Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Ocena ryzyka zawodowego

 • Pojęcie ryzyka zawodowego
 • Zasady identyfikacji zagrożeń
 • Wykaz potencjalnych zagrożeń zawodowych wraz z propozycjami ich redukcji lub eliminacji
  • Zagrożenia przy robotach ziemnych – wykopach
  • Zagrożenia przy robotach murarskich, tynkarskich i betoniarskich
  • Zagrożenia przy robotach dachowych i dekarskich
  • Zagrożenia przy robotach malarskich
  • Zagrożenia czynnikami fizycznymi:
   • Czynniki mechaniczne
   • Hałas i drgania mechaniczne
   • Mikroklimat
   • Prąd elektryczny
   • Oświetlenie
  • Zagrożenia czynnikami chemicznymi i pyłami
  • Zagrożenia pożarem
  • Zagrożenia wybuchem
  • Uciążliwości
  • Inne elementy bezpieczeństwa pracy - profilaktyka
 • Wykaz wartości dopuszczalnych dla wybranych czynników szkodliwych i niebezpiecznych
 • Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy - w 5 krokach
 • Profilaktyka techniczna i organizacyjna (środki ochrony zbiorowej, właściwa organizacja pracy, kontrola stanowisk pracy…)
 • Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93