Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Twoja Bezpieczna Firma TBF s.c.

Adres pocztowy:
03-610 Warszawa , ul. Lecha 12

Podstawa (rodzaj) działalności gospodarczej
Spółka cywilna

Zakres działalności w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy:
1. Szkolenia w dziedzinie bhp.
2. Wykonywanie zadań służby bhp na podstawie Art.237¹¹.§ 2 Kodeksu pracy.
3. Prowadzenie audytów  w zakresie  przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
4. Udział w ocenie ryzyka zawodowego.
5. Udział w zespołach wyjaśniających przyczyny i okoliczności wypadków przy pracy.
6. Doradztwo i konsultacje w zakresie przepisów BHP.
7. Rozporządzanie analiz stanu bhp.
8. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych regulujących problematykę bezpieczeństwa i higieny pracy.
9. Inne zadania wynikające z rozporządzenia dotyczącego służby bhp.
10. Pomiary oświetlenia na stanowiskach pracy.
11. Ocena minimalnych wymagań dla maszyn i urządzeń.
12. Doradztwo oraz audyty ergonomiczne.
13. Badania środowiska pracy.
Oferta edukacyjna z zakresu bhp:
1. Szkolenia wstępne/okresowe bhp.
2. Szkolenia okresowe dla służby bhp.
3. Szkolenia dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp.
4. Szkolenia specjalistyczne bhp.
5. Szkolenia dla społecznych inspektorów pracy.
6. Metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego.
7. Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej.
8. Kursy kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym.  

Opis kluczowej kadry:
L.p. Imię i nazwisko Krótki opis kompetencji i dorobku
1. Tomasz Fic Prezes-Właściciel
2. Patrycja Fic Vice Prezes-Współwłaściciel


Historia firmy:
TBF s. c. rozpoczęła  działalność w 1998 roku. Założycielem firmy jest Pan Tomasz Fic,  do dziś jej  Prezes. Przez pierwsze lata działalności firma świadczyła usługi szkoleń i outsourcingu bhp na rynku warszawskim. Z biegiem lat działalności oferta firmy wzbogacała się  o nowe usługi i  rozszerzał się  zasięg terytorialny ich świadczenia. Obecnie poza siedzibą główną w Warszawie TBF s. c. posiada swoje oddziały w Katowicach i Olsztynie. W firmie pracuje 25 osób, dodatkowo na stałe współpracuje z nią około 50 wykładowców, ekspertów, konsultantów, specjalistów ds. bhp z terenu całego kraju.  Zakres  terytorialny świadczenia  usług  obejmuje cały kraj.
Oprócz obowiązkowych szkoleń z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy oferta szkoleniowa obejmuje szkolenia specjalistyczne bhp, szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej, kurs dla kierowców wózków jezdniowych, szkolenia z ochrony przeciwpożarowej.
Drugą podstawową usługą  jest wykonywanie zadań służby bhp na podstawie Art.237¹¹ § 2 kodeksu pracy. Usługa ta jest świadczona, dzięki ogólnopolskiej strukturze, na terenie całego kraju. Rodzaj współpracy przybiera formę  umów o współpracy lub odrębnych zleceń.
W swojej ofercie TBF s. c. posiada również usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej np. audyty ppoż, wykonywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,  badania środowiskowe, wdrażanie norm serii ISO, usługi z ochrony środowiska.
Wysoka jakość świadczenia usług  potwierdzona jest bardzo dobrymi opiniami klientów, ich liczbą (kilkuset stałych klientów, w roku 2008 zostało przeszkolonych 12 tysięcy osób), oraz posiadanymi certyfikatami : certyfikat  potwierdzający funkcjonowanie ośrodka w oparciu o system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2008 wydany przez  BSI Management Poland, .certyfikat uznania kompetencji jednostki edukacyjnej nr JE-8-2004 wydany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy-Instytut Badawczy, wydany w 28.04.2004.

Wykaz podstawowych działów firmy:
1.Dział szkoleń bhp.
2.Dział nadzoru bhp.
3.Dział ppoż.

Opis bazy dydaktyczno-usługowej:
Siedziba firmy znajduje się w Warszawie na ul. Lecha 12, a oddziały w Katowicach na ul. Sobieskiego 27 oraz w Olsztynie na ul. Westerplatte 1. Każdy z ośrodków posiada sale wykładowe wyposażone  w sprzęt audiowizualny i multimedialny.
Szkolenia organizowane są w formie kursów, seminariów, samokształcenia kierowanego, prowadzone są w j. polskim, angielskim, niemieckim. Programy szkoleń dostosowywane są do indywidualnych potrzeb klienta.
Zespół pracowników oraz współpracowników merytorycznych tworzą wykładowcy, trenerzy, konsultanci, eksperci, specjaliści ds. bhp/p.poż, posiadający wieloletnią praktykę zawodową w dziedzinie bhp/ppoż. Pracownicy są poddawani doskonalącym szkoleniom merytorycznym.
Pracownicy oraz uczestnicy szkoleń mogą korzystać z firmowej biblioteki zawierającej kilkaset pozycji z dziedziny bhp.
Usługa „Wykonywanie zadań służby bhp na podstawie Art.237¹¹.§ 2” realizowana jest przez pracowników posiadających wymagane przepisami wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe w tej dziedzinie. Sposób jej realizacji dostosowany jest do indywidualnych potrzeb klienta.
Usługi świadczone są w firmach usługowych, produkcyjnych, urzędach szczebla centralnego, placówkach służby zdrowia, jednostkach wojskowych.
Firma posiada oprócz oddziałów swoich przedstawicieli terenowych w : Białymstoku, Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Częstochowie, Gdańsku, Gorzowie Wlkp., Kaliszu, Kielcach, Koszalinie, Krakowie, Łodzi, Łomży, Opolu, Ostrołęce, Pile, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Wałbrzychu, Wrocławiu, Zielonej Górze.
Dzięki tej strukturze może świadczyć usługi na terenie całej Polski.

Charakterystyka klientów w obszarze BHP:
Klientami firmy są firmy usługowe, produkcyjne, urzędy szczebla centralnego, placówki służby zdrowia, jednostki wojskowe. Liczba zatrudnionych pracowników   klientów waha się od kilku osób do kilku tysięcy. Firma nie skupia i nie ogranicza się do obsługi tylko jednego rodzaju klientów. Dzięki  doświadczeniu i szerokiemu gronu współpracowników posiadających bogate i różnorodne doświadczenie zawodowe ośrodek, TBF s. c. jest w stanie świadczyć usługi  na wysokim poziomie w popularnych gałęziach przemysłu jak i tych niszowych.  

Najważniejsze osiągnięcia, certyfikaty i uznania:
 Certyfikat uznania kompetencji jednostki edukacyjnej nr JE-8-2004 wydany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy-Instytut Badawczy, wydany w 28.04.2004
 Akredytacja Regionalnego Ośrodka BHP, nr RO-12/2009 wydany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy-Instytut Badawczy w zakresie prowadzenia usług szkoleniowo-konsultingowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 Certyfikat potwierdzający funkcjonowanie ośrodka w oparciu o system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2008
 Akredytacja Mazowieckiego Kuratora Oświaty na prowadzenie kształcenia ustawicznego w zakresie bhp.

Osoba do kontaktu, telefon, e-mail, adres www:
Grzegorz Trochimiak- Dyrektor TBF s. c., tel:501 039 281
grzegorz.trochimiak@tbf.com.pl, www.tbf.com.pl
Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP