Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Obciążenie termiczne człowieka - materiały informacyjne | Artykuły | Nowości wydawnicze | Bibliografia (CIOP) | Kontakt | Usługi | Interesujące odnośniki


Mikroklimat - Wydawnictwa zwarte

Cieplne oddziaływanie organizmu człowieka na zmiany mikroklimatu w pomieszczeniu
- Anna BogdanW monografii przedstawiono numeryczny model cieplny człowieka, umożliwiający określenie ilości ciepła oddawanego do otoczenia poprzez promieniowanie, konwekcję i oddychanie. Przeanalizowano zależności między ruchem strumieni powietrza otaczającego oraz rozkładem temperatury powietrza i na powierzchni ciała człowieka, a także izolacyjność stosowanej odzieży i zmienność mikroklimatu pomiędzy odzieżą, a skórą człowieka. Szczegółowo przedstawiono badania zachodzących procesów fizycznych, nagiego i ubranego modelu cieplnego człowieka. Opracowany model umożliwia dopasowanie środowiska cieplnego w pomieszczeniach do indywidualnych potrzeb użytkowników, np. przez stosowanie spersonalizowanych układów wentylacji i klimatyzacji.

Format: B5 - 16,5 x 24 cm
Stron: 151
ISBN: 978-83-7373-084-7
Cena: 25,00 zł
Rok wydania: 2011
Status: dostepny

Praca w zimnym środowisku a wiek pracownika
- Anna MarszałekPoradnik zawiera informacje na temat sposobów zapewnienia bezpieczeństwa pracy w zimnym środowisku, obejmujące zarówno analizę warunków środowiska termicznego, jak i działania służące zabezpieczeniu przed nadmiernymi stratami ciepła. Omówiono wpływ zimnego środowiska na organizm człowieka, również w warunkach pracy zawodowej, z uwzględnieniem zmian funkcjonalnych organizmu, związanych z wiekiem osoby eksponowanej. W załącznikach podano wzory kwestionariuszy do oceny stanu zdrowia osób przewidzianych do pracy oraz pracujących w takich warunkach.

Format: B5 - 16,5 x 24 cm
Stron: 34
ISBN: 978-83-7373-092-2
Cena: 10,00 zł
Rok wydania: 2010
Status: dostepny

BEZPIECZNA PRACA W ZIMNYM MIKROKLIMACIE
- T. Makowiec-Dąbrowska, A. Bogdan, A. Kurczewska, A. Stefko, W. KamińskaW poradniku przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z pracą w zimnym mikroklimacie, wskazując, że ekspozycja nawet na umiarkowane zimno może mieć negatywne konsekwencje zdrowotne. Oprócz fizjologicznych reakcji organizmu w warunkach ekspozycji na zimno i czynników modyfikujących te reakcje omówiono warunki pracy w środowisku zimnym (m.in. przerwy w pracy, posiłki dla pracowników), sposoby ograniczania ryzyka, a także zasady stosowania środków ochrony indywidualnej chroniących przed zimnem (odzieży ciepłochronnej, rękawic ochronnych i obuwia.

Format: 17 x 24 cm - B5
Stron: 48
ISBN: 978-83-7373-026-7
Rok wydania: 2007
Status: naklad wyczerpany
Pozycja dostępna w bibliotece CIOP-PIB

PRACOWNICY STARSI W WARUNKACH GORĄCEGO ŚRODOWISKA
- A. Marszałek, G. Bartkowiak, W. Kamińska, A. StefkoW poradniku omówiono podstawowe zagadnienia dotyczące warunków pracy w środowisku gorącym, sposoby oceny tego środowiska i reakcje człowieka na nie. Przedstawiono zmiany w organizmie człowieka zachodzące z wiekiem, które mogą wpływać na tolerancję gorącego środowiska, wskazano sposoby poprawy tolerancji gorącego środowiska i wysiłku związanego z pracą w tym środowisku, a także środki ochrony indywidualnej odpowiednie do stosowania w nim. Przedstawiono także sposoby zmniejszenia dyskomfortu pracy w odzieży ochronnej w gorącym środowisku.

Format: 17 x 24 cm - B5
Stron: 31
ISBN: 978-83-7373-025-0
Rok wydania: 2007
Status: naklad wyczerpany
Pozycja dostępna w bibliotece CIOP-PIB

Izolacja cieplna odzieży w technice bezpieczeństwa pracy
- K. Sołtyński

Format: 14,5 x 21 cm - A5
Stron: 20
ISBN: -
Rok wydania: 2001
Status: naklad wyczerpany
Pozycja dostępna w bibliotece CIOP-PIB

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP