Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Forum Liderów Bezpiecznej Pracy - Pakiety edukacyjne BEZPIECZNA PRACA

BEZPIECZNA PRACA - zestaw I
Lp.Tytuł publikacjiCena brutto w zł

1.

Ocena ryzyka zawodowego,T.1. Podstawy metodyczne

40,00

2.

Ocena ryzyka zawodowego,T.2. STER - wspomaganie komputerowe

40,00

3.

Czynniki szkodliwe w środowisku pracy - wartości dopuszczalne

30,00

4.

Bezpieczeństwo Pracy - miesięcznik (prenumerata roczna)

120,00

5.

Tematyczna lista kontrolna bhp z poradnikiem pracodawcy

12,00

Cena pakietu

242,00

BEZPIECZNA PRACA - zestaw II
Lp.Tytuł publikacjiCena bruttoCena brutto dla członków Forum Liderów

1.

Monografia - Bezpieczeństwo pracy i ergonomia (t. 1-2, wyd. 2)

150,00

120,00

2.

Ochrona przed hałasem i drganiami w środowisku pracy

30,00

24,00

3.

Dyrektywa nr 98/37/WE dotycząca maszyn

10,70

8,56

4.

Dyrektywa nr 89/686/EWG dotycząca środków ochrony indywidualnej

10,70

8,56

5.

STER - komputerowy system rejestracji zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego (wersja 1-stanowiskowa)

5000,00

4000,00

Cena pakietu

5 201,40

4161,12

BEZPIECZNA PRACA - zestaw III
Lp.Tytuł publikacjiCena bruttoCena brutto dla członków Forum Liderów

1.

Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych, wersja elektroniczna na płycie CD-ROM zestaw 315 kart

337,20

236,04

2.

Informator - Środki Ochrony Indywidualnej INFOCHRON - wersja elektroniczna na CD-ROM

182,20

127,54

3.

Dobór środków ochrony indywidualnej

30,00

21,00

4.

Komputerowe stanowisko pracy

30,00

21,00

5.

Rys ergonomji, czyli nauki o pracy

10,00

7,00

6.

Wymagania psychologiczne w doborze osób do zawodów trudnych i niebezpiecznych

25,00

17,50

7.

Dyrektywa Seveso II 96/82/WE

15,00

10,50

8.

Oświetlenie ogólne i miejscowe stanowisk pracy

15,00

10,50

9.

Jak chronić skórę przez substancjami szkodliwymi

3,00

2,10

10.

Komplet plakatów (10 edycji - 67szt.)

335,00

234,50

Cena pakietu

982,40

687,68

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP