Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Szkolenia problemowe i  specjalistyczne

Nanomateriały w środowisku pracy. Charakterystyka zagrożeń, ocena ryzyka i ochrona pracowników przed nanomateriałami.

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla pracodawców i pracowników przedsiębiorstw, w których są wytwarzane lub stosowane nanomateriały, kadry zarządzającej w zakresie ograniczania ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na nanoobiekty występujące w środowisku pracy, dla pracowników laboratoriów środowiskowych, służb bezpieczeństwa i higieny pracy, pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych.

Cel szkolenia
Po ukończeniu szkolenia uczestnik powinien:

• znać podstawowe definicje dotyczące nanomateriałów,
• wiedzieć jakie są rodzaje i zastosowania nanomateriałów,
• znać skutki szkodliwego działania nanomateriałów na organizm człowieka,
• wiedzieć jakie są metody pomiaru parametrów charakteryzujących nanoobiekty pod kątem oceny narażenia zawodowego,
• umieć interpretować wyniki uzyskane z badań w celu dokonania oceny narażania zawodowego na nanoobiekty emitowane z nanomateriałów,
• znać wymagania prawne, normy dotyczące zapobiegania narażeniu na nanoobiekty,
• znać metody stosowane do oceny ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na nanoobiekty,
• wiedzieć, jak można ograniczać narażenie na nanoobiekty w środowisku pracy, przez zastosowanie środków ochrony zbiorowej (hermetyzacja, systemy wentylacji ogólnej i miejscowej, urządzenia filtracyjno-wentylacyjne, filtry powietrza).
• znać ogólne zasady ograniczania ryzyka związanego z nanomateriałami.

W ramach programu szkolenia zostaną przedstawione następujące zagadnienia:
Program ramowy

Wykładowcy:
Pracownicy naukowi CIOP-PIB.

Słuchacze otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia

Zakwaterowanie


Kartę zgłoszenia
uczestnictwa należy przesłać najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia (pocztą lub faksem)

Miejsce szkolenia:
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
Centrum Edukacyjne
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa
tel. 22 623 36 76
tel. 22 623 37 85
fax 22 623 36 93

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP