Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Maszyny i urządzenia

  Niedopuszczalne jest wyposażanie stanowisk pracy w maszyny i inne urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań dotyczących oceny zgodności (określonych  w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, t. j. Dz. U. 2004 nr 204 poz. 2087 z późn. zm.)

3 zasady zapewniania bezpieczeństwa:
 • 1) Doprowadzenie maszyny do zgodności. - Maszyny użytkowane powinny spełniać określone przepisami wymagania techniczne. Jeżeli nie spełniają tych wymagań, powinny być doprowadzone do zgodności z nimi.
 • 2) Zakup maszyny odpowiedniej i zapewniającej bezpieczeństwo - Zastosowanie zakupywanej maszyny powinno odpowiadać jej przeznaczeniu. Powinna ona również spełniać odnoszące się do niej wymagania bezpieczeństwa. W interesie pracodawcy jest, by upewnić się czy maszyna odpowiada tym wymaganiom.
 • 3) Właściwe użytkowanie maszyny - Przy użytkowaniu maszyny należy przestrzegać następujących zasad bezpieczeństwa pracy:
  • oceniać ryzyko zawodowe związane z wykonywaniem czynności przy maszynie w warunkach danego przedsiębiorstwa
  • zapewnić właściwe zainstalowanie maszyny
  • informować i szkolić personel
  • zapewnić, aby maszyny i inne urządzenia techniczne zawsze zachowywały zgodność z wymaganiami

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP