Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Przyznane nagrody

Kategoria:
Rozwiązania techniczne i organizacyjne zastosowane w praktyce
  • jedna nagroda I stopnia
  • dwie nagrody II stopnia
  • cztery nagrody III stopnia

Kategoria:
Prace naukowo-badawcze z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii służące poprawie warunków pracy, mające zastosowanie w praktyce
  • jedna nagroda I stopnia
  • dwie nagrody II stopnia
  • trzy nagrody III stopnia

Nagrody dodatkowe ufundowane przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT:
  • dwie roczne prenumeraty "Przeglądu Technicznego"
  • trzy egzemplarze unikalnej publikacji pt. "Sztafeta - książka o polskim pochodzie gospodarczym" autorstwa Melchiora Wańkowicza.

Nagrody dodatkowe ufundowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przeznaczone dla rozwiązań służących poprawie warunków pracy w rolnictwie:
  • jedna nagroda I stopnia
  • jedna nagroda II stopnia.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93