Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Laureaci

Kategoria:
Rozwiązania techniczne i organizacyjne zastosowane w praktyce


Nagroda I stopnia
PIERWSZA W POLSCE KLIMATYZACJA CENTRALNA W KWK "PNIÓWEK" NA BAZIE SKOJARZONEGO UKŁADU ENERGETYCZNO-CHŁODNICZEGO
Autorzy: Nikodem Szlązak, Stanisław Nawrat, Leszek Jarno, Andrzej Tor, Henryk Rzepski, Żywisław Parapura, Stanisław Tobiczyk, Antoni Chrószcz, Kazimierz Gatnar, Antoni Jakubów z Akademii Górniczo-Hutniczej, Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.,Spółki Energetycznej Jastrzębie S.A., KWK "Pniówek"

Nagrody II stopnia:
BEZPIECZNY ZAKŁAD
Autor: Stefan Gawoński z Cadbury Wedel Sp. z o.o., Oddział w Bielanach Wrocławskich

ZMNIEJSZENIE EMISJI AKUSTYCZNYCH DO ŚRODOWISKA PRACY W LINIACH MONTAŻU SAMOCHODÓW "SEICENTO" ZAKŁADU KAROSERII FIAT AUTO POLAND S.A. W TYCHACH
Autorzy: Janusz Mikotowicz, Jan Kaźmierczak, Krzysztof Szulc, Andrzej Warkowski, Andrzej Zmysłowski, Jerzy Kramarczyk, Andrzej Molenda, Lidia Szypuła z Fiat Auto Poland S.A. w Tychach, Politechniki Gliwickiej, KWARC Wieliczka

Nagrody III stopnia
SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY W KOPALNIACH RUDZKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A.
Autorzy: Andrzej Pakura, Grzegorz Ochman, Grzegorz Koza, Kazimierz Gąsior, Krzysztof Bartoszek, Andrzej Gabryel z Rudzkiej Spółki Węglowej S.A., KWK "Bielszowice", KWK "Halemba", KWK "Polska-Wirek", KWK "Pokój"

SYSTEM BEZPIECZNEGO ZBIERANIA I UTYLIZACJI ODPADÓW CHEMICZNYCH OPRACOWANY DLA WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
Autorzy: Małgorzata Majka, Barbara Rys, Grzegorz Stopa, Jarosław Wilamowski
z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

ADAPTACJA PRZENOŚNIKA ZGRZEBŁOWEGO PZG-180/440 DO ODSTAWY UROBKU Z KOMBAJNÓW CHODNIKOWYCH AM-50, AM-65 I AM-75 NA PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY SKAT-80 LUB PZG-180/440
Autorzy: Józef Tyburski, Andrzej Ruta, Andrzej Błaut, Stanisław Zatoń, Bogusław Mazur z KWK "Wieczorek" w Katowicach

ZACISKACZ HYDRAULICZNY Z NAPĘDEM NOŻNYM DLA ZACISKANIA GAZOWYCH RUR STALOWYCH W MIEJSCACH TRUDNO DOSTĘPNYCH
Autor: Kazimierz Łabęcki z Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. Oddział Mazowiecki
Zakład Gazowniczy "Gazownia Warszawska"

Kategoria:
Prace naukowo-badawcze z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii służące poprawie warunków pracy, mające zastosowanie w praktyce


Nagroda I stopnia
MODEL BEZPIECZNEJ SIECI WENTYLACYJNEJ - ZASADY KONTROLOWANIA PARAMETRÓW PRZEWIETRZANIA I ZAGROŻENIA WYBUCHEM METANU ORAZ METODY I ŚRODKI ZABEZPIECZENIA ZAŁÓG GÓRNICZYCH - W WARUNKACH WYSTĘPOWANIA WSTRZĄSÓW I ZAGROŻENIA TĄPANIAMI W KOPALNIACH WĘGLA. PROJEKT CELOWY KBN NR 9T12A 119 98C/4167
Autorzy: Paweł Krzystolik, Janusz Roszkowski, Zbigniew Kobiela, Eugeniusz Krause, Jakub Siemek, Wacław Dziurzyński z: Głównego Instytutu Górnictwa, Akademii Górniczo-Hutniczej, Kopalni Doświadczalnej "Barbara", Instytutu Mechaniki Górotworu PAN

Nagrody II stopnia
ELEKTROHYDRODYNAMICZNY GENERATOR IMPULSÓW SEJSMICZNYCH (EHD) DLA ZASTOSOWAŃ W BADANIACH SEJSMICZNYCH GEOFIZYKI STOSOWANEJ
Autorzy: Marian Mróz, Marian Sokół, Jerzy Staszak z Katedry Automatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH
Autorzy: Danuta Augustyńska, Marta Derlicka, Monika Drygała, Józef Gierasimiuk, Bogusław Kędzia, Maria Konarska, Barbara Krzyśków, Krystyna Myrcha, Małgorzata Pośniak, Wiktor Marek Zawieska z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w Warszawie.

Nagrody III stopnia
ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY WYKONYWANIU NA BUDOWACH ROBÓT IMPREGNACYJNYCH I ODGRZYBIENIOWYCH Z PUNKTU WIDZENIA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
Autorzy: Alicja Abram, Krzysztof Krajewski, Adam Niesłochowski, Władysław Nożyński, Halina Prejzner, Anna Sokalska, Anna Wiejak z Instytutu Techniki Budowlanej oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA CZŁOWIEKA W ŚRODOWISKU PRACY MATERIAŁY SZKOLENIOWE DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH
Autor: Ryszard Mikulski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

PROGRAM KOMPUTEROWY "STREFA" DO PROGNOZOWANIA HAŁASU W HALACH PRZEMYSŁOWYCH
Autor: Witold Mikulski, Kazimierz Czyżewski z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy oraz Instytutu Techniki Budowlanej

Nagroda Honorowa przyznana pośmiertnie za rozwiązanie:
NOWE PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA SPIENIONE TWORZYWA POLIURETANOWE
Autor: z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy

Nagroda Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w postaci:

dwóch rocznych prenumerat czasopisma "Przegląd Techniczny" została przyznana:
- Elektrowni Łaziska S.A.
- Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu S.A. w Warszawie, Oddział Mazowiecki Zakład Gazowniczy "Gazownia Warszawska"

publikacji pt. "Sztafeta - książka o polskim pochodzie gospodarczym" autorstwa Melchiora Wańkowicza, została przyznana:
- KGHM Polska Miedź Oddział Zakłady Górnicze "Lubin"
- Katowickiemu Holdingowi Węglowemu S.A.
- Firmie REM-TECH Sp. z o.o. w Krakowie
Nagrody Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego za rozwiązania służące poprawie warunków pracy w rolnictwie zostały przyznane opracowaniom:

Specjalistyczne obuwie ochronne z kompozytu gumowo-tekstylnego odpornego na przecięcie piłą łańcuchową
Autorzy: Jolanta Najdzion, Elżbieta Bojanowska, Jan Wnuk, Andrzej Chodyński, Franciszek Suski, Andrzej Kluska z Beskidzkiego Instytutu Tekstylnego oraz z Fabryki Obuwia Gumowego ROFIS

Odzież ostrzegawcza do użytku pozazawodowego
Autorzy: Adam Pościk, Krzysztof Łężak, Grażyna Faryńska-Sztomber, Jadwiga Demus z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy oraz PPHU Gratex

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP