Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

OŚRODEK SZKOLENIA, USŁUG BHP I P.POŻ.
„GOMAR” S.C.Adres pocztowy:
37-500 Jarosław, ul. Reymonta 1

Podstawa (rodzaj) działalności gospodarczej
Spółka cywilna

Zakres działalności w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy:
1. Szkolenia z zakresu bhp
2. Szkolenia inne (m.in. Azbest, środki ochrony roślin, p.poż., p.pomocy, obsługi urządzeń poddozorowych, obsługi urządzeń energetycznych, i in.)
3. Wykonywanie zadań służby bhp w zakładach
4. Realizacja pojedynczych zleceń z zakresu bhp
5. Wykonywanie zadań inspektora ochrony p.poż.
6. Wykonywanie zleceń z pełnego zakresu ochrony p.poż.
7. Prowadzenie spraw pracowniczych w zakładach
8. Wyposażanie zakładów w spręt p.poż., środki ochrony indywidualnej, oznkowanie zakładów znakami ewakuacyjnymi i znakami bhp;

Oferta edukacyjna z zakresu bhp:
1. Szkolenia okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
2. Szkolenia okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych (w tym służba zdrowia, oświata)
3. Szkolenia okresowe bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
4. Szkolenia okresowe bhp dla kadry inżynieryjno-technicznej
5. Szkolenia okresowe bhp dla pracowników służb bhp
6. Szkolenia z zakresu p.pomocy przedlekarskiej
7. Szkolenia z zakresu ochrony p.pożarowej
8. Szkolenia dla osób wykonujących pracę w kontakcie z azbestem
9. Szkolenia osób zajmujących się obrotem lub stosujących środki ochrony roślin
10. Szkolenia osób zajmujących się obsługą urządzeń poddozorowych
11. Szkolenia osób zajmujących się obsługą urządzeń energetycznych
12. Pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Opis kluczowej kadry:
L.p. Imię i nazwisko Krótki opis kompetencji i dorobku
1. Andrzej Dziedzic  Ekspert bhp,
 gł. specjalista bhp,
 wykładowca
2. Jacek Barnaś  Ekspert-konsultant ro,
 gł. specjalista bhp,
 inspektor ochrony p.poż.,
 wykładowca
3. Edyta Stopka  gł. specjalista bhp,
 wykładowca,
 specjalista prawa pracy
4. Małgorzata Grzesik  specjalista bhp,
 wykładowca,
 specjalista prawa pracy
5. Łukasz Pawlik  specjalista bhp,
 wykładowca,
6. Andrzej Pawlik  specjalista bhp, wykładowca,
7. Tadeusz Grzeczka  gł. specjalista bhp, wykładowca,
8. Kazimierz Mirek  specjalista ochrony p.poż.,
 wykładowca
9. Jerzy Świst  specjalista ochrony p.poż.,
 specjalista zarządzania kryzysowego;
 wykładowca
10. Mariusz Kisała  specjalista bhp,
 specjalista ochrony p.poż.,
 wykładowca
11. Cyprian Pastuszko  wykładowca;
 egzaminator (uprawnienia energetyczne)
12. Kazimierz Bielec  wykładowca;
 egzaminator (uprawnienia energetyczne)
13. Marian Śmidowski  wykładowca;
 egzaminator (uprawnienia energetyczne)


Historia firmy:
Ośrodek „GOMAR” powstał w październiku 1994r. Od początku swojej działalności zajmuje się szkoleniami głównie z zakresu BHP. W roku 1997 firma rozszerzyła swoją ofertę o usługi z pełnego zakresu BHP i P.Poż. Firma realizuje usługi głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Często wspomaga też merytorycznie służbę bhp dużych zakładów pracy.
Firma posiada:
 wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych;
 wpis do rejestru instytucji szkoleniowych – WUP w Rzeszowie;
 uprawnienia do szkolenia w zakresie obrotu, konfekcjonowania i stosowania środków ochrony roślin – Podkarpacki Woj. Insp. Ochr. Roślin i Nasiennictwa;
 dyrektor firmy posiada od 2004 r. Certyfikat Eksperta BHP nadany przez CIOP-PIB.
Wykaz podstawowych działów firmy:
 dział szkoleń - szkolenia bhp; szkolenia pozostałe;
 dział bhp - wykonywanie zadań służby bhp w zakładach; realizacja indywidualnych zleceń z zakresu bhp; doradztwo;
 dział p.poż. - pełnienie funkcji inspektora p.poż. w zakładach; usługi p.poż.; remonty i legalizacja sprzętu p,poż.; doradztwo;
 dział kadr - prowadzenie spraw pracowniczych w zakładach, doradztwo z zakresu prawa pracy;
 administracja - administracja firmy;                                
Opis bazy dydaktyczno-usługowej:
 firma mieści się w wynajmowanych pomieszczeniach
 zajmuje 3 pomieszczenia biurowe oraz posiada w stałej dyspozycji 3 sale wykładowe (na 30, 50 i 70 osób)
 wynajmuje 3 pomieszczenia warsztatowe, w których zlokalizowany jest warsztat remontu i legalizacji gaśnic.
 firma wyposażona jest w nowoczesny sprzęt i materiały do prowadzenia szkoleń, w tym projektory, laptopy, rzutniki, plansze, tablice, itd.
 pracownicy realizujący zadania z zakresu BHP i P.Poż. wyposażeni są w laptopy z dostępem do internetu. Mają dostęp do biblioteki wyposażonej w stale aktualizowane akty prawne oraz księgozbiór i materiały tematyczne do realizacji zadań.


Charakterystyka klientów w obszarze BHP:
SEKTOR (usługi wykonywane w ciągu roku, stałe i doraźne z zakresu BHP + szkolenia) ZATRUDNIENIE
budownictwo ogólne 400
firmy remontowo-budowlane 850
firmy instalacyjne 430
służba zdrowia i opieka społeczna 1600
zakłady mięsne i przetwórstwa mięsnego 160
zakłady wyrobów cukierniczych 240
zakłady spożywcze pozostałe 800
handel; 300
transport 140
rolnictwo i hodowla 90
produkcja drzewna 90
zakłady metalowe 200
huta szkła 700
gospodarka komunalna i mieszkaniowa 230
zakłady odzieżowe i szwalnie 1600
kultura i oświata 450
sądownictwo 80
administracja 340
usługi 350
pozostałe 1100
RAZEM  ok. 11050


Najważniejsze osiągnięcia, certyfikaty i uznania:
Firma posiada:
 wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych;
 wpis do rejestru instytucji szkoleniowych – WUP w Rzeszowie;
 uprawnienia do szkolenia w zakresie obrotu, konfekcjonowania i stosowania środków ochrony roślin – Podkarpacki Woj.Insp.Ochr.Roślin i Nasiennictwa.
 certyfikat akredytacji Regionalnego Ośrodka BHP nadany przez CIOP-PIB - od lutego 2009r.
 dyrektor firmy posiada Certyfikat Eksperta BHP nadany przez CIOP-PIB - od 2004r..
 dyrektor pełni funkcję Przewodniczącego Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie przy OIP w Rzeszowie - od kwietnia 2009r.
 w firmie zatrudniony jest Ekspert-Konsultant Regionalnego Ośrodka BHP.
 z firmą współpracuje (współpraca stała) certyfikowany Ekspert BHP (certyfikat nadany przez CIOP-PIB).

Osoba do kontaktu, telefon, e-mail, adres www:
Ewa Pawlik, tel. 16/623-06-52, tel. kom. 507-062-392, e-mail: gomar.rzeszow@interia.pl

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP