Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Ośrodek Doradztwa i Kształcenia „BAJD”Adres pocztowy:
85-105 Bydgoszcz, ul. Stary Rynek 15-21

Zakres działalności w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy:
1. Szkolenia BHP – wstępne i okresowe.
2. Obsługa w zakresie BHP zgodnie z rozporządzeniem o służbie bhp z dnia 2 listopada 2004 roku.
3. Doradztwo w zakresie BHP.
Oferta edukacyjna z zakresu bhp:
1. Szkolenia wstępne i okresowe dla wszystkich grup pracowniczych i pracodawców.
2. Szkolenia dla zespołów powypadkowych.
3. Szkolenia dla Społecznych Inspektorów Pracy.
4. Szkolenia w zakresie metod prowadzenia instruktażu.
Opis kluczowej kadry:
L.p. Imię i nazwisko Krótki opis kompetencji i dorobku
1. Jan Smolarz Ekspert BHP – prowadzenie obsługi firm i szkoleń w zakresie BHP
2. Daria Krawczak Ekspert BHP – prowadzenie obsługi firm i szkoleń w zakresie BHP
3. Anna Rutkowska Specjalista ds. BHP – prowadzenie obsługi firm i szkoleń w zakresie BHP
4. Grażyna Racek Ekspert BHP – prowadzenie obsługi firm i szkoleń w zakresie BHP
5. Paweł Pacuła Ekspert BHP – prowadzenie obsługi firm i szkoleń w zakresie BHP
6. Andrzej Dziedzic Ekspert BHP – prowadzenie obsługi firm i szkoleń w zakresie BHP
7. Tadeusz Minkiel Ekspert BHP – prowadzenie obsługi firm i szkoleń w zakresie BHP
8. Wiesław Kłobukowski Ekspert BHP – prowadzenie obsługi firm i szkoleń w zakresie BHP


Historia firmy:
Ośrodek Doradztwa i Kształcenia „BAJD” istnieje od grudnia 1989 roku, a od listopada 1991 roku działa jako niepubliczna placówka oświatowa wpisana do ewidencji szkół i placówek oświatowych w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Ośrodek „BAJD” posiada również zgodę Ministerstwa Edukacji Narodowej na prowadzenie działalności szkoleniowej.

Wykaz podstawowych działów firmy:
 dział szkoleń,
 dział obsługi,
 dział prawnej ochrony pracy.
Opis bazy dydaktyczno-usługowej:
 sala wykładowa na 20 osób,
 sala wykładowa na 60 osób.
 sale wyposażone są w sprzęt dydaktyczny
Charakterystyka klientów w obszarze BHP:
Klientami firmy o różnorodnej specjalizacji i ukierunkowaniu. Obsługa w zakresie BHP odbywa się bez względu na rodzaj działalności, wielkość firmy czy liczbę zatrudnionych pracowników. Są to m.in. firmy produkcyjne, hurtownie, firmy wielobranżowe itp.

Najważniejsze osiągnięcia, certyfikaty i uznania:
Certyfikat akredytacji Regionalnego Ośrodka BHP nr RO-6/2009 udzielony przez CIOP – PIB dla Ośrodka Doradztwa i Kształcenia „BAJD” – Warszawa 2009

Osoba do kontaktu, telefon, e-mail, adres www:
Jan Smolarz, tel. (0-52) 348-65-60, e-mail: bajd@bajd.com.pl, www.bajd.com.pl
Anna Rutkowska, tel. (0-52) 348-65-60, e-mail: bajd@bajd.com.pl, www.bajd.com.plNa górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP