Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | O Bibliotece | Regulamin Biblioteki | ELEKTRONICZNY KATALOG BIBLIOTEKI | Nabytki | Inne źródła informacji

Komputerowy system biblioteczny  - Aleph CIOP-PIB

Katalog biblioteki jest dostępny w postaci elektronicznej bazy ALEPH CIOP-PIB, składającej się z 7 baz logicznych:
  • Baza Książki - obejmuje opisy bibliograficzne wydawnictw zwartych polskich i zagranicznych. Pozycje wprowadzano na zasadzie retrokonwersji. Natomiast opisy bibliograficzne nowości pozyskiwanych przez Bibliotekę od października 1997 r., tworzono na bieżąco z autopsji, na podstawie aktualnych dokumentów.
  • Baza Czasopisma - zawiera opisy bibliograficzne wydawnictw ciągłych polskich i zagranicznych gromadzonych w Bibliotece Instytutu.
  • Baza Artykułów z Czasopism - zawiera  opisy bibliograficzne artykułów ze specjalistycznych czasopism krajowych i zagranicznych (JOSE, Bezpieczeństwo Pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy) z analizami dokumentacyjnymi. Do bazy wprowadza sie także artykuły z innych czasopism o tematyce dotyczącej bezpieczeństwa pracy, poruszające aktualne zagadnienia z zakresu ochrony pracy, jak np. mobbing, stres w pracy, zmiany w kodeksie pracy, równouprawnienie w pracy.
  • Baza Prace Naukowo-Badawcze - zawiera  opisy bibliograficzne prac naukowo-badawczych pracowników Instytutu.
  • Baza Sprawozdania (do użytku wewnętrznego CIOP) - zawiera  opisy bibliograficzne sprawozdań ze staży i konsulatacji zagranicznych pracowników naukowych Instytutu.
  • Baza Dokumenty Elektroniczne - zawiera  opisy bibliograficzne samoistnych wydawniczo dokumentów elektronicznych, w tym nie tylko baz danych, ale również książek i czasopism (z odpowiednim odsyłaczem do wersji papierowej, jeśli istnieje).
  • Baza Materiały Informacyjne - są to m.in. opisy bibliograficzne sprawozdań z działalności instytutów naukowo-badawczych, towarzystw naukowych; materiały z seminariów i konferencji naukowych; bibliografie, roczniki statystyczne,raporty, katalogi oraz wydawnictwa okolicznościowe.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP