Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Zagrożenie wybuchem i pożarem - materiały informacyjne | Artykuły | Nowości wydawnicze | Bibliografia (CIOP) | Kontakt | Usługi | Interesujące odnośniki


Zagrożenie wybuchem i pożarem - Nowości wydawnicze

ZAGROŻENIA ELEKTROSTATYCZNE W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM
- Zygmunt J. Grabarczyk, Agnieszka KurczewskaW monografii zawarto wiedzę niezbędna do zrozumienia zjawisk elektrostatycznych i mechanizmów inicjowania przez nie niebezpiecznych zapłonów, umożliwiającą przewidywanie tych zjawisk i skuteczne zapobieganie im. Przedstawiono mechanizmy powstawania, kumulacji i zaniku nadmiarowego ładunku elektrycznego, zagadnienie wyładowań elektrostatycznych rozważanych w aspekcie zapłonu atmosfer palnych oraz zasady i metody zapobiegania im.

Format: 16,5 x 23,5 cm - B5
Stron: 156
ISBN: 978-83-7373-051-9
Cena: 10,00 zł
Rok wydania: 2008
Status: dostepny

RYZYKO POWAŻNYCH AWARII RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH
- M. Borysiewicz, S. PotempskiW monografii przedstawiono podstawowe zasady oceny ryzyka poważnych awarii oraz rozwiązania techniczne i organizacyjne ważne dla bezpieczeństwa, w szczególności w kontekście zapobiegania poważnym awariom, system zarządzania bezpieczeństwem rurociągów przesyłowych oraz program zarządzania integralnością systemu rurociągu, zagrożenia związane z rurociągami przesyłowymi niebezpiecznych cieczy i gazów oraz zasad analizy ryzyka poważnych awarii. Książka jest przeznaczona dla operatorów systemów rurociągów przesyłowych substancji niebezpiecznych, pomocna dla właściwych władz sprawujących funkcje nadzoru i kontroli w zakresie wykonywania przepisów dotyczących poważnych awarii przemysłowych.

Format: 16 x 23,5 cm - B5
Stron: 269
ISBN: 83-7373-050-8
Rok wydania: 2002
Status: naklad wyczerpany
Pozycja dostępna w bibliotece CIOP-PIB

TWORZENIE SIĘ NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH PODCZAS POWAŻNYCH AWARII PRZEMYSŁOWYCH
- J.S. Michalik, A. GajekNa podstawie analizy danych o kilkuset poważnych awariach przemysłowych przedstawiono informacje o najczęściej występujących scenariuszach awarii, niebezpiecznych substancjach chemicznych uczestniczących w tych awariach oraz powstających w ich trakcie. Omówiono warunki fizykochemiczne określające możliwości tworzenia się szczególnie niebezpiecznych substancji chemicznych. Publikacja przeznaczona dla zakładów zobowiązanych do wykonywania procedur przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym, instytucji wykonujących funkcje nadzoru w tej dziedzinie, a także placówek badawczych oraz szkół wyższych.

Format: 17 x 24 cm - B5
Stron: 104
ISBN: 83-7373-020-6
Rok wydania: 2002
Status: naklad wyczerpany
Pozycja dostępna w bibliotece CIOP-PIB

SYSTEMY ZINTEGROWANEGO ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM PROCESOWYM W ZAKŁADZIE PRZEMYSŁOWYM ORAZ OCHRONĄ ZDROWIA I ODDZIAŁYWANIEM NA ŚRODOWISKO. Wytyczne
- M. Borysiewicz, E. Lisowska, J. Żurek, Red. J.S. MichalikW publikacji przedstawiono krótkie omówienie rozwoju systemów zarządzania w przedsiębiorstwie, systemy zarządzania ustalone w normach międzynarodowych i krajowych, a także szczegółowe wytyczne tworzenia i wdrażania zintegrowanego systemu zarządzania zdrowiem, bezpieczeństwem i środowiskiem (HSE - Health, Safety, Environment), uzupełnione omówieniem poszczególnych elementów modelu zarządzania. Zamieszczono także listę pytań kontrolnych, umożliwiającą przegląd systemu zarządzania HSE, oraz przykłady zasad opracowywania polityki środowiskowej przedsiębiorstwa.

Format: 17 x 24 cm - B5
Stron: 281
ISBN: 83-88703-77-3
Rok wydania: 2001
Status: naklad wyczerpany
Pozycja dostępna w bibliotece CIOP-PIB

WYKONYWANIE PROCEDURY ZGŁOSZENIA ZAKŁADÓW O ZWIĘKSZONYM ORAZ O DUŻYM RYZYKU POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ. Poradnik
- J.S. Michalik, D.T. Kijeńska, A. GajekPublikacja zawiera zalecenia i zaktualizowane bazy danych, stanowiących rozwinięte kryteria kwalifikacyjne obiektów niebezpiecznych, ułatwiające prowadzącym zakłady prawidłowe wykonanie procedur identyfikacji obiektów niebezpiecznych według najnowszych wymagań oraz wykonanie procedur związanych z opracowaniem informacji i zgłoszeniem zakładu właściwym władzom, jeśli są w nim obiekty zagrażające poważną awarią. Jest pomocnym narzędziem dla kompetentnych organów władzy wykonujących funkcje nadzoru i kontroli. Poradnik jest także adresowany do szerokiego kręgu instytucji, organizacji i osób zainteresowanych sprawami bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa procesowego oraz ochroną zdrowia i środowiska w kontekście zagrożeń poważnymi awariami przemysłowymi.

Format: 17 x 24,5 cm - B5
Stron: 306
ISBN: 83-88703-28-5
Rok wydania: 2001
Status: naklad wyczerpany
Pozycja dostępna w bibliotece CIOP-PIB

ZINTEGROWANE OCENY RYZYKA I ZARZĄDZANIE ZAGROŻENIAMI W OBSZARACH PRZEMYSŁOWYCH
- M. Borysiewicz, W. Kacprzyk, J. Żurek, Red. J.S. MichalikPierwsza próba zebrania niezbędnych informacji na temat wszystkich czynników, które należy uwzględniać w zintegrowanych ocenach ryzyka i zarządzaniu zagrożeniami w obszarach przemysłowych. Monografia przeznaczona dla organów administracji publicznej i współpracujących z nimi ekspertów, odpowiedzialnych za sprawy ochrony środowiska i zdrowia oraz za bezpieczeństwo na szczeblu powiatu, województwa i regionu, a także dla ekspertów uczestniczących w sporządzaniu programów ochrony środowiska i zdrowia w zakładach przemysłowych, osób wykonujących audyty systemów zarządzania bezpieczeństwem, raporty bezpieczeństwa i plany ratownicze oraz dla wykładowców i studentów zainteresowanych tą problematyką.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP