Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | O Bibliotece | Regulamin Biblioteki | ELEKTRONICZNY KATALOG BIBLIOTEKI | Nabytki | Inne źródła informacji

Biblioteka - Nabytki polskie

Styczeń 2002 r.
Autor, tytułSygnatura
Adobe Premiere 6.0 w 12 lekcjach.
Warszawa: Lynx-SFT 2001

25274

Adobe Photoshop 6.0 w 17 lekcjach.
Warszawa: Lynx-SFT 2001

25273

Aktualne przepisy w ochronie środowiska.
Koszalin: Agencja Ochrony Środowiska 2002

M-13215

Borysiewicz Mieczysław, Lisowska-Mieszkowska, Ewa Żurek Janusz: Systemy zintegrowanego zarządzania bezpieczeństwem procesowym w zakładzie przemysłowym oraz ochroną zdrowia i oddziaływaniem na środowisko.
Warszawa: CIOP, 2001

22336
25332
25333
25334
25335

Bronsztejn, I.N.: Matematyka: Poradnik encyklopedyczny.
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2002

25279

Engel Zbigniew, Makarewicz Grzegorz, Morzyński Leszek, Zawieska Wiktor M.: Metody aktywne redukcji hałasu.
Warszawa: CIOP 2001

25311
25312
25313
25314
25315

Fijałkowski Tadeusz: Kodeks pracy: Ustawy, nowe przepisy wykonawcze.
Warszawa: WiK „HANKA”, 2001

25286
25287

Gliński Maciej: Ograniczanie emisji zanieczyszczeń w pomieszczeniach pracy.
Warszawa: CIOP 2001

25327
25328
25329
25330
25331

Grabarczyk Zygmunt: Zasady badania zagrożeń elektromagnetycznych na stanowiskach pracy.
Warszawa: CIOP 2001

25306
25307
25308
25309
25310

Gradoń Leon, Majchrzycka Katarzyna: Efektywna ochrona układu oddechowego przed zagrożeniami pyłowymi.
Warszawa: CIOP 2001

25322
25323
25324
23325
25326

Jóźwiak Zbigniew W.: Stanowiska pracy z monitorami ekranowymi.
Łódź: Instytut Medycyny Pracy 2001

25292
25293
25294

Łuczak Mirosław, Zużewicz Malwina, Anna: Zagrożenia biologiczne.
Warszawa: CIOP 2001

25317
25318
25319
25320
25321

Marszałek Anna, Sołtyński Krzysztof: Człowiek w warunkach obciążenia termicznego.
Warszawa: CIOP 2001

22339
22340
22341
25337
25338

Mathews, Gary G.: Neurobiologia od cząsteczek i komórek do układów.
Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2000

25278

Mitrus Leszek: Swoboda przemieszczania się pracowników.
Kraków: Uniwersitas 2001

25257
25291

Orłowski Witold M.: Przeciw stereotypom. Rozszerzenie Unii Europejskiej o Polskę.
Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 2001

25272

Perspektywy epidemiologii w Polsce: Bilans otwarcia na 21 wiek.
Warszawa: Komisja Epidemiologii PAN, 2001

25288

Pikoń Andrzej: AutoCAD 2000 dla Windows.
Gliwice: Helion, 1999

25290

Podgórski Daniel: Wytyczne integracji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy z systemami TQM.
Warszawa: CIOP, 2001

25301
25302
25303
25304
25305

Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne.
Warszawa: A.D. Drągowski 2001

M-13222

Problemy higieny i epidemiologii u progu XXI wieku: Materiały Pokonferencyjne Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej.
Warszawa: Polskie Towarzystwo Higieniczne 2001

M-13216
M-13217
M-13218
M-13219
M-13220
M-13221

Problemy zdrowotne i społeczne osób starszych i niepełnosprawnych na wsi.
Lublin: Fundacja Fuga Mundi „Norbertinum” 2001

25316

Romanowska-Słomka Iwona: Poradnik. Ocena ryzyka zawodowego w zakładach służby zdrowia.
Wrocław: MarMar, 2001

25275
25276
25277

Swobodny przepływ pracowników w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej.
Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 2001

25271

Uwarunkowania środowiskowe i genetyczne raka płuca.
Łódź: Instytut Medycyny Pracy 2000

25289

Wypadki przy pracy w 2000 r.
Warszawa: GUS 2001

M-13210
M-13211

Wytyczne szacowania ryzyka zdrowotnego dla czynników rakotwórczych. Z. 12
Łódź: Instytut Medycyny Pracy 2001

M-13212

Wytyczne szacowana ryzyka zdrowotnego dla czynników rakotwórczych. Z. 13
Łódź: Instytut Medycyny Pracy 2001

M-13209

Zagrożenia chemiczne w wybranych procesach technologicznych.
Warszawa: CIOP 2001

25296
25297
25298
25299
25300

Luty 2002 r.
Autor, tytułSygnatura
Alergologia i toksykologia kliniczna w środowisku wiejskim

25377

Bain, Steve: Poznaj Corel DRAW 9 PL. T. 1
Warszawa: Wydawnictwo "MIKOM" 2000

25386

Bain, Steve: Poznaj Corel DRAW 9 PL T. 2
Warszawa: Wydawnictwo "MIKOM" 2000

25387

Bartkowiak Grażyna: Szczelna odzież ochronna: można pracować wygodniej
Warszawa: CIOP 2001

M-13223
M-13224
M-13225
M-13226
M-13227

Bezpieczeństwo elektryczne: XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna. T. 1-2
Wrocław: Instytut Energoelektrotechniki Politechniki Wrocławskiej 1997

M-13253 T. 1
M-13254 T. 2

Bezpieczeństwo elektryczne i III Szkoła ochrony przeciwpożarowej
Wrocław: Instytut Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej 2001

M-13255

Bolante, Anthony: Po prostu Premiere 6
Gliwice: Wydawnictwo HELION 2001

25380

Borysiewicz Mieczysław, Kacprzyk Wanda, Żurek Janusz: Zintegrowane oceny ryzyka i zarządzanie zagrożeniami w obszarach przemysłowych
Warszawa: CIOP 2001

25358
25359
25360
25361
25362

Choroby wieku rozwojowego
Warszawa; Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 1997

25371

Cichy Bogdan: Kodeks pracy po nowelizacji
Warszawa-Jaktorów: Ośrodek Doradztwa i Szkolenia, 2002

25381

Collin P.H., Joliffe, Adrian, Koźmińska B.: Słownik rachunkowości: angielsko-polski z indeksem polsko-angielskim
Warszawa: Wydawnictwo Wilga 2001

25383

Czynniki szkodliwe w środowisku pracy: wartości dopuszczalne 2001
Warszawa: CIOP 2001

25353
25354
25355
25356
25357

Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego: Podręcznik dla studentów akademii wychowania fizycznego i akademii medycznych
Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2001

25372

Ivanovic A. Collin, P.H. Słupski J.: Słownik marketingu: angiesko-polski z indeksem polsko-angielskim
Warszawa: Wydawnictwo Wilga, 2000

25384

Kamińska Wanda: Rękawice ochronne dla personelu medycznego
Warszawa: CIOP, 2001

M-13228
M-13229
M-13230
M-13231
M-13232

Konarska Maria: Ergonomia pracy biurowej
Warszawa: CIOP, 2001

25363
25364
25365
25366
25367

Konarska Maria, Gedliczka Adam: Sprawdź czy twoje stanowisko pracy z komputerem jest ergonomiczne
Warszawa: CIOP 2001

M-13248
M-13249
M-13250
M-13251
M-13252

Kotarbińska Ewa: Zasady użytkowania ochronników słuchu na hałaśliwych stanowiskach pracy
Warszawa: CIOP 2001

M-13233
M-13234
M-13235
M-13236
M-13237

Marcinkiewicz Andrzej, Cybart Adam: Podyplomowe kształcenie lekarzy w zakresie medycyny pracy
Łódź: Instytut Medycyny Pracy 2001

25378

Marszałek Anna, Owczarek Grzegorz: Technika laserowo-dopplerowska i termowizja
Warszawa: CIOP, 2001

M-13261
M-13262
M-13263
M-13264
M-13265

Owczarek Grzegorz, Kubacki Zygmunt: Automatyczne filtry spawalnicze
Warszawa: CIOP 2001

M-13243
M-13244
M-13245
M-13246
M-13247

Pęciłło Małgorzata: Wytyczne do systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ILO-OSH 2001
Warszawa: International Labour Organization CIOP, 2001

M-13271

Pościk Adam: Okulary przeciwsłoneczne. Konstrukcja, przeznaczenie, wymagania
Warszawa: CIOP 2001

M-13238
M-13239
M-13240
M-13241
M-13242

Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2001:
Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 2000

M-13268
M-13269

Radwańska A.: Nietypowe formy zatrudnienia i organizacji pracy 1990-2000
Warszawa: GBPiZS 2001

M-13267

Seria ISO 9000: 2000 nowoczesne zarządzanie jakością
Warszawa: Wydawnictwo Verlag Dashofer, 2002

25385

Siemiński Marek: Środowiskowe zagrożenia zdrowia
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2001

25370
25382

Słownik naukowo-techniczny angielsko-polski
Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2002

25379

Sołtyński Krzysztof: Izolacja cieplna odzieży w technice bezpieczeństwa pracy
Warszawa: CIOP, 2001

M-13256
M-13257
M-13258
M-13259
M-13260

Standardy emisyjne Unii Europejskiej: Wymagania dyrektyw dotyczące odpadów
Warszawa-Włocławek: PPIU GEA, CHEMEKO 2002

25376

Swat Kazimierz: Bezpieczeństwo i higiena pracy w transporcie wewnątrzzakładowym
Warszawa: Wydawnictwo Informacji Zawodowej WEKA, 2001

25210
25352

Wolska Agnieszka, Marzec Stanisław, Owczarek Grzegorz: Zasady higienicznej oceny nielaserowego promieniowania optycznego
Warszawa: CIOP, 2001

25342
25343
25344
25345
25346

Zdrowie i szkoła
Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2000

25369

Żera Jan: Percepcja dźwięku przy prawidłowym i uszkodzonym funkcjonowaniu ucha wewnętrznego
Warszawa: CIOP, 2001

25347
25348
25349
25350
25350

Marzec 2002 r.
Autor, tytułSygnatura
Błeszyński, Tomasz: Audyt wewnętrzny systemu jakości.
Warszawa: Wydawnictwo Informacji Zawodowej WEKA, 2001

25404
25405

Brzozowski Alfred, Derlicka Marta: Popularyzacja problematyki ochrony pracownika.
Warszawa: CIOP, 2001

M-13280
M-13281
M-13282

Cairns-Smith A. G.: O naturze I pochodzeniu świadomości.
Warszawa: Wydawnictwo Amber, 1998

25391

Ciągłe doskonalenie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Materiały szkoleniowe w ramach projektu OSHMAN.
Warszawa: CIOP 2000

M-13274
M-13275

Ciągłe doskonalenie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Materiały szkoleniowe w ramach projektu OSHMAN.
Warszawa: CIOP 2000

M-13274
M-13275

Cież Józef, Łuczycka Deta, Szewczyk Antoni.: Zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach rolnych. Materiały szkoleniowe + Lista kontrolna bhp.
Warszawa: CIOP 1999

M-13278
M-13279

Conard Jame, Francis Brian, Glynn Jay.:Wprowadzenie do .NET
Warszawa: Wydawnictwo MIKOM, 2002

25414

Conard Jame, Francis Brian, Glynn Jay.:Wprowadzenie do .NET
Warszawa: Wydawnictwo MIKOM, 2002

25414

Jak udzielać zamówień publicznych po nowelizacji .Informator Urzędu Zamówień Publicznych 2001.
Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych ,2001

M-13283

Kamieńska-Żyła Maria: Struktura i ergonomia stanowiska komputerowego.
Tarnobrzeg: Wydawnictwo Tarbonus, 2002

25415
25416

Kizyn Michał: Bezpieczeństwo i higiena pracy w magazynach zmechanizowanych.
Warszawa: Wydawnictwo Informacji Zawodowej WEKA, 2002

25407
25408

Kłossowska Małgorzata: Bibliografia prac prof.dr hab. Mieczysława Kabaja 1958-2001
Warszawa: GBPiZS, 2001

M-13284

Kulesza Alina: Płace w Polsce i w świecie 1990-2000. Literatura polska i obca w wyborze
Warszawa: GBPiZS, 2001

M-13285

Laskowski Jerzy: Poradnik elektroenergetyka przemysłowego.
Warszawa: Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP, 2002

25409

Makowska Zofia, Makowiec-Dąbrowska Teresa: Optymalizacja psychospołecznych warunków pracy dla kobiet w ciąży. Monitorowanie i ocena.
Łódź: Instytut Medycyny Pracy, 2001

25413

Masłyk-Musiał Ewa: Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi.
Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2000

25410

Podatki 2000. Cz. 1-2
Warszawa: INFOR 2002

M-13286 cz. 1
M-13287 cz.2

Sałasiński Krzysztof: Bezpieczeństwo elektryczne w zakładach opieki zdrowotnej.
Warszawa: Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP, 2002

25403

Skuza Leszek: Co warto wiedzieć o ryzyku zawodowym.
Gdańsk: ODDK , 2001

25412

Słownictwo znormalizowane. Bezpieczeństwo pracy i technika przeciwpożarowa.
Warszawa: Polski Komitet Normalizacyjny, 2001

25411

Słownik naukowo-techniczny angielsko-polski.Pod red. Marii M. Berger
Wyd. 12, Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2001

25379
25406

Słownik naukowo-techniczny polsko-angielski. Pod red. Marii Skrzyńskiej
Wyd. 8, Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2001

25418

Smoloński Dariusz: Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy. Poradnik.
Wrocław: Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy, 2001

25397
25398

Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. Materiały szkoleniowe
Warszawa: CIOP, 2001

20616

Twardowski Marek: Bhp przy ręcznych pracach transportowych.
Wrocław: Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy, 2002

25401
25402

Zalewski Jacek: Poradnik pracodawcy. Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
Wrocław: Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy, 2002

25399
25400

Kwiecień 2002 r.
Autor, tytułSygnatura
Biskup, Krzysztof.: Słownik pożarniczy polsko-angielski angielsko-polski.
Warszawa: Danmar 1999

25467

Carttwright, Sue, Cooper, Cary L.: Kiedy firmy łączą się lub są przejmowane: strategie, konflikty, rozwiązania.
Warszawa: Wydawnictwo Petit, 2001

25455

Choynowski, Mieczysław: Agresywność: Pomiar i analiza psychometryczna. Warszawa: Polskie Towarzystwo
Psychologiczne, 1998

25422

Clarke, Liz.: Zarządzanie zmianą.
Warszawa: Gebethner i Ska, 1997

23969
25427

Czarnota-Bojarska, Joanna: Selekcja zawodowa, przygotowanie, prowadzenie i podstawowe metody.
Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, 1999

25421

Encyklopedia nauki i techniki. T.1 A-J
Warszawa: Prószyński i S-ka S.A., 2002

25459

Gronbeck, Bruce E. , German, K., Ehninger D., Monroe A.H.: Zasady komunikacji werbalnej.
Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo 2001

25426

Gutkowski, Bogdan.: Aktualne przepisy w ochronie środowiska: suplement 2 do poradnika
Koszalin: Agencja Ochrony Środowiska, 2002

M-13288

Hartley, Peter.: Komunikacja w grupie.
Poznań: Zysk i Ska Wydawnictwo, 1997

25428

Instalacyjna aparatura elektryczna. Katalog 2002
Warszawa: Legrand, 2002

K-2222

Klonowicz, Tatiana: Stres bezrobocia
Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, 2001

25430

Nowe prawo budowlane z komentarzem, wraz z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym.
Jaktorów: Ośrodek Doradztwa i Szkolenia TUR, 2002

25434

Pamięć i działanie. Zeszyt 20.
Warszawa: Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji, 2002

25424

Piotrowski, Janusz.: Wzorcowanie aparatury pomiarowej. Podstawy teoretyczne i trasabilność wg. norm ISO 9000 i zaleceń międzynarodowych.
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000

25082
25452

Pozwolenia zintegrowane nowy instrument w ochronie środowiska. Problemy, wątpliwości, dylematy.
Gdańsk: EKO-Konsult, 2001

25461

Produkcja, konsumpcja i technika a ocieplenie klimatu. Zeszyt 14
Warszawa: Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji, 2000 Zeszyty Instytutu Problemów Współczesnej Cywilizacji

20657

Normy emisyjne i produktowe oraz najlepsze dostępne techniki (BAT) w przemyśle chemicznym: Wymagania prawa międzynarodowego. Z. 1
Warszawa-Włocławek : GEA sp. Z o.o., 2000

24717
24718
25438
25439

Michalik, Jerzy S., Kijeńska, Danuta T.: Listy substancji chemicznych do identyfikacji obiektów niebezpiecznych. Dyrektywa SEVESO 2. Z. 2
Warszawa-Włocławek, GEA sp. Z o.o., 2000

24719
24720
25440
25441

Standardy emisyjne Unii Europejskiej. Wymagania dyrektyw dot. ścieków. Z. 3
Warszawa-Włocławek , GEA sp. Z o.o. 2000

24760
24761
25442
25443

Klasyfikacja, pakowanie i oznakowanie niebezpiecznych substancji chemicznych wg. wymagań Unii Europejskiej. Z. 4
Warszawa-Włocławek , 2001

25012
25019
25444
25445

Standardy emisyjne Unii Europejskiej. Wymagania dyrektyw dot. gazów odlotowych. Z. 5
Warszawa-Włocławek , GEA sp. Z o.o. 2001

25172
25446
25447

Standardy emisyjne Unii Europejskiej. Wymagania dyrektyw dot. odpadów. Z. 6
Warszawa-Włocławek 2002

25376
25448
25449

Salwa, Zbigniew.: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.
Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2002

25435

Salwa, Zbigniew: Podstawy prawa pracy.
Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze PWN, 2001

25436

Schroeder, Maciej.: Wypadki w komunikacji drogowej.
Warszawa: Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa,

25466

Skorowidz obowiązujących przepisów prawnych 2001.
Sopot-Kraków: Wydawnictwo Prawnicze LEX, 2002

25419

Słownik biograficzny techników polskich. Z. 12
Warszawa: Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, 2001

25420

Statistica PL. T. 1 Ogólne konwencje statystyki 1
Kraków: StatSoft Polska Sp. Z o.o.1997

25456

Statistica PL. T. 2 Grafika
Kraków: StatSoft Polska Sp. Z o.o., 1997

25457

Statistica PL. T. 3 Statystyki 2
Kraków: StatSoft Polska Sp. Z o.o., 1997

25458

Strelau, Jan.: Inteligencja człowieka.
Wydawnictwo Żak, 1997

25429

Trzebińska, Ewa.: Dwa wizerunki własnej osoby. Studia nad sposobami rozumienia siebie.
Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, 1998

25425

Wojciechowska-Piskorska, Halina, Skuza, Leszka.: Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach opieki zdrowotnej.
Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2002

25433

Zarządzanie bezpieczeństwem na poziomie lokalnym.
Warszawa, Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa, 2002

25464
25465

Zeszyty Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk. Z. 36
Warszawa: Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk, 2001

M-13289

Ziętek, Zbigniew.: Udział aktywatorów i inhibitorów fibrynolizy w patomechanizmie chorób rozrostowych układu moczowo-płciowego. Rozprawa habilitacyjna.
Warszawa: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, 2001

M-13290

maj 2002 r.
Autor, tytułSygnatura
Alexander L.G.: Right word wrong word. Wybierz właściwe słowo.
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999

25484

Aleksandrowicz Ryszard, Gielecki Jerzy, Gacek Witold:Anatomia topograficzna.
Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 1998

25490

Aronson, Elliot: Człowiek istota społeczna.
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001

25481

Ciechanowicz-McLean Janina: Międzynarodowe prawo ochrony środowiska.
Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexixNexis, 2001

25494

Ciecierska L.: Kadra kierownicza.
Warszawa: GBPiZS 2001

M-13294

Edukacja zawodowa wobec rynku pracy i integracji europejskiej.
Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2001

M-13294

Fijałkowski Tadeusz: Kodeks pracy. Ustawy, nowe przepisy wykonawcze, komentarz, orzecznictwo sądowe.
Warszawa: WiK HANKA, 2002

M-13308,

M-13309

Hartley Mary: Dobry stres ; przewodnik.
Wydawnictwo JEDNOŚĆ 2002

25495

Instalacje gazowe, ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne i wodno-kanalizacyjne w budownictwie.
Warszawa: WEKA Wydawnictwo Informacji Zawodowej 2002

25485

Jędrasik-Jankowska Inetta: Ubezpieczenie wypadkowe i chorobowe.
Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2002

25476

Kodeks cywilny: Wprowadzenie Wiktor Jaślan.
Warszawa: Grupa Wydawnicza Infor Sp. z o.o. 2001

25486

Kodeks postępowania cywilnego: wraz z indeksem rzeczowym
Warszawa: C.H. Beck, 2002

M-13311

Komputerowy tłumacz i słownik języka angielskiego
Szczecin: Kompas 2001

25266

Łapińska Elżbieta: O przepisach bhp i prawie pracy.
Warszawa: Państwowa Inspekcja Pracy, 2001

M-13295

Miodek Jan: Słownik Ojczyzny Polszczyzny.
Wrocław: Wydawnictwo Europa, 2002

25487,

25491

Osuchowska Dorota: English at work. An English-polish dictionary of selected collocations.
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2001

25482,

25483

Osuchowska Dorota: English at work. An English-polish dictionary of selected collocations.
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2001

25482,

25483

Pachociński Ryszard: Andragogika w wymiarze międzynarodowym.
Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych 1998

25469

Pachociński Ryszard: Oświata XXI wieku. Kierunki przeobrażeń.
Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 1999

20695

Pfaffenberger, Bryan: Słownik terminów komputerowych.
Warszawa: Prószyński i S-ka, 1999

25473

Poradnik bhp. Praktyka, prawa, narzędzia
Warszawa: Wydawnictwo Informacji Zawodowej WEKA, 2002

25488,

25489

Pozwolenia zintegrowane nowy instrument w ochronie środowiska.
Gdańsk: Centrum Ochrony Środowiska Politechniki Gdańskiej, Biuro Projektowo-Doradcze EKO-KONSULT, 2001

25461,

25462,

25463

Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne:
Warszawa: Wydawnictwo AD. Drągowski, 2002

M-13310

Program promocji wdrażania i oceny systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy SMIP.
Warszawa: Centralny Instytut Ochrony Pracy, 2002

M-13299,

M-13300,

M-13301,

M-13302

Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2001.
Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych 2001

M-13303,

M-13304

Rocznik statystyczny pracy 2001.
Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych 2001

M-13305,

M-13306

Rocznik statystyczny rolnictwa 2001.
Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych 2001

M-13307

Rocznik 2002: Aktualizacja do Nowej encyklopedii powszechnej PWN.
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002

25480

Stetkiewicz Tomasz: Badania nad menopauzą w latach 90.
Łódź: Instytut Medycyny Pracy, 2001

25475

Six Sigma wykorzystanie programu jakości do poprawy wyników finansowych
Kraków: Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC 2001

25479

Strategiczna karta wyników.
Warszawa: Centrum Informacji Menadżera 2001

25478

Szymański Mirosław J.: Młodzież wobec wartości.
Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2002

25471

Świątkowski Andrzej Marian: Komentarz do kodeksu pracy.
Kraków: Universitas, 2002

25474

Tłumacz komputerowy. Niemiecki.
Ostrów Wielkopolski Techland, 2002

25468

czerwiec 2002 r.
Autor, tytułSygnatura
Blacharz samochodowy: Ocena Ryzyka Zawodowego
Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2001

M-13312

Brukarz, bitumiarz, robotnik drogowy,
Gdańsk, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2002

M-13313

Bhp w firmie,
Warszawa: Wiedza i Praktyka, 2002

25515

Denning, Dorothy E. Bloch, Janina Tł: Wojna informacyjna I bezpieczeństwo informacji.
Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2002

25511

Działalność Centralnego Instytutu Ochrony Pracy,
Warszawa, 2001

M-13229,

M-13230,

M-13231

Hornowska Elżbieta: Testy psychologiczne. Teoria i praktyka.
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR 2001

25503

Hydraulik,
Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2002

M-13314

Kucharz,
Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2002

M-13315

Laborant chemiczny,
Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2002

M-13316

Lakiernik,
Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2001

M-13317

Lekarz,
Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2002

M-13318

Lyons, Richard G.: Wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania sygnałów,
Warszawa,: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2002

25516

Mechanik samochodowy,
Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2001

M-13319

Operator maszyn do robót ziemnych i budowlanych,
Gdańsk,: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2002

M-13320

Mechanik samochodowy,
Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2001

M-13319

Pielęgniarka,
Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2001

M-13321

Robotnik budowlany,
Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2001

M-13322

Robotnik transportowy: transport ręczny
Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2001

M-13323

Nesterowicz Mirosław: Prawo Medyczne,
Toruń: Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2001

25524

Nesterowicz Mirosław: Prawo Medyczne,
Toruń: Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2001

25524

Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce,
Kraków: Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, 2002

25510

Paluchowski Władysław: Diagnoza psychologiczna. Podejście ilościowe i jakościowe,
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR 2001

25504

Physical and biological hazards of the workplace,
New York: Wiley-Interscience, 2002

25514

Podatki: Zbiór ujednoliconych przepisów. Stan prawny 15. maja 2002 r. ,
Warszawa: Wydawnictwo  AD.Drągowski, 2002

M-13332

Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia w 2000 r. ,
Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2001

M-13333

Poradnik bhp. Praktyka, prawo, narzędzia.
Warszawa: Wydawnistwo Informacji Zawodowej WEKA, 2002

25489

25488

Prawo Unii Europejskiej: Zagadnienia systemowe.
Warszawa: Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza 2002

25509

Raport z realizacji zadań programu wieloletniego (b. SPR-1) Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia człowieka w środowisku pracy.2 etap.T. 1-2
Warszawa: CIOP, 2001

M.13327 ,

M-13328

Rączkowski Bogdan: BHP w praktyce. Poradnik dla pracowników służb bhp, pracodawców, inspektorów pracy, społecznych inspektorów pracy, projektantów, wykładowców, rzeczoznawców
Gdańsk: Ośrodek Doradctwa i Doskonalenia Kadr, 2002

25507

Siemiński Marek: Środowisko zagrożenia zdrowia.
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002

253770 ,

25382 ,

25523

Słownik języka polskiego PWN. T. 1-3
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002

25518  

25519  

25520

Smoliński Dariusz: Przewodnik po dokumentach z zakresu prawa pracy i przepisów bhp.
Gdańsk: Ośrodek Doractwa i Doskonalenia Kadr, 2001

25506

Testowanie a ocena kliniczna: Wybrane problemy.
Warszawa: Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 1995

25505

wojciechowski Jacek: Bibliotekarstwo: Kontynuacje i zmiany.
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001
Zawadzki Bogdan: Temperament- geny i środowisko: Porównania wewnątrz i międzypopulacyjne.
Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002

25502

Zarządzanie bezpieczeństwem.
Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 2000

25521

lipiec/sierpień 2002 r.
Autor, tytułSygnatura
Aktualny stan ergonomii w rolnictwie. Potrzeby na przyszłość
Lublin: Instytut Medycyny Wsi, 2002

22547

Boenisch, Ed. Haney, Michele C.: Twój stres: Sens życia, równowaga i zdrowie
Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002

25604

Brannon, Linda: Psychologia rodzaju. Kobiety i mężczyźni
Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2002

25526

Buss, David M.: Psychologia ewolucyjna: Jak wytłumaczyć społeczne zachowania człowieka
Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2001

25525

Ciborski, Piotr: Czas pracy w instytucjach kultury
Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. 2002

25536

Czachór Zbigniew, Mojsiewicz Czesław: Leksykon Unii Europejskiej
Wrocław: Wydawnictwo ATLA 2, 2001

25541

Engel Zbigniew, Makarewicz Grzegorz, Korzyński Leszek, Zawieska Wiktor M.: Metody aktywne redukcji hałasu
Warszawa CIOP, 2001

25311
25312
25313
25314
25315
25571
25572
25573
25574
25575

Ergonomia transportu
Kraków: Katedra Psychologii Zarządzania i Ergonomii Instytut Zarządzania 2001

25594
25600

Funkcjonalność stron internetowych
Gliwice: Helion 2002

25591

Gedliczka Adam, Pochopień Paweł, Szklarska Alicja, Welon Zygmunt: Atlas miar człowieka. Dane do projektowania i oceny ergonomicznej
Warszawa: CIOP, 2001

25551
25552
25553
25554
25555

Górska Ewa: Ergonomia. Projektowanie, diagnoza, ekspertyzy
Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2002

25609

Grudzewski, Wiesław, M. Hejduk, Irena K.: Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej w Polsce
Warszawa: Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, 1998

25587

Informacja naukowa w zdrowiu publicznym
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001

25607

Kaczmarska Anna, Augustyńska Danuta, Engel Zbigniew, Górski Paweł: Przemysłowe zabezpieczenia przed hałasem infradźwiękowym i niskoczęstotliwościowym
Warszawa: CIOP, 2002

25561
25562
25563
25564
25565

McKenzie, Carole: Doskonała kontrola stresu
Poznań: Dom Wydawniczy Rebis, 2000

25605

Kłyszejko-Stefanowicz Leokadia: Cytobiochemia: Biochemia niektórych struktur komórkowych
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995

25593

Kosińska Bronisława: Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia w razie choroby i macierzyństwa
Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. 2002

M-13356

Koton Jolanta, Kowalski Piotr, Szopa Janusz, Tadzik Piotr: Dobór środków ochrony indywidualnej w profilaktyce zespołu wibracyjnego. Przewodnik
Warszawa: CIOP, 2001

2556,

2557,

2558,

2559,

25560

Majchrzak Jadwiga: Przekształcenia polskich przedsiębiorstw w świetle teorii zmian organizacyjnych
Poznań: Akademia Ekonomiczna, 2001

25589

Maruszewski Tomasz: Psychologia poznania: Sposoby rozumienia siebie i świata
Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2001

25528

Michalik Jerzy, Kijeńska Danuta, Gajek Agnieszka: Wykonywanie procedury zgłoszenia zakładów o zwiększonym oraz dużym ryzyku poważnej awarii przemysłowej. Poradnik
Warszawa: CIOP, 2001

25583,

25584,

25581,

25582,

25585

Najmiec Andrzej: Ocena programów komputerowych. Poradnik
Warszawa: CIOP 2001

M-13367,

M-13368

Nazar Krystyna, Kaciuba-Uściłko Hanna Wójcik-Ziółkowska Ewa: Stres w pracy zawodowej a choroby układu krążenia i przemiany materii
Łódź: Oficyna Wydawnicza Instytutu Medycyny Pracy, 201

25537,

25538

Olesiński Józef: Ekonomika informacji
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001

25542

Partycypacja pracownicza: Echa przeszłości czy perspektywy rozwoju
Łódź: Uniwersytet Łódzki 2001

25535

Pasikowski Tomasz: Stres i zdrowie. Podejście salutogenetyczne
Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora, 2000

25606

Pervin Lawrence A.: Psychologia osobowości
Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002

25527

Pęciłło Małgorzata: Wytyczne do systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ILO-OSH 2001. Tłum.
Warszawa: International Labour Organization, CIOP, 2001

M-13271

M-13363

M-13365

M-13366

Pierwsza pomoc w gospodarstwie wiejskim. Pod red. Witolda Gacka
Warszawa: CIOP, 2002

25595,

25596,

25597,

25598,

25599

Plany operacyjno-ratownicze wewnętrzne i zewnętrzne. Poradnik. Pod red. Jerzego S. Michalika Warszawa: CIOP, 2001 25577, 25578, 25579, 25580, 25576
Pokonać stres w 10 minut.
Warszawa: Wydawnictwo K.E. Liber s.c., 2001

22590

Poradnik GMP: Dobra praktyka wytwarzania środków farmaceutycznych i materiałów medycznych
Warszawa: Polfamed

25550

Pusty Tadeusz: Przewóz materiałów niebezpiecznych
Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2002

25540

Raven, J. Raven J.C. Court J.H.: Podręcznik do Testu Matryc Ravena oraz Skal Słownikowych: 1
 Warszawa:  Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, 1998

25548

Raven, J. Raven J.C. Court J.H.: Podręcznik do Testu Matryc Ravena oraz Skal Słownikowych: 3
Warszawa:  Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, 2000

25549

Regis Ed.: Nanotechnologia. Narodziny nowej nauki, czyli świat cząsteczka po cząsteczce
Warszawa: Prószyński i S-ka, 2001

25602,

24840

Scheich  Gunter: Pozytywne myślenie: Czy może szkodzić
Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002

25544

Siemiak-Tylikowska Alicja: Pedagogika z technologią kształcenia
Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak, 2000

25608

Sprawozdanie z działalności naukowej i usługowej Państwowego Zakładu Higieny w roku 2001
Warszawa: Naukowa Oficyna Wydawnicza Scientia 2002

M-13345

Stan nauki i techniki w Polsce
Warszawa: Komitet Badań Naukowych, 2001

M-13661

Sułowski Andrzej K. Przybył Piotr: Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości
Łódź: Protekt, 2002

25532

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych: Znowelizowany test ustawy z omówieniem najnowszych  zmian w tym przewidzianych w nowej ustawie o ochronie baz danych
Warszawa-Jaktorów: Ośrodek Doradztwo i Szkolenia, 2002

25603,

Warunki pracy w 2001 r.
Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2002

M-13354

Wasilewski Lesław, Kwiatkowski Stefam Kozłowski Jan: Nauka i technika dla rozwoju: Polska na tle Europy konteksty, miary, tendencje
Warszawa: Ośrodek Przetwarzania Informacji 1997

M-13362

Wasilewski Lesław, Kwiatkowski Stefam Kozłowski Jan: Nauka i technika dla rozwoju: Polska na tle Europy konteksty, miary, tendencje
Warszawa: Ośrodek Przetwarzania Informacji 1997

M-13362

Weidenfel Werner Wessels Wolfgang: Europa od A do Z
Gliwice: Wydawnictwo "Wokół nas", 2002

25543

Złota księga polskiej medycyny
Gliwice: Wydawnictwo HELION, 2002

25531

Zmyślony Marek: Działanie stałych i sieciowych pól magnetycznych występujących w środowisku człowieka na układy biologiczne
Łódź: Instytut Medycyny Pracy, 2002

25592

wrzesień 2002r.
Autor, tytułSygnatura
Aktualne przepisy o ochronie Srodowiska. Poradnik: Stan prawny na dzien 15.07.2002 r.
Koszalin: Agencja Ochrony  Środowiska, 2002

M-13426

Basic statistcal data on social policy
Warsaw: Ministry of Labour and Social Policy 1999

M-13450

Bhp na budowie
Warszawa: WEKA Wydawnictwo Informacji Zawodowej, 2002

25612

Bhp w przeddniu członkowstwa Polski w Uniii Europejskiej
Warszawa:CIOP, 2002

M-13384,

M-13385,

M-13386

Bezpieczeństwo maszyn i urządzeń produkcyjnych.Analiza ryzyka. Metody eliminacji i ograniczenia ryzyka
Warszawa :CIOP, 2002

M-13420,

M- 13421,

M-13422

Bibliografia ekonomicznych i społecznych zagadnień pracy.
Warszawa: Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, 2001

M-13382 cz. 1 ,

M-13383 cz. 2

Brilman, Jean: Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania.
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002

25611

Brożyna Ewa: Osoby niepełnosprawne: obowiązki, usprawnienia , ulgi, przepisy
Warszawa:Wydawnoctwo Biblioteczka Pracownicza, 2001

25617

Dobór i przystosowanie stanowisk pracy do możliwości osób niepełnosprawnych ruchowo
Warszawa: CIOP, 2002

M-13445,

M-13447,

M-13448

Drzewo przyczyn. Nauczanie zasad analizy wypadków przy pracy
Warszawa: CIOP, 2002

M-13405,

M-13406,

M-13407

Dyrektywa Wspólnoty Europejskiej dotycząca maszyn nr. 98/37/WE
Warszawa: CIOP 2001

M-13433,

M-13434,

M-13436,

M-13437,

M-13438,

M-13435

Gerecka-Zołyńska A.: Ochrona praw autorskich i praw pokrewnych w polskim procesie karnym.
Toruń: Wydawnictwo Dom Organizatora 2002

M-13399,

M- 13400,

M-13401

higiena w placówkach opieki medycznej.Fachowy poradnik dla zarządzających placówkami opieki medycznej.
Warszawa: Verlag Dashofer 2002

25613

Jak zarządzać bezpieczeństwem i higieną pracy i osiągnąc sukces
Warszawa: CIOP, 2002

M-13423,

M- 13424,

M- 13425

Janiszewska-Wyszyńska M.: Kapitał początkowy dla przyszłych emerytów.
Warszawa: Wydawnictwo Biblioteczka Pracownicza 2001

15616

Kasiewicz S.: Zarządzanie operacyjne w dobie globalizacji
Warszawa: Difin, 2002

.25610

Kozioł L , Piechnik-Kurdziel  A , Kopień J.:Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie
Warszawa: Wydawnictwo Biblioteczka Pracownicza 2000

.25615

Maszyny i inne urządzenia techniczne. Srodki ochrony przed zagrożeniami mechanicznymi
Warszawa:CIOP 2002

M-13411,

M-13412,

M-13413

Media.Leksykon PWN.
Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN ,2002

25601

Mikulski F. , Długołęcki Z.: Stacje paliw. Zagadnienia ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy
Gdańsk: ODDK 2002

25620

Nadzieja rynku pracy. Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce
Warszawa:Instytut Spraw Publicznych 2000

15633

Ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w 2001 roku
Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 2002

M-13454

Odzież ochronna
Warszawa: CIOP 2002

M-13393,

M-13394,

M-13395

Obówie ochronne
Warszawa: CIOP, 2002

M-13396,

M-13397,

M-13398

Projektowanie miejsc pracy.Postępowanie, m3etody i wiedza techniczna
Warszawa:CIOP, 2002

M-13414,

13415,

13416

Projektownie układów wyvhwytujących zanieczyszczenia emitowane przez obrabiarki do drewna
Warszawa: CIOP 2002

M-13408,

M-13409,

M-13410

Skuza L. ,Wojciechowska-Piskorska H.: Bhp przy magazynowaniu
Gdańsk: ODDK 2001

25622

Stypułkowska-Misiurewicz H.:Metodyka wykrywania i oznaczania bakterii z rodzaju Legionella w środowisku wodnym i w materiale klinicznym
Warszawa:Państwowy zakład Higieny ,2001

M-13428,

M-13429,

M-13430,

M-13431,

m-13432

Substancje i preparaty chemiczne- indentyfikacja i ocena zagrożeń
Warszawa: CIOP, 2002

M-13417,

M-13418,

M-13419

Szlichta p. , Zakrzewski E.:Wózki jezdnioewe podnośniki napędzane mechanicznie.Wymagania dot. bezpieczeństwa
Gdańsk, ODDK 2002

25621

Środki ochrony nóg
Warszawa:CIOP, 2002

M_13390,

M-13391,

M-13392

Środki ochrony rąk
Warszawa:CIOP, 2002

M-13402,

M-13403,M-13404

Tyszka T.:Racjonalność decyzji
Warszawa:Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001

25614

VAT w 2002 r. Ujednolicony tekst ustawy
Warszawa, INFOR, 2002

M-13439

Vopel, Klaus W.: Zabawy interakcyjne cz.1
Kielce: Wydawnictwo JEDNOŚĆ, 1999

25625

Vopel, Klaus W.: Zabawy interakcyjne cz.2
Kielce: Wydawnictwo JEDNOŚĆ, 1999

25626

Vopel, Klaus W.: Zabawy interakcyjne cz.3
Kielce: Wydawnictwo JEDNOŚĆ, 1999

25627

Vopel, Klaus W.: Zabawy interakcyjne cz.4
Kielce: Wydawnictwo JEDNOŚĆ, 1999

25628

Vopel, Klaus W.: Zabawy interakcyjne cz.5
Kielce: Wydawnictwo JEDNOŚĆ, 1999

25629

Vopel, Klaus W.: Zabawy interakcyjne cz.6
Kielce: Wydawnictwo JEDNOŚĆ, 1999

25630

Wojciechowska-Piskorska H, Skuza L. ,.: Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach opieki zdrowotnej
Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr 2002

.25433,

.25623,

.25624

Wykaz substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem
Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 2002

M-13438

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników oraz działalność prewencyjna KRUS w 2001 roku
Warszawa: KRUS, 2002

M-13445,

M-13446,

M-13447

Zawieska D. , Nawotny J. ,Niesłuchowski W. , Liu D. ,Owczarek S. ,Kręgosłup a zdrowie
Warszawa: CIOP 2001

25632

Zbiór przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.Cz.3 T.1
Warszawa: Wydawnictwo Biblioteczka Pracownicza,2002

25618

Zbiór przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.Cz.3 T.2
Warszawa: Wydawnictwo Biblioteczka Pracownicza,2002

25619

Październik 2002
Autor , tytułSygnatura
Apetyt na zarządzanie: czyli rozmowy z Konosuke Matsushitą, założycielem i twórcą potęgi koncernu Matsushita Corp.
Warszawa: WEKA, 2001

25679

Baran K.W.: Zbiorowe prawo pracy.
Kraków: UNIVERSITAS, 2002

25702

Basic statistical data on social policy: Poland 1999.
Warsaw:Ministry of Labour and Social Policy, 1999

M-13450

Bargieł D.: Flash MX: Ćwiczenia praktyczne.
Gliwice: HELION, 2002

25638

Beaglehole R. B.,Kjellstrom T.: Podstawy epidemiologii.
Łódź: IMP, 2002

25692

25693

25694

25695

25696

Bezpieczeństwo i higiena pracy, prowadzenie ruchu oraz specjalistyczne zabezpieczenie przeciwpożarowe w podziemnych zakładach órniczych.
Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 2002

M-13458

Cewe A., Nahorska H., Pancer I.: Tablice matematyczne.
Gdańsk: Wydawnictwo Podkowa, 2002

25668

McClelland D.: Photoshop 6/6 CE Biblia.
Gliwice: HELION, 2001

25670

Słownik polsko-angielski. Collins.
Warszawa: Oficyna Wydawnicza Graf-Punkt, 2000

25666

Czarny B., Rapacki R.: Podstawy ekonomii.
Warszawa: Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002

25664

Evans, Joyce J.: Flash, Fireworks Freehand: Efekty specjalne.
Gliwice: HELION, 2002

25637

Eysenck Hans & Michael.:Podpatrywanie umysłu: Dlaczego ludzie zachowują się tak, jak się zachowują.
Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2001

25682

Fengler J.: Pomaganie męczy: Wypalenie w pracy zawodowej.
Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2001

25680

Fizjologiczne aspekty oceny odzieży ochronnej: Seminarium, 11 października 2002.
Warszawa: CIOP , 2002

M-13460

M-13462

Gerecka-Żołyńska A.: Ochrona praw autorskich i praw pokrewnych w polskim procesie karnym.
Toruń: Wydawnictwo Dom Organizatora, 2002

25634

Głowik K.:Kodeks drogowy z komentarzem 2002.
Warszawa: Wydawnictwo Garmond, 2002

25646

25647

Hall Calvin S., Lindzey G.: Teorie osobowości.
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002

25704

Holandia. Przewodnik.
Warszawa: Wydawnictwo Wiedza i Życie, 2002

M-13466

Integracja europejska: wprowadzenie.
Warszawa: LexisNexis, 2002

25663

Kenrick D.T.: Psychologia społeczna.
Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002

25683

Klasyfikacja, pakowanie i oznakowanie niebezpiecznych preparatów chemicznych wg wymagań Unii Europejskiej.
Warszawa-Włocławek:PPIU GEA, 2002

25657

25658

25659

Kodeks drogowy. Stan prawny na dzień 1 stycznia 2002 r.
Warszawa: INFOR, 2002

M-13457

Konarski X.: Internet i prawo w praktyce.
Warszawa: Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego, 2002

25703

Nadzieja rynku pracy: Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce.
Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, 2000

25633

Natura emocji. Podstawowe zagadnienia.
Warszawa: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 1999

25681

Nowy słownik ortograficzny PWN.
Warszawa: PWN, 2002

25645

25660

25661

25662

Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN.
Warszawa: PWN, 2002

25706

Ocena Ryzyka Zawodowego na Stanowisku:
Gdańsk: ODDK, 2001Piekarz, Cukiernik

M-13453

Salowa

M-13448

Suwnicowy

M-13449

Technik analityk

M-13452

Technik fizykoterapii

M-13450

Technik radiolog

M-13451

Prawo administracyjne.
Warszawa: LexisNexis, 2002

25700

Profilaktyka uciążliwości w pracy biurowej. Wybrane zagadnienia. Seminarium, 14 października 2002
Warszawa: CIOP 2002

M-13463

M-13464

M-13465

Piorytety badań w toksykologii środowiskowej. Materiały z konferencji naukowej Instytutu Medycyny Pracy, 12 czerwca 2002.
Łódź: IMP, 2001

M-13467

Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003.
Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 2002

M-13459

Rada Europy. 800 milionów Europejczyków.
Warszawa: Ośrodek Informacji Rady Europy, 2001

25701

Rydzykowski J.: Słownik Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Warszawa: Wieda Powszechna, 2000

25644

Schulz von Thun F.: Sztuka rozmawiania. Cz. 1 Analiza zaburzeń
Kraków: Wydawnictwo WAM, 2001

25671

Schulz von Thun F.: Sztuka rozmawiania. Cz. 2 Rozwój osobowy.
Kraków: Wydawnictwo WAM, 2001

25672

Schulz von Thun F.: Sztuka rozmawiania. Cz. 3 Dialog wewnętrzny.
Kraków: Wydawnictwo WAM, 2001

25673

Simon, R.: W cztery oczy. Rozmowy z twórcami terapii rodzin.
Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2001

25684

Słownik wyrazów obcych PWN.
Warszawa: PWN, 2002

25705

Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2001 roku.
Warszawa: Państwowa Inspekcja Pracy, 2002

M-13453

Sułkowski, W. J.:Zasady profilaktyki uszkodzeń słuchu spowodowanych hałasem.
Łódź: IMP, 2001

25697

Świda D.: Office english.
Warszawa: Poltext, 2002

25665

Tempczyk. M. :Teoria chaosu dla odważnych.
Warszawa: PWN, 2002

25653

Underdahl B.: Flash MX: Głębsze spojrzenie.
Gliwice: HELION, 2002

25640

Wilson P.: Poradnik poprawnej angielszczyzny, czyli przejrzysty przewodnik od A do Z.
Warszawa: Wydawnictwo Philip Wilson, 1994

25669

Wilson R. J.: Wprowadzenie do teorii grafów.
Warszawa: PWN, 2002

25652

Zarządzanie bezpieczeństwem pracy. Ocena ryzyka zawodowego.
Warszawa: WEKA 2002

25648

Listopad 2002
Autor, tytułSygnatura
Anatomia człowieka. Podręcznik dla studentów medycyny.
Warszawa: PZWL, 2000

25717

Bezpieczeństwo i higiena pracy w przededniu członkowstwa Polski w Unii Europejskiej. Międzynarodowa Konferencja Kraków, 24-26 czerwca 2002 r.
Warszawa:CIOP,2002

M-13496

Bezpieczeństwo przy pracach budowlanych w świetle nowych przepisów i praktyki. Seminarium, Poznań, 25 września 2002 r.
Warszawa: CIOP, 2002

M-13487

M-13488

M-13489

Bobrowski Cz.: Fizyka - krótki kurs.
Warszawa: WNT, 1998

25740

Bortkiewicz A., Gadzicka E.: Materiały informacyjnene dla lekarzy sprawujących opiekę nad osobami zawodowo eksponowanymi na pola elektromagnetyczne(PEM) o częstotliwościach sieciowych (50HZ), radiofalowych (do 3 GHz)
Łódź: IMP, 2001

M-13512

Cichy B.: Kodeks pracy po nowelizacji.
Warszawa-Jaktorów: Ośrodek Doradztwa i Szkolenia TUR, 2003

25735

Encyklopedia nauki i techniki. T. 2 K-Q
Warszawa: Prószyński i S-ka, 2002

25732

Golat R.: Prawo autorskie. Pytania, kazusy, tablice.
Warszawa: C.H. Beck, 2002

25743

Golat R.: Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Warszawa-Jaktorów: Ośrodek Doradztwa i Szkolenia TUR

25742

Jakość powietrza w pomieszczeniach. Seminarium, 26 listopada 2002
Warszawa: CIOP, 2002

M-13501

M-13502

M-13503

Kodeks pracy. Wprowadzenie B. Rączkowski.
Warszawa: INFOR, 2002

M-13493

Kodeks pracy. Wprowadzenie M.Piotrowski.
Poznań: FORUM, 2002

M-13494

Kolarz Cz.: Archiwa zakładowe i składnice akt. Poradnik.
Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, 2002

25727

Leksykon naukowo-techniczny.
Warszawa: WNT, 2001

25741

Lisowski A., Ługowski G.: Ochrona od porażeń w instalacjach i urządzeniach elektrycznych o napięciu do 1 kv obiektów budowlanych nie będących budynkami. Poradnik i komentarz.
Warszawa: Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP, 2001

25738

Murdock K.: 3 Ds Max 4. Techniki modelowania. Biblia
Gliwice: HELION, 2001

25739

Petykiewicz P.: Nowoczesna instalacja elektryczna w inteligentnym budynku. Przesłanki, zasady, techniczna realizacja, osprzęt.
Warszawa: Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP, 2001

25711

Piasecki B., Rogut A., Stawasz E.: Warunki prowadzenia działalności gospodarczej przez MSP w Polsce i krajach Unii Europejskiej.
Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2001

25711

Podręczny słownik angielsko-polski, polsko-angielski. PONS.
Poznań: Wydawnictwo LektorKlett, 2002

25713

Podstawy biologii komórki. Wprowadzenie do bilogii molekularnej.
Warszawa: PWN, 1999

25716

Profilaktyka zagrożeń i uciążliwości występujących w ochronie zdrowia. Wybrane zagadnienia. Seminarium, Warszawa 14 października 2002.
Warszawa: CIOP, 2002

M-13490

M-13491

M-13492

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2000-2001.
Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2002

25712

Słownik biograficzny techników polskich. Zeszyt 13.
Warszawa: Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, 2002

25719

Słownik naukowo-techniczny angielsko-polski. Pod red. M.M. Berger.
Warszawa: WNT, 2001

25730

Słownik naukowo-techniczny polsko-angielski. Pod red. M. Skrzyńskiej.
Warszawa: WNT, 2001

25731

Spawozdanie z działalności Instytutu w roku 2001.
Lublin: Instytut Medycyny Wsi, 2002

M-13495

Substancje rakotwórcze w środowisku pracy. Pomiar i ocena zagrożenia zawodowego. Seminarium,  25 listopada 2002.
Warszawa: CIOP, 2002

M-13497

M-13498

M-13499

M-13500

Toksykologia: Podręcznik dla studentów, lekarzy i farmaceutów. Pod red. W. Seńczuka
Warszawa: PZWL, 2002

25714

25715

Wytyczne szacowania ryzyka zdrowotnego dla czynników rakotwórczych. Zeszyt 14.
Łódź: IMP, 2002

M-13477

M-13478

M-13479

Zapobieganie zagrożeniom i uciążliwościom środowiska pracy w przemyśle spożywczym i drzewnym. Wybrane zagadnienia. Seminarium, Warszawa, 24 października 2002 r.
Warszawa: CIOP 2002

M-13484

M-13485

M-13486

Zyska B.: Zagrożenia biologiczne w budynku.
Warszawa: Arkady, 1999

24844

25718

Grudzień 2002
Autor, tytułSygnatura
Aleksandrowicz T.: Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Warszawa: LexisNexis, 2002

25807

Angielski współczesny słownik tematyczny.
Warszawa: REA, 2001

25822

Badalova R.: Angielskie czasowniki frazesowe.
Dubicko: Anencja INFOA,

25825

Barzycka-Banaszczyk M.: Prawo pracy.
Warszawa: C.H.Beck, 2001

25790

Bednarczyk H.: Zadania zawodowe i kształcenie mechaników.
Radom: ITE, 1966

25769

Cytowska B.: Drogi edukacyjne dzieci niepełnosprawnych intelektualnie.
Wrocław: ITE, 2002

25771

Czachorski W.: Zobowiązania. Zarys wykładu.
Warszawa: LexisNexis, 2002

25803

Czub P.: Chemia i technologia żywic epoksydowych.
Warszawa: WNT, 2002

25792

Dmowski S.: Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga pirwsza.
Warszawa: LexisNexis, 2002

25801

Edvinsson L.: Kapitał intelektualny.
Warszawa: PWN, 2001

25754

Edukacja 2000 teoria i praktyka. Wyzwania edukacyjne  w aspekcie  wdrażanej reformy i integracji europejskiej.
Radom: ITE, 2000

25770

Eksperyment pedagogiczny. Modułowe programy nauczania w kształceniu zawodowym. Model ujednoliconego egzaminu zawodowego.
Radom: ITE, 2001

25773

Eksploatacja urządzeń elektrycznych.
Radom: ITE, 1999

25774

Ekonomika i zarządzanie mała firmą.
Warszawa: PWN, 2001

25811

Elektroniczne publikacje w bibliotekach.
Kraków: UJ, 2002

25824

English translator 3.0.Kompleksowy system tłumaczący, komputerowysłownik polsko-angielski, angielsko-polski.
Warszawa: Technoland, 2002

25756-CD

Fijałkowski T.: Kodeks pracy. Stan prawny 10.09.2002.
Warszawa: W i K HANKA, 2002

M-13525

M-13526

Gesdorf M.: Kodeks pracy. Komentarz.
Warszawa: LexisNexis, 2002

25804

Gillmann B.: Francusko-polski słownik tematyczny - Ekonomia.
Warszawa: PWN, 1998

25761

Głąbicka K.: Polityka społeczna w Unii Europejskiej.
Warszawa: Elipsa, 2001

25758

Gulland D.: Lagenscheidt 1000 idiomów angielskich z przykładami, tłumaczeniem i indeksem.
Warszawa: Lagenscheidt Polska, 2002

25826

Jakość kształcenia w uzyskiwaniu kwalifikacji zawodowych.
Radom:ITE, 2001

25777

Joss M.: Jak zrobić wszystko korzystając z Photoshop Elements.
Kraków: Edition, 2000

25765

Kodeks pracy z przepisami wykonawczymi po nowelizacji z 26 lipca 2002.
Warszawa: LexisNexis, 2002

25806

Kośmider J.: Odory.
Warszawa: PWN, 2002

25812

Kozioł L.: Motywacja w pracy.
Warszawa: PWN, 2002

25812

Krzymowski B.:Word 2000 PL: Pierwsza pomoc.
Michałowice:Help, 1999

25815

Kuropatnicki A.: Mały słownik tematyczny angielsko-polski.
Warszawa:WP, 1998

25823

Kwiatkowski S.: Przedsiębiorczość intelektualna.
Warszawa:PWN, 2002

25753

Microsoft PowerPoint 2002. krok po kroku. Wersja polska.
Warszawa: RM, 2001

25813

Microsoft Word 2002. krok po kroku. wersja polska.
Warszawa: RM, 2001

25814

Młodzież a dorośli. Napięcia między socjalizacją a wychowaniem.
Kraków: ITE, 2001

25775

Morris S.: E-mail doskonały.
Poznań: Rebis, 2002

25768

25784

Multimedialny słownik angielsko-polski. Collins.
Warszawa: PZWL, 2003

25795-CD

McMurry J.: Chemia organiczna. Cz. 1-2
Warszawa: PWN, 2000

25782 cz.1

25783 cz.2

Nauka i technika w 2000 r.
Warszawa: GUS, 20002

M-13530

Ninness M.: Photoshop 6.0.
Poznań: Rebis, 2001

25764

Ochrona środowiska 2002.
Warszawa: GUS, 2002

M-13529

Ożga E.: Słownik terminologii prawniczej. cz. 2 angielsko-polska.
Warszawa: 2002

25817

Pieńkos E.: Słownik terminologii ekonomicznej francusko-polski.
Warszawa: WP, 1991

25759

Pieńkos E.: Słownik terminologii ekonomicznej polsko-francuski.
Warszawa: WP, 2002

25760

Plewka Cz.: Metodyka nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych. Cz. 1-2.
Radom:ITE, 1999

25778 cz.1

25779 cz.2

Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia w 2001 r.
Warszawa: GUS, 2001

M-13509

M-13532

Poradnik galwanotechnika.
Warszawa: WNT, 2002

25787

PowerPoint 2000.Prosto do celu. Ćwiczenia.
Warszawa: RM, 2002

25819

Pracujący w gospodarce narodowej w 2001 r.
Warszawa: GUS, 2002

M-13507

Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne. Zbiór ujednoliconych przepisów. Stan prawny 15 listopada 2002 r.
Warszawa: AD Drągowski, 2002

M-13533

Przygocki W.: Fulereny nanoruki. Własności i zastosowanie.
Warszawa: WNT, 2001

25788

Rocznik demograficzny 2002.
Warszawa: GUS, 2001

M-13506

Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2002.
Warszawa: GUS, 2002

mM-13527

M-13528

Rosenbaum O.: Praktyczny słownik komputerowy angielsko-polski, polsko-angielski.
Warszawa: REA, 1998

25818

Skuteczność kształcenia modułowego w Polsce. W systemie szkolnej i pozaszkolnej edukacji zawodowej.
Radom: ITE, 2001

25780

Słomski P.: Podręczny słownik medyczny angielsko-polski i polsko-angielski.
Warszawa: PZWL, 2000

25796

Smid W.: Słownik terminów angielsko-polskich.
Warszawa: PLACET, 2000

25820

Smid W.: Słownik terminów polslo-angielskich.
Warszawa: PLACET, 2000

25821

Standardy kwalifikacji zawodowych. Teoria, metodologia, projekty.
Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2001

25775

Stencel J.: Zakaz konkurencji w prawie pracy.
Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 2001

25805

Śpiewak R.: Dermatozy zawodowe u rolników.
Lublin: CZELEJ, 2002

25750

Śpiewak R.: Dermatozy zawodowe w rolnictwie. Epidemiologia, etiopatogeneza, czynniki ryzyka.
Lublin: CZELEJ, 2002

25749

Tor A.:Word 2000. Podstawy. Nauka przez ćwiczenia.
Warszawa:TORTECH-UNIREP, 2000

25816

Trocki M.: Outsorcing. Metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej.
Warszawa: PWE, 2001

25793

Trójjęzyczny specjalistyczny słownik programowania i akredytacji kwalifikacji zawodowych w informatyce.
Radom: ITE, 2000

25772

Trwanie życia  w 2001 r.
Warszawa: GUS, 2002

M-13508

M-13531

Ufnalski W.: Excel dla chemików i nie tylko. Od podstaw do własnych aplikacji w Visual Basicu.
Warszawa:WNT, 2000

25766

Umowa europejska dot. międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) T. 1-2
Błonie: ADeR, 2001

25808 T.1

25809 T.2

Wilber K.: Psychologia integralna. Świadomość, duch, psychologia, terapia.
Warszawa: Jacek Santorski,

25781

Witkiewicz Z.: Chromatografia gazowa.
Warszawa: WNT, 2001

25789

Wolter A., Ignatowicz J.: Prawo cywilne. Zarys części ogólnej.
Warszawa: LexisNexis, 2001

25802

Wypadki przy pracy w 2001 r.
Warszawa:GUS, 2002

M-13510

M-13511

Wysokińska Z.: Integracja europejska. Rozwój rynków.
Warszawa: PWN, 2002

25810

Wytyczne szacowania ryzyka zdrowotnego dla czynników rakotworczych. Z.15
Łódź: IMP, 2002

M-13524

Zaorska A.: Ku globalizacji. Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej.
Warszawa: PWN, 2002

25755

Zdrowie publiczne. Wybrane zagadnienia.
Łódź: IMP, 2000

25751

25752

Zmyślony M.: Działanie stałych i sieciowych pól magnetycznych występujących w środowisku człowieka na układy biologiczne. Mechanizm rodnikowy.
Łódź: IMP, 2002

25748

25592

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP