Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Noise Control 2004


INFORMACJE WSTĘPNESzanowni Państwo

Organizowana po raz trzynasty Międzynarodowa Konferencja Zwalczania Hałasu Noise Control'04 "Badania i pomiary" odbędzie się w Gdyni w dniach 6-9 czerwca 2004 r. Komitet Organizacyjny ma zaszczyt zaprosić do udziału wszystkich zainteresowanych szeroko rozumianymi zagadnieniami zwalczania hałasu i drgań mechanicznych. Konferencja jest przeznaczona dla osób zajmujących się tą problematyką w badaniach podstawowych, szkoleniach, zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy, doradztwie technicznym, a także w pracach legislacyjnych i normalizacyjnych dotyczących ochrony środowiska pracy i środowiska naturalnego.

Konferencja jest organizowana w ramach projektu "Centre for Testing and Measurement for Improvement of Safety of Products and Working Life" (TEST-PRO-SAFETY-LIFE), realizowanego w 5. Programie Ramowym Unii Europejskiej, oraz prac upowszechniających wyniki programu wieloletniego "Dostosowywanie warunków pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej".

Przewodniczący Honorowy

prof. dr hab. inż. Ignacy Malecki
Przewodniczący

dr inż. Wiktor Marek ZawieskaPROGRAM KONFERENCJI

W programie konferencji są przewidziane referaty plenarne i sekcyjne. Autorzy referatów proszeni są o wypełnienie załączonej karty uczestnictwa i przesłanie jej wraz ze streszczeniem wystąpienia.

STRESZCZENIA REFERATÓW

Streszczenie referatu należy przygotować w języku angielskim i przesłać w terminie do 30 listopada 2003 r. do Komitetu Organizacyjnego konferencji pocztą, faxem lub elektronicznie.

Do tekstu streszczenia, o objętości do 250 słów, należy dołączyć:

  • tytuł referatu

  • imię i nazwisko pierwszego autora, adres do korespondencji oraz numery telefonu, faxu i e-mail

  • imiona i nazwiska pozostałych autorów oraz ich adresy.

Przyjęcie referatu zostanie potwierdzone do 31 grudnia 2003 r. Zasady przygotowania referatów i termin ich nadsyłania zostaną podane w komunikacie nr 2.

MATERIAŁY I JĘZYK KONFERENCJI

Referaty powinny być napisane w języku angielskim. Podczas konferencji przewiduje się prezentacje referatów w języku angielskim lub polskim, przy czym organizatorzy zapewniają symultaniczne tłumaczenie polsko-angielskie i angielsko-polskie. Teksty referatów zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych na płycie CD (wszystkie referaty) oraz w czasopismach naukowych MECHANIKA lub ARCHIVES OF ACOUSTICS, po przyjęciu ich treści przez zespoły redakcyjne tych czasopism.

WYSTAWA

Organizatorzy zapraszają firmy pragnące zaprezentować swoje osiągnięcia do udziału w wystawie, na której zostaną przedstawione: aparatura pomiarowa, materiały, wyroby i ustroje dźwiękochłonne, elementy i obudowy dźwiękoizolacyjne, tłumiki, oprogramowanie komputerowe. Będą się odbywały także prezentacje usług z zakresu doradztwa technicznego i szkoleń.

Koszt 1 m2 stoiska wynosi równowartość 15 EURO.

PROGRAM KULTURALNY

Przewidywany program imprez towarzyszących konferencji obejmuje m.in. wycieczkę turystyczną, wieczorne spotkanie towarzyskie przy kominku oraz bankiet.

OPŁATA KONFERENCYJNA

Opłata za udział w Konferencji wynosi równowartość 250 EURO (w przypadku noclegów w pokoju dwuosobowym) lub równowartość 400 EURO (w przypadku noclegów w pokoju jednoosobowym) i obejmuje: 3 noclegi, udział w obradach, wyżywienie, udział w imprezach towarzyszących oraz komplet materiałów konferencyjnych.

PRZESYŁANIE  ZGŁOSZEŃ

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konferencji. Prosimy wypełnienie karty uczestnictwa i przesłanie jej do Komitetu Organizacyjnego w terminie do dnia 30 listopada 2003 r. pocztą, faxem lub elektronicznie.

KORESPONDENCJA

Korespondencję prosimy kierować na adres:

Komitet Organizacyjny Konferencji Noise Control'04
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
tel. (0 22) 623 46 90,  fax: (0 22) 623 46 54,
e-mail: dobie@ciop.pl
Strona internetowa konferencji jest dostępna pod adresem: http://www.ciop.pl/noise_04
KARTA UCZESTNICTWA

Proszę wypełnić pismem drukowanym i przesłać do Komitetu Organizacyjnego Konferencji Noise Control'04 do dnia 30 listopada 2003 r.

 
Imię, nazwisko, tytuł i stopień naukowy:
Adres do korespondencji:
Telefon:
Fax:
e-mail:
Zgłaszam swój udział w Konferencji NOISE CONTROL'04
Zgłaszam swój udział w Konferencji NOISE CONTROL'04 oraz wygłoszenie referatu pt.
Moja firma jest zainteresowana uczestnictwem w wystawie


INFORMACJE O TRÓJMIEŚCIE

Gdańsk, z Sopotem i Gdynią, czyli Trójmiasto, cechuje wyjątkowe połączenie przeszłości z teraźniejszością.


Gdańsk to tysiącletni, zawsze postępowy i kosmopolityczny gród, urzekający bajkową architekturą i przepychem fasad miniaturowych kamieniczek starówki, dostojeństwem bram miejskich i pięknymi melodiami kościelnych dzwonów.
W odległości 10 km od centrum Gdańska leży dzielnica Oliwa, która słynie przede wszystkim z dawnego opactwa cystersów, istniejącego tu od 1186 r. Katedrę oliwską, pierwotnie kościół cysterski, dzisiaj katedrę Archidiecezji Gdańskiej, wznoszono w XIII - XV w. Rokokowa fasada z dwiema wieżami pochodzi z 1771 r.  We wnętrzu o wyposażeniu renesansowym znajduje się ołtarz główny oraz liczne ołtarze boczne, cenne polichromie z XVI w., epitafia, portrety królów polskich i książąt pomorskich oraz słynne rokokowe organy, które są prezentowane podczas półgodzinnych koncertów.

Sopot to modny kurort z wiekową tradycją, którego dynamiczny rozwój przypadł pod koniec XIX stulecia. Wówczas powstał drewniany masywny pomost spacerowy, najdłuższe molo w Europie. Końcówka mola to znakomity punkt widokowy na Zatokę Gdańską i Trójmiasto. Ponadto powstały domy zdrojowe, tor wyścigów konnych, opera leśna itd.

Gdynia to nowoczesne, dynamicznie rozwijające się miasto portowe.
Po I wojnie światowej na niewielkim skrawku polskiego wybrzeża władze I Rzeczypospolitej rozpoczęły budowę portu. W 1926 r. Gdynia otrzymała prawa miejskie, a w 1934 r. była pierwszym portem na Bałtyku. Po 1945r. miasto odbudowało się ze zniszczeń wojennych, dynamicznie rozwijał się przemysł stoczniowy i port.
Przy nabrzeżu Mola Południowego cumują min. statki-muzea: Dar Pomorza oraz niszczyciel ORP Błyskawica. W budynku Morskiego Instytutu Rybackiego znajduje się bardzo ciekawe Muzeum Oceanograficzne i Akwarium Morskie.

Opracowano na podstawie:
"Polska jeden tom"
wyd. Pascal,
Bielsko-Biała 2001 r.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP