Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Szkolenia problemowe i  specjalistyczne

Biomasa,  jako źródło szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników firm zajmujących się spalaniem i współspalaniem biomasy, pracowników firm transportowych, pracowników przedsiębiorstw produkujących paliwo z biomasy, a także osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i higienę pracy oraz pracowników inspekcji sanitarnych.

Cel szkolenia:
Celem szkoleń z zastosowaniem ww. materiałów jest zapoznanie z bieżącym stanem prawnym dotyczącym ochrony zdrowia pracowników narażonych na oddziaływanie szkodliwych czynników biologicznych, unormowaniami higienicznymi dotyczącymi kontroli tych czynników na stanowiskach pracy oraz sposobami ograniczania narażenia.

Uczestnik po zakończeniu szkolenia powinien:
• znać przepisy prawne z zakresu biologicznych szkodliwości zawodowych;
• wiedzieć na jakie czynniki biologiczne narażeni są pracownicy przetwarzający biomasę;
• znać sposoby pomiaru szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy;
• umieć wybrać odpowiednie punkty pomiarowe do poboru próbek;
• umieć oszacować ryzyko zawodowe w narażeniu na szkodliwe czynniki biologiczne;

W ramach programu szkolenia zostaną przedstawione następujące zagadnienia:
Program ramowy

Wykładowcy:
Pracownicy naukowi CIOP-PIB

Słuchacze otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia

Zakwaterowanie


Kartę zgłoszenia
uczestnictwa należy przesłać najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia (pocztą lub faksem)

Miejsce szkolenia:
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
Centrum Edukacyjne
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa
tel. 22 623 36 76
tel. 22 623 37 85
fax 22 623 36 93

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP