników (pokryw) sekcji regeneratora
Autorzy: Jerzy Kleczko, Łucjan Mikołajczyk
Zakłady Koksownicze "Przyjaźń" S.A. w Dąbrowie Górniczej

Likwidacja przekroczeń natężenia hałasu na stanowiskach pras "RASKIN"
Autorzy: Zdzisław Błaszczyk, Mirosław Suliga, Stanisław Kobierski
Huta "Będzin" S.A.

Wyposażenie samochodu dla brygady nawaniającej gaz oraz przewozu małych ilości nawaniacza do gazu (THT)
Autorzy: Jan Barej, Zbigniew Gołębiowski
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie,

Stanowisko spawalnicze do spawania kolektorów, prostek, szpulek, trójników itp.
Autorzy: Zbigniew Gołębiowski, Grzegorz Sowiński
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie,
Oddział Mazowiecki Zakład Gazowniczy "Gazownia Warszawska"

Nakładka uszczelniająca gazociągi stalowe wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia
Autorzy: Wojciech Zakrzewski, Hipolit Godlewski
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie,
Mazowiecki Zakład Gazowniczy "Gazownia Warszawska"

Instalacja do przepompowywania THT
Autorzy: Jan Barej, Zbigniew Gołębiowski, Lech Chojniarz
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie,
Oddział Mazowiecki Zakład Gazowniczy "Gazownia Warszawska"

Warunki pracy, bezpieczeństwo i ochrona pracownika w środowisku pracy
Autorzy: Bogdan Fiłonowicz, Jan Grochowski, Jadwiga Gąsowska, Ewa Zaleska
Fabryka Wyrobów Runowych "Biruna" S.A. w Białymstoku

Obserwacje endoskopowe warstw stropowych za pomocą wzierników peryskopowych pracujących w podczerwieni z zapisem obrazu na taśmie video
Autorzy: Janusz Mróz, Zbigniew Gołębiewicz, Jerzy Grzesiński
KGHM Polska Miedź S.A Oddział Zakłady Górnicze "Lubin"

Kompleks działań zrealizowanych w Zakładach Chemicznych ZACHEM w Bydgoszczy w zakresie bezpieczeństwa pracy, poprawy warunków pracy, ochrony p.poż. i środowiska naturalnego
Autorzy: Roman Gajewski, Sylwester Gomułka, Stanisław Marek, Aleksander Mazurkiewicz, Dariusz Niwiński, Szczepan Olejniczak, Tomasz Pietkiewicz, Stanisław Trzeszczyński, Maria Włodarczyk, Ewa Zawadzka
Zakłady Chemiczne ZACHEM w Bydgoszczy

Ciągłe mycie gazociągu D-406/11 na ciągach technologicznych X/Y NP.
Autor: Andrzej Radzik
Zakłady Chemiczne "Police" S.A.

Mycie w sposób ciągły wirnika wentylatora oparów (330 XY)
Autorzy: Ryszard Tadla, Jerzy Kuropatnicki
Zakłady Chemiczne "Police" S.A.

Mechanizm automatycznego wykleszczania sprzęgu CA3 w popychaczach kadzi surówkowych z płynnym metalem oraz kadzi z płynnym żużlem
Autorzy: Cezary Polis, Lech Choroba, Bogdan Gajda, Edward Kmiecik, Wiesław Ciuk
Huta Częstochowa S.A.

Zmodernizowane stanowisko prostowania blach na prostowarce wielorolkowej UBRX 18x2000-1 w ZASTAL WAGONY S.A. w Zielonej Górze
Autorzy: Marek Romanowski, Janusz Magda, Mieczysław Olszewski, Adam Brochocki, Grzegorz Bilski, Włodzimierz Wojnarowski
Instytut Obróbki Plastycznej, Zakład Walcowania s.c. Poznań,
ZASTAL ZPR Sp. z o.o. Zielona Góra

Kategoria:
Prace naukowo-badawcze z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii służące poprawie warunków pracy, mające zastosowanie w praktyce


Szkoleniowe programy nauczania z zakresu BHP w uwarunkowaniach wynikających z procesów restrukturyzacji kopalni - praca dyplomowa
Autor: Aleksandra Wojciechowska
Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej

Ocena i dokumentowanie ryzyka zawodowego na przykładzie drukarni przyzakładowej
Autor: Jarosław Zeidler
Dowództwo Śląskiego Okręgu Wojskowego

Za osiągnięcia w wynalazczości związanej z poprawą warunków pracy zostały przyznane wyróżnienia dla:
  • Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.
  • Elektrowni Łaziska S.A.
  • KGHM Polska Miedź, Oddział Zakłady Górnicze w Lubinie
  • Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie,
  • Oddział Mazowiecki Zakład Gazowniczy "Gazownia Warszawska"

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP