Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Zagrożenia mechaniczne - materiały informacyjne | Artykuły | Nowości wydawnicze | Bibliografia (CIOP) | Kontakt | Usługi | Interesujące odnośniki


Zagrożenia mechaniczne - Nowości wydawnicze

Bezpieczeństwo funkcjonalne systemów sterowania maszynami
- Marek DźwiarekW monografii przedstawiono badania wypadków przy maszynach spowodowanych niesprawnością ich systemu sterowania, metody zwiększania odporności systemu sterowania na defekty, a także systemy nadzorowania defektów. Omówiono modelowanie systemów sterowania maszynami metodą Markova, przedstawiono zarówno jakościową jak i ilościową metodę oceny ich bezpieczeństwa oraz narzędzia metodyczne wspierające ocenę ryzyka na etapie projektowania maszyn. Wiele uwagi poświęcono zastosowaniu technologii AR (ang. augmented reality) do sygnalizowania zagrożeń przy obsłudze maszyn oraz wykorzystaniu techniki rzeczywistości wirtualnej VR do wspomagania doboru systemów ochronnych przy projektowaniu maszyn.

Format: 16,5 x 24,5 cm - B5
Stron: 173
ISBN: 978-83-7373-126-4
Cena: 20,00 zł
Rok wydania: 2012
Status: dostepny

Bezpieczeństwo użytkowania frezarek dolnowrzecionowych do drewna – zalecenia
- Mariusz DąbrowskiW publikacji przedstawiono zasady bezpieczeństwa obsługi stanowisk wyposażonych w stacjonarne frezarki dolnowrzecionowe do drewna. Omówiono typowe zdarzenia zagrażające, jakie występują przy obsłudze frezarek dolnowrzecionowych, oraz metody ograniczania ryzyka wypadkowego. Szczególny nacisk położono na zagrożenia mechaniczne oraz stosowane techniczne środki ochronne, a także właściwy dobór narzędzi i parametrów technologicznych. Głównym adresatem poradnika są mikroprzedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie frezowania drewna, stolarnie przyzakładowe oraz niewielkie samodzielne zakłady stolarskie. Publikacja może być przydatna jako literatura uzupełniająca w szkołach zawodowych i większych zakładach przetwórstwa drewna.

Format: 16,5 x 24 cm - B5
Stron: 30
ISBN: 978-83-7373-110-3
Cena: 13,00 zł
Rok wydania: 2011
Status: dostepny

Ograniczanie ryzyka odbicia przy cięciu drewna przenośnymi pilarkami łańcuchowymi
- Andrzej DąbrowskiObecnie w Polsce przenośne pilarki łańcuchowe są nadal podstawowym narzędziem stosowanym do pozyskiwania drewna. Ich użytkowanie wiąże się z dużym ryzykiem powstania urazów i jest główną przyczyną wypadków. W publikacji przedstawiono podstawowe informacje na temat zjawiska odbicia, rozwiązań technicznych ograniczających ryzyko zawodowe związane z tym zjawiskiem, budowy i działania zespołu tnącego pilarki, wpływu właściwości drewna na odbicie pilarki, a także rolę użytkowników i producentów pilarek w ograniczaniu ryzyka związanego z odbiciem pilarki.

Format: 16,5 x 23,5 cm - B5
Stron: 30
ISBN: 978-83-7373-11-0
Cena: 13,00 zł
Rok wydania: 2011
Status: dostepny

BEZPIECZEŃSTWO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
- A. Dąbrowski, M. DźwiarekPublikacja kierowana przede wszystkim do małych firm i mikroprzedsiębiorstw budowlanych, gdzie w 2006 r. wskaźnik częstotliwości wypadków śmiertelnych dla budownictwa był najwyższy i osiągnął 0,175 (średni krajowy wskaźnik – 0,046), a zwłaszcza do pracodawców, którzy wdrażają rozwiązania praktyczne w celu zidentyfikowania i oceny występujących zagrożeń i zapobiegania wypadkom, a także chcą zweryfikować stosowane już rozwiązania. W publikacji scharakteryzowano zagrożenia zawodowe oraz metody zapobiegania wypadkom związanym z tymi zagrożeniami.

Format: 17 x 24 cm - B5
Stron: 118
ISBN: 978-83-7373-024-3
Rok wydania: 2007
Status: naklad wyczerpany
Pozycja dostępna w bibliotece CIOP-PIB

ZAPEWNIANIE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA MASZYN METODAMI STEROWANIA
- M. Dźwiarek, T. StrawińskiW książce zaprezentowano zagadnienia związane z osiąganiem i utrzymaniem bezpieczeństwa funkcjonalnego tzw. elementów sterowania związanych z bezpieczeństwem (ESSZB). Przedstawiono regulacje prawne dotyczące systemów sterowania, kryteria wyboru rozwiązań opartych na metodach sterowania, warunki wykorzystania urządzeń ochronnych, ogólne za-sady określania funkcji bezpieczeństwa, podstawowe zasady określania wymagań dotyczących ESSZB i jego walidacji oraz wymagania związane z prawidłową eksploatacją ESSZB.

BEZPIECZEŃSTWO PRACY NA STANOWISKACH MECHANICZNEJ OBRÓBKI DREWNA
-Poradnik przeznaczony przede wszystkim dla małych zakładów stolarskich, a także dla stolarni przyzakładowych, w których stosowane są głównie typowe, najprostsze obrabiarki do drewna. Może być również przydatny w większych zakładach oraz szkołach zawodowych jako literatura uzupełniająca, dostarczająca specjalistycznej wiedzy w zakresie maszynowej obróbki drewna.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP