Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Szkolenia problemowe i  specjalistyczne

Zapewnienie bezpieczeństwa w małych firmach budowlanych – podwykonawcy i generalni wykonawcy

Szkolenie specjalistyczne dla pracodawców małych firm budowlanych, pracowników służby bhp, kierowników budów, pracowników nadzoru
   
Po ukończeniu szkolenia uczestnik powinien:

wiedzieć:
• czego w zakresie bezpieczeństwa prac wymagają generalni wykonawcy od podwykonawców na różnych etapach realizacji inwestycji
• jakie działania przyczyniają się do lepszej organizacji pracy w małych firmach budowlanych a także do lepszej współpracy pomiędzy generalnym wykonawcą a podwykonawcą
• jakie obowiązują podstawowe wymagania prawne związane z zapewnianiem bezpieczeństwa na placu budowy
• jakie techniczne środki ochronne są stosowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych

znać:
• zasady współpracy pomiędzy podwykonawcami i generalnym wykonawcą w zakresie zapewniania bezpieczeństwa na placu budowy
• zasady wyboru podwykonawców do realizacji inwestycji,
• zasady opracowywania przez generalnych wykonawców i  podwykonawców dokumentacji związanej z bezpieczeństwem wykonywania robót budowlanych

umieć:
• określić właściwe kryteria bezpieczeństwa dla podwykonawców zatrudnianych na placu budowy
• określić  dokumenty i działania podwykonawcy na różnych etapach realizacji inwestycji budowlanej
• właściwie identyfikować zagrożenia oraz dobierać techniczne i organizacyjne środki ochronne do poszczególnych prac wykonywanych na placu budowy

W ramach programu szkolenia zostaną przedstawione następujące zagadnienia: Program ramowy

• Organizacja współpracy podwykonawców z generalnym wykonawcą. Organizacja pracy w małych firmach budowlanych.
• Dokumenty poprawiające lub zapewniające utrzymanie stanu bhp. Stosowanie technicznych środków ochronnych.
• Szkolenia pracowników. Użytkowanie maszyn i urządzeń.

Wykładowcy:
Pracownicy naukowi CIOP-PIB

Słuchacze otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia

Zakwaterowanie


Kartę zgłoszenia
uczestnictwa należy przesłać najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia (pocztą lub faksem)


Kontakt:
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
Centrum Edukacyjne
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa
tel. 22 623 36 76
tel. 22 623 37 85
fax 22 623 36 93

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP