Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Szkolenia problemowe i specjalistyczne

Jak radzić sobie ze stresem w pracy (teoria i praktyka)

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla pracowników służb odpowiedzialnych za zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, kadry kierowniczej, społecznych inspektorów pracy, pracowników odczuwających narażenie na stres, wszystkich chcących poznać specyfikę psychospołecznych warunków pracy i ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo.

Cel szkolenia

Zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie:

• poznania różnych koncepcji stresu, jego przyczyn i konsekwencji

• roli czynników indywidualnych, organizacyjnych  oraz społeczno-ekonomicznych w powstawaniu zjawiska stresu

• przyczyn i konsekwencji mobbingu

• systemu zarządzania stresem i mobbingiem w organizacji

• zasad i uwarunkowań dobrej komunikacji oraz roli wsparcia społecznego

• sposobów radzenia sobie ze stresem i mobbingiem w pracy

W ramach programu szkolenia zostaną przedstawione następujące zagadnienia:
Program ramowy

Wykładowcy:
Pracownicy naukowi CIOP-PIB

Słuchacze otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia

Zakwaterowanie

Kartę zgłoszenia
uczestnictwa należy przesłać najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia (pocztą lub faksem)

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
Centrum Edukacyjne
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa
tel. 22 623 36 76
tel. 22 623 37 85
fax 22 623 36 93

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP