Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Vademecum Ochrony Pracy Sp. z o.o.
Adres pocztowy:
ul. Jana z Kolna 18/3 75-411 Koszalin

Podstawa (rodzaj) działalności gospodarczej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zakres działalności w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy:
1. Doradztwo, nadzór nad stanem bhp i ochrony ppoż. w firmie
2. Ocena zagrożeń i ryzyka zawodowego na stanowisku pracy
3. Szkolenia z zakresu bhp, ppoż. i prawa pracy: specjalistów, pracodawców, pracowników
4. Specjalistyczne kursy kwalifikacyjne (wózki widłowe, dźwigi)
5. Specjalistyczne szkolenia i kursy (pierwsza pomoc przedmedyczna, azbest
6. Postępowanie powypadkowe
7. Audity wewnętrzne w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem

Oferta edukacyjna z zakresu bhp:
1. Szkolenia wstępne z zakresu bhp i ppoż.
2. Szkolenia okresowe z zakresu bhp i ppoż.
3. Specjalistyczne kursy kwalifikacyjne (wózki widłowe, dźwigi)
4. Specjalistyczne szkolenia i kursy (pierwsza pomoc przedmedyczna, azbest)Opis kluczowej kadry:
L.p. Imię i nazwisko Krótki opis kompetencji i dorobku
1. Grażyna Racek  Ekspert ds. bezpieczeństwa i higieny pracy certyfikowany przez CIOP-PIB;
 inspektor ds. ochrony ppoż. nr uprawnień RN-5/7133/455/09
2. Monika Racek  konsultant Regionalnego Ośrodka BHP 12/13/SZ/2008
 konsultant w zakresie bhp nr kompetencji eksperta R-125/721/2008
3. Renata Brodowska  specjalista ds. bhp
4. Agnieszka Rup  specjalista ds. bhp,
 instruktor BLS/AED nr uprawnień 48-08-05946-02-09
5. Ewa Kisielewska  specjalista ds. personalnych i szkoleń
6. Inni: inspektorzy organów kontrolnych, wykładowcy Zatrudniani do współrealizacji projektów i szkoleń


Historia firmy:
Funkcjonują od 1992 r. jako profesjonalna jednostka prowadząca doradztwo w zakresie szeroko rozumianej polityki bezpieczeństwa pracy i kształcenia pozaszkolnego na podstawie wpisu do rejestru Kuratora Oświaty pod numerem 6. Posiadają tytuł Eksperta BHP certyfikowanego przez Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.
W latach 1993 – 1996 byli Filią Ośrodka Szkoleniowego Państwowej Inspekcji Pracy im. prof. Jana Rosnera w Wrocławiu. Zakres prowadzonej działalności był sukcesywnie poszerzany. Obecnie realizują zadania z zakresu polityki bezpieczeństwa i higieny pracy, doradztwa prawnego oraz działalności szkoleniowej. Swoje projekty i usługi realizują we współpracy z najwyższej klasy specjalistami oraz organami nadzoru państwowego takimi jak: Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Urząd Dozoru Technicznego, Straż Pożarna, Powiatowy Urząd Pracy, Agencja Atomistyki, akredytowane laboratoria, Poradnie Medycyny Pracy.
W styczniu 2007 r. wdrożyli system zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2000 potwierdzony certyfikatem DQS GmbH DIN EN ISO 9001:2000 oraz IQNet ISO 9001:2000, audytowany w corocznych ekspertyzach podtrzymujących.
W lutym 2008 roku z sukcesem zakończyli realizację projektu „Bezpieczeństwo i higiena pracy w budownictwie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
W 2009 roku przekształcili prowadzoną działalność gospodarczą w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
Wykaz podstawowych działów firmy:
 dział szkoleń
 dział nadzoru bhp
 dział ppoż.
 dział prawny
 dział rozliczeń
Opis bazy dydaktyczno-usługowej:
Ośrodek posiada salę własną – na terenie siedziby ośrodka do 15 osób, sale wynajmowane - do 50 osób i do 100 osób, w zależności od potrzeb wyposażone w środki audiowizualne.
Ośrodek zapewnia szatnię, parking, catering, organizacje noclegów dla osób przyjezdnych. Baza dydaktyczno-usługowa posiada bibliotekę wyposażoną w publikacje z zakresu bhp, ppoż. oraz prawa pracy. Stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu jest odpowiednio udostępniane

Charakterystyka klientów w obszarze BHP:
Mikro, małe oraz duże przedsiębiorstwa (usługi, handel, produkcja), jednostki strefy budżetowej, szkolnictwo, instytucje kultury, ośrodki zdrowia

Najważniejsze osiągnięcia, certyfikaty i uznania:
 Ekspert ds. bezpieczeństwa i higieny pracy certyfikowany przez CIOP-PIB,
 Regionalny Ośrodek BHP,
 Konsultant Regionalnego Ośrodka BHP,
 Zrealizowany projekt „BHP w budownictwie” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
 Uczestnictwo w projekcie „Wzmocnienie bezpieczeństwa pracy i usług zdrowotnych” współfinansowany ze Środków Przejściowych 2005/017-488.01.05.01 „Podnoszenie stopnia wdrożenia dyrektyw UE w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy”
 Certyfikat DQS, IQNet nr: 319772 QM System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000,
 Członkostwo w Koszalińskiej Izbie Przemysłowo – Handlowej,
 Wpis do rejestru Kuratora Oświaty pod nr 6

Osoba do kontaktu, telefon, e-mail, adres www:
Monika Racek tel. 094/ 347-11-85, e-mail: vademecum@vademecum-pracy.pl,

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP