Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

BHP za granicą - CIS/ILO

Międzynarodowa Organizacja Pracy - International Labour Organization

Międzynarodowa Organizacja Pracy, MOP (ang. International Labour Organization, ILO) z siedzibą w Genewie, została utworzona w 1919 roku podczas konferencji pokojowej w Paryżu, jako autonomiczna organizacja stowarzyszona z Ligą Narodów. Celem jej powstania było połączenia wysiłków rządów, pracodawców i pracowników na rzecz wspólnego działania dla polepszania warunków życia i pracy na całym świecie. Do dnia dzisiejszego działania Międzynarodowej Organizacji Pracy mają na celu polepszanie warunków pracy, walkę z bezrobociem, zagwarantowanie odpowiednich zarobków, ochronę pracowników przed zagrożeniami i chorobami zawodowymi oraz ochronę pracy dzieci, młodzieży i kobiet.

Działalność Międzynarodowej Organizacji Pracy obejmuje m.in.:
  • formułowanie międzynarodowej polityki i programów, mających na celu promowanie podstawowych praw człowieka, poprawę warunków pracy i życia oraz zwiększenie możliwości zatrudniania
  • tworzenie międzynarodowych norm dotyczących pracy, służących jako wytyczne dla rządów poszczególnych krajów do wprowadzania tej polityki w życie
  • prowadzenie programu międzynarodowej współpracy technicznej, formułowanego i realizowanego przy aktywnym udziale władz, organizacji pracodawców i pracowników, służącego pomocą w realizacji tej polityki w praktyce
  • szkolenie, kształcenie, działalność badawczą i wydawniczą w celu udzielenia wsparcia wszystkim tym wysiłkom.

Międzynarodowe Centrum Informacji o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy CIS

Międzynarodowa Organizacja Pracy zajmuje się także działalnością informacyjną. W dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony pracy taką działalność prowadzi Międzynarodowe Centrum Informacji o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy CIS (ang. International Occupational Safety and Health Information Centre CIS). Głównym celem Centrum CIS jest gromadzenie i rozpowszechnianie informacji dotyczących szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy i związanych z nim dziedzin wiedzy. Centrum CIS opracowuje i udostępnia informacje w różnorodnych formach: jako komputerową bibliograficzną bazę danych CISDOC/CISILO oraz inne bazy , dwumiesięcznik "Safety and Health at Work. ILO-CIS Bulletin", biuletyn "CIS Newsletter". Realizuje usługi informacyjne.
Prowadzi także prace m.in. nad kolejnymi wydaniami Encyklopedii ILO.
CIS bierze także udział w realizacji międzynarodowych projektów, np. w międzynarodowym programie dotyczącym bezpieczeństwa chemicznego (International Programme on Chemical Safety IPCS), w ramach którego opracowywane są karty bezpieczeństwa chemicznego.
CIS współpracuje z siecią ponad 129 Krajowych i Współpracujących Centrów CIS utworzonymi na wszystkich kontynentach. Ich sieć tworzy światowy system informacji w dziedzinie bezpieczeństwa pracy.
W Polsce funkcję Krajowego Centrum CIS pełni Centralny Instytut Ochrony Pracy.

... więcej

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP