Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Nauczanie BHP | Kultura bezpieczeństwa | Centrum Edukacyjne | PAKIET EDUKACYJNY dla UCZELNI WYŻSZYCH | Stowarzyszenie absolwentów


Pakiet edukacyjny dla uczelni wyższych

"Nauka o pracy - bezpieczeństwo, higiena, ergonomia" - pakiet edukacyjny dla uczelni wyższych, pod redakcją D. Koradeckiej, jest interdyscyplinarnym, monograficznym nowoczesnym materiałem dydaktycznym opartym na najnowszych osiągnięciach nauk technicznych, biologicznych i społecznych.

jedna płyta DVD z filmami i materiałem źródłowym

Materiał merytoryczny oprogramowania przewidziany jest na 60 godzin zajęć.

Materiał ten jest zorganizowany w formie następujących 8 niezależnych modułów tematycznych:
 • Ergonomia - pojęcia podstawowe
 • Prawna ochrona pracy
 • Czynniki antropometryczne i biomechaniczne
 • Czynniki fizjologiczne
 • Czynniki psychologiczne i społeczne
 • Zagrożenia czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi w środowisku pracy
 • Diagnostyka i projektowanie układów antropotechnicznych
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.

W wersji multimedialnej oraz internetowej (po uzyskaniu kodu dostępu) pakietu edukacyjnego przewidziano dwa warianty oprogramowania - wspierające proces dydaktyczny z punktu widzenia wykładowcy oraz ułatwiające samokształcenie studiującemu.

Każdy z modułów tematycznych oprogramowania pakietu edukacyjnego zawiera następujące elementy:
 • tekst źródłowy sprzężony rozwijanym spisem treści. Tekst źródłowy złożony jest z hierarchicznie zatytułowanych fragmentów, zawiera ilustracje, foliogramy i tabele sygnalizowane w tekście odpowiednimi odnośnikami - powiększane, na żądanie do formatu podglądu slajdu oraz do formatu pełnoekranowego, animacje uaktywniane za pomocą ikon, odwołania do spisu literatury oraz odwołania do słownika pojęć wprowadzonych i zdefiniowanych w danym module tematycznym.
 • zbiór slajdów (ilustracji, tabel, animacji oraz slajdów tekstowych), sprzężony z tekstem źródłowym odpowiednimi odnośnikami oraz zbiorem opcjonalnych komentarzy, widoczny w programie przeglądarki w postaci zbioru miniatur
 • poradnik wykładowcy - konspekt zawierający dokument charakteryzujący moduł tematyczny - kartę modułu oraz dokumenty podrzędne - karty jednostek tematycznych (podrozdziałów modułu), obejmujące: ćwiczenia, testy, wskazówki metodyczne, wykaz stosownych slajdów, wykaz piśmiennictwa, a także indeks nowych pojęć wprowadzanych w danej jednostce tematycznej wraz z odnośnikami do zbioru definicji w słowniku oraz do odpowiednich partii tekstu źródłowego
 • słownik pojęć wprowadzonych w materiale merytorycznym modułu wraz z odpowiednimi definicjami, z możliwością odniesienia do odpowiednich partii tekstu źródłowego.
 • FILMY multimedialne ilustracje problemów omawianych w materialeOprogramowanie edukacyjne umożliwia efektywne wsparcie następujących elementów procesu dydaktycznego realizowanego przez wykładowcę:
 • przeglądanie w sugerowanej przez program kolejności i przeszukiwanie tematyczne tekstów źródłowych, slajdów (zawierających również rysunki, fotografie i tabele), animacji oraz filmów
 • korzystanie z konspektu - Poradnika wykładowcy
 • elektroniczne prezentowanie wybranych sekwencji materiału (slajdów, animacji), zgodnie z zaprojektowaną wcześniej i zapisaną w wytworzonym dokumencie kolejnością
 • wykonywanie wydruków wraz z podglądem dowolnych partii tekstu oraz ilustracji zawartych w dokumentach (slajdów)
 • przeprowadzanie ćwiczeń ułatwiających opanowanie i utrwalenie materiału przez studentów poprzez udostępnianie interaktywnych ćwiczeń (testów), zawierających m.in. odnośniki do przeglądania odpowiednich partii przyswajanego materiału
 • generowanie tradycyjnych testów drukowanych
 • przeprowadzanie interaktywnych testów i egzaminów sprawdzających opanowanie materiału przez studentów
 • generowanie tradycyjnych materiałów pomocniczych do prowadzenia wykładów: drukowanie foliogramów z zakresu tematyki pakietu oprogramowania edukacyjnego


Multimedialny program realizujący ww. funkcje dydaktyczne opracowano w postaci przeglądarki dokumentów tekstowych, zapisanych w standardzie HTML, wraz z towarzyszącymi im foliogramami, konspektami (kartami modułów i jednostek tematycznych, wchodzącymi w skład poradnika wykładowcy), animacjami, filmami i testami. W programie tym wykładowca może wydrukować dowolną partię tekstu, dowolne ćwiczenie czy zadanie dla studentów lub dowolny foliogram (wybrany zestaw foliogramów - kompletną prezentację). Foliogramy i animacje mogą być pokazywane w formie prezentacji komputerowej. Program umożliwia przeprowadzenie testów metodą tradycyjną (po wydrukowaniu) i komputerową, zarówno na jednym stanowisku komputerowym, jak i w sieci komputerowej dowolnego typu. Wszystkie informacje zawarte w programie są zakodowane, co uniemożliwia jakikolwiek do nich dostęp spoza tego programu.

Oprogramowanie edukacyjne, w uproszczonej wersji dla słuchacza, umożliwia efektywne samokształcenie, udostępniając całość merytorycznego materiału dydaktycznego ze wszystkimi elementami wzbogacającymi , z wyjątkiem poradnika wykładowcy i generatora prezentacji komputerowych.

Podstawowymi elementami oprogramowania są: – materiał edukacyjny na płycie CD lub na serwerze internetowym – specjalizowana przeglądarka - aplikacja pracująca pod systemem operacyjnym Windows 95/98/NT/2000, dostępna w wersjach: multimedialnej na CD oraz internetowej.

Pakiet edukacyjny dostępny jest:


 • w wersji multimedialnej (z filmami)
 • FORMULARZ ZAMÓWIENIA (pdf)

 • w wersji podstawowej na płycie CD, bezpłatnej dla nauczycieli akademickich

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Bezpłatna wersja PAKIETU EDUKACYJNEGO dostępna dla nauczycieli akademickich na nośnikach optycznych

zobacz
Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93