Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Artykuły | Nowości wydawnicze | Bibliografia (CIOP) | Kontakt | Usługi | Interesujące odnośniki


Ergonomia - Nowości wydawnicze

Kronika Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego
- Halina ĆwirkoKronika, napisana w przededniu 35-lecia istnienia PTErg, obejmuje dzieje Towarzystwa, poczynając od okoliczności jego powołania w 1977 r., poprzez kolejne lata, aż do aktualnej – już XI kadencji. Autorka, należąca do grona członków założycieli Towarzystwa i jego długoletnia prezes, ukazała działalność Zarządu Głównego i dokonania oddziałów terenowych, skupiając się na ich merytorycznym wkładzie w rozwój polskiej ergonomii. Cennym uzupełnieniem Kroniki, o dużej wartości historycznej, są załączniki, prezentujące poczet wybitnych ergonomistów polskich.

Format: B5 - 16,5 x 24 cm
Stron: 224
ISBN: 978-83-7373-106-6
Cena: 20,00 zł
Rok wydania: 2011
Status: dostepny

PRACA ZMIANOWA A WIEK
- K. Zużewicz, M. KonarskaZawarte w poradniku wskazówki dotyczą aspektów zdrowotnych starszego wiekiem (powyżej 45. roku życia) pracownika zmianowego, problemów jego zmęczenia oraz kwestii organizacji pracy minimalizującej negatywny wpływ pracy zmianowej i nocnej na samopoczucie oraz zdrowie tego pracownika. Przedstawione zalecenia dotyczące rozwiązań organizacyjnych, opracowane przez fizjologów pracy i organizatorów pracy, służą poprawie bezpieczeństwa pracy i komfortu życia pracowników zmianowych w starszym wieku.

Format: 17 x 25 cm - B5
Stron: 43
ISBN: 978-83-7373-047-2
Rok wydania: 2008
Status: naklad wyczerpany
Pozycja dostępna w bibliotece CIOP-PIB

ZAPOBIEGANIE WCZEŚNIEJSZEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY. Założenia merytoryczne
- J. Bugajska, T. Makowiec-Dąbrowska, M. KonarskaW publikacji przedstawiono dane demograficzne dotyczące populacji osób pracujących w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej, zmiany zachodzące z wiekiem w organizmie człowieka i wpływające na jego możliwości wykonywania pracy, zasady monitorowania narażenia w środowisku pracy, metodę oceny zdolności do pracy opartą na pomiarze subiektywnego wskaźnika zdolności do pracy (WAI), informacje o czynnikach środowiska pracy, które mogą wpływać na subiektywnie postrzeganą zdolność do pracy, a także kierunki działań podejmowanych w celu utrzymania na dobrym poziomie zdolności do pracy osób bez względu na wiek oraz międzynarodowe uregulowania dotyczące polityki różnych państwa wobec osób starszych.

Format: 16,5 x 24 cm - B5
Stron: 60
ISBN: 978-83-7373-043-4
Rok wydania: 2008
Status: naklad wyczerpany
Pozycja dostępna w bibliotece CIOP-PIB

PRACOWNICY STARSI – MOŻLIWOŚCI I UWARUNKOWANIA FIZYCZNE
- J. BugajskaW publikacji przedstawiono najistotniejsze zmiany zachodzące wraz z wiekiem i wpływające na możliwości wykonywania pracy fizycznej przez osoby starsze, charakterystykę biomechanicznych czynników obciążających układ mięśniowo- szkieletowy oraz metody oceny ciężkości pracy fizycznej. W wersji tabelarycznej przedstawiono wyniki pomiarów wydatku energetycznego na współcześnie występujących, fizycznych stanowiskach pracy. Takie zestawienie wartości wydatku energetycznego umożliwi specjalistom bhp w przedsiębiorstwie wyodrębnienie tych czynności zawodowych, które stanowią szczególnie duże obciążenie dla pracownika starszego i które nie powinny być przez niego wykonywane.

Format: 17,5 x 25 cm - B5
Stron: 164
ISBN: 978-83-7373-034-2
Rok wydania: 2007
Status: naklad wyczerpany
Pozycja dostępna w bibliotece CIOP-PIB

ATLAS MIAR CZŁOWIEKA. Dane do projektowania i oceny ergonomicznej
- A. GedliczkaAtlas jest zbiorem podstawowych wiadomości z zakresu antropometrii i biomechaniki dla populacji polskiej, niezbędnych w projektowaniu i ergonomicznej ocenie obiektów, a przede wszystkim w projektowaniu i ocenie stanowisk pracy.

Format: 29,7 x 21 cm
Stron: 45
ISBN: 83-88703-38-2
Rok wydania: 2001
Status: naklad wyczerpany
Pozycja dostępna w bibliotece CIOP-PIB

METODOLOGICZNE PROBLEMY PROJEKTOWANIA ERGONOMICZNEGO W BUDOWIE MASZYN
- J. SłowikowskiW książce zostały omówione różne aspekty ergonomii jako integralnego elementu sztuki inżynierskiej. Publikacja jest przeznaczona dla zawodowych ergonomistów, nauczycieli akademickich i badaczy zajmujących się zagadnieniami konstrukcji maszyn i podstawami projektowania oraz dla wykładowców przedmiotów zawodowych dotyczących konkretnych grup maszyn i obiektów technicznych

Format: 17 x 25 cm - B5
Stron: 190
ISBN: 83-87354-69-4
Rok wydania: 2000
Status: naklad wyczerpany
Pozycja dostępna w bibliotece CIOP-PIB

ERGONOMIA PRACY BIUROWEJ
- M. KonarskaTerminem "praca biurowa" określa się obecnie różnorodne zawody związane z pracą umysłową, w tym pracę przy komputerze. W publikacji w przystępny sposób przedstawiono uciążliwości pracy biurowej, omówiono prawidłową organizację stanowiska pracy, wyposażenie, środki pracy i środowisko pracy, a także właściwą organizację samego procesu pracy.

Status: naklad wyczerpany
Pozycja dostępna w bibliotece CIOP-PIB

KOMPUTEROWE STANOWISKO PRACY - aspekty zdrowotne i ergonomiczne
- pod redakcją J. Bugajskiej
wydanie trzecie zaktualizowaneW monografii omówiono aspekty zdrowotne pracy z komputerami, w tym jako najistotniejsze - obciążenia wzroku i układu mięśniowo-szkieletowego oraz wpływ pracy z komputerami na choroby skóry i przebieg ciąży. Zawarto tu również wytyczne ergonomiczne, dotyczące organizacji stanowisk pracy z komputerami określające cechy właściwego sprzętu oraz organizacji pracy, a także parametry środowiska pracy (oświetlenie, mikroklimat, hałas, pola i promieniowanie elektromagnetyczne). W monografii uwzględniono zmiany w przepisach prawnych i poglądach na czynniki fizyczne występujące na komputerowych stanowiskach pracy. W wytycznych uwzględniono dane z odpowiednich norm polskich oraz normy międzynarodowej ISO 9241 (Ergonomic requirements for office work with visual display terminals).

Format: 16,5 x 24 cm - B5
Stron: 148
ISBN: 83-7373-031-1
Status: naklad wyczerpany
Pozycja dostępna w bibliotece CIOP-PIB

SPRAWDŹ, CZY TWOJE STANOWISKO PRACY Z KOMPUTEREM JEST ERGONOMICZNE
- M. Konarska, A. GedliczkaBroszura skierowana do osób, które same chcą ocenić prawidłowość własnego stanowiska pracy. Jej celem jest zachęcenie do zwrócenia uwagi na elementy stanowiska i organizacji pracy decydujące o jakości warunków pracy oraz ułatwienie ich poprawy we własnym zakresie.

Status: naklad wyczerpany
Pozycja dostępna w bibliotece CIOP-PIB
szczegóły

JAK ZMNIEJSZYĆ OBCIĄŻENIE KRĘGOSŁUPA PODCZAS PRACY
- J. Kamińska, D. Roman-LiuPraktyczny poradnik, w którym omówiono kilka zasad efektywnej ochrony kręgosłupa w trakcie wykonywania czynności roboczych. Zwrócono uwagę na najważniejsze czynniki wpływające na obciążenie narządu ruchu: nadmierne wartości wywieranych sił mięśniowych podczas przemieszczania ciężkich ładunków, zbyt dużą częstość powtórzeń tych samych czynności, czas trwania zadań roboczych oraz ograniczenie przestrzenne wpływające na przyjmowane pozycje robocze.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP