Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

BIURO KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI FIRM „J&J” s.c.Adres pocztowy:
Malbork - siedziba: 82-200 Malbork, ul. Kościuszki 5a
o/Gdańsk: 80-822 Gdańsk, ul Żabi Kruk 14
o/Elbląg: ul. Grunwaldzka 2 (b.B1)

Podstawa (rodzaj) działalności gospodarczej:
Spółka cywilna

Zakres działalności w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy:
1. Wykonywanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy
2. Przeprowadzanie kontroli warunków pracy
3. Przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy
4. Doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
5. Opracowywanie oceny ryzyka zawodowego
6. Organizacja kursów i szkoleń w zakresie bhp
Oferta edukacyjna z zakresu bhp:
1. Szkolenia okresowe bhp dla pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby
2. Szkolenia okresowe bhp dla pracodawców i osób  kierujących pracownikami
3. Szkolenia okresowe bhp dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp
4. Szkolenia okresowe bhp dla pracowników administracyjno biurowych i innych
5. Szkolenia okresowe bhp dla pracowników inżynieryjno-technicznych
6. Szkolenia okresowe bhp dla pracowników robotniczych
7. Inne specjalistyczne na życzenie Klienta.
Opis kluczowej kadry:
L.p. Imię i nazwisko Krótki opis kompetencji i dorobku
1. Aleksandra Nowalińska  Specjalista ds. bhp
 inspektor ochrony ppoż.
2. Jarosław Filipczak  Specjalista ds. bhp
 inspektor ochrony ppoż.
3. Jan Chrzanowski  Specjalista ds. bhp
 inspektor ochrony ppoż.
4. Piotr Graś Specjalista ds. bhp
5. Magdalena Pellowska Specjalista ds. bhp
6. Tadeusz Erdon  Specjalista ds. bhp
 inspektor ochrony ppoż.
7. Dariusz Wysocki  Specjalista ds. bhp
 inspektor ochrony ppoż.
8. Agnieszka Burnicka Specjalista ds. bhp
9. Iga Stopka Specjalista ds. bhp
10. Małgorzata Czekaj  Specjalista ds. bhp
 inspektor ochrony ppoż.
11. Agnieszka Gzella  Specjalista ds. bhp
 inspektor ochrony ppoż.
12. Julia Sulik Specjalista ds. bhp
13. Marzena Rzeszutek Specjalista ds. bhp
14. Katarzyna Milewska - Pajda Specjalista ds. bhp
15. Marta Koszalińska Starszy inspektor bhp
16. Łukasz Sołtys Starszy inspektor bhpHistoria firmy:
Firma powstała w 2003 r. Założycielami są obecni współwłaściciele Jarosław Filipczak i Jan Chrzanowski. Początkowo działalność firmy obejmowała zakres bezpieczeństwa i higieny pracy, jednak bardzo szybko firma rozwinęła swoja działalność o obsługę w zakresie ochrony przeciwpożarowej, organizacji kursów i szkoleń zawodowych, obsługę w zakresie ochrony środowiska, spraw dotyczących przeglądów budowlanych i gazowych, pomiarów elektrycznych.

Wykaz podstawowych działów firmy:
 BHP
 ochrona ppoż.
 kursy i szkolenia
 system bezpieczeństwa żywności HACCP
 bezpieczny budynek
 ochrona środowiska
 obrona cywilna
 kadry i prawo pracy
 wdrażanie systemów jakości ISO, OHSAS, PN-18000, PN-14000,
 sprzedaż towarów.
Opis bazy dydaktyczno-usługowej:
BKOF „J&J” s.c. do dyspozycji ma 3 własne sale wykładowe mieszczące się w Malborku, Gdańsku i Elblągu. Każda z sal wyposażona jest w sprzęt multimedialny; projektory, ekrany, laptopy, sprzęt biurowy, apteczki, fantomy, zestawy do pozoracji urazów, gaśnice, oznakowania.
Pracownicy są mobilni pod każdym względem. Do swojej dyspozycji mają flotę samochodów, tel. komórkowe, stacjonarne, faxy, laptopy, dostęp do Internetu z każdego miejsca w Polsce, nowoczesny sprzęt pomiarowy i techniczny wykorzystywany w naszej profesji min. luksomierz, alkomat, urządzenie do pomiaru hałasu, pomiaru gazu, sprzęt do przeglądu gaśnic i hydrantów.

Charakterystyka klientów w obszarze BHP:
Firma obsługuje około 300 klientów, z czego ponad ze 150 ma podpisane umowy stałej współpracy na obsługę w zakresie bhp oraz ochrony ppoż. Klienci to firmy prywatne, jak i też sektora budżetowego z województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Obsługują min. przedszkola, szkoły, jednostki samorządowe, powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne, prywatnych przedsiębiorców małych, średnich i dużych przedsiębiorstw o bardzo szerokim zakresie działalności, zakłady opieki zdrowotnej, sądy. Z ich usług korzystają także Jednostki Wojskowe i Straż Miejska.Najważniejsze osiągnięcia, certyfikaty i uznania:
 Certyfikat ISO 9001:2008 nr 337861 QM wydany 29.09.2007 r., IQ Net nr DE - 37861 QM wydany 29.09.2007 r.
 Certyfikat uznania kompetencji jednostki edukacyjnej nr JE-28/2008 uzyskany w dniu 23.04.2008 r
 Certyfikat regionalnego ośrodka BHP

Osoba do kontaktu, telefon, e-mail, adres www:
Właściciel – Jarosław Filipczak – tel. 0-507126-880, filipczak@j-j.pl
Właściciel – Jan Chrzanowski – tel. 0-507126-880, chrzanowski@j-j.pl
Dyrektor zarządzający - Magdalena Pellowska - tel. 0-508-152-121, m.pellowska@j-j.pl
Telefon: (055) 273-50-85, infolinia 0-801 000 762, e-mail: j-j@j-j.pl, www.j-j.plNa górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP