Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Szkolenia specjalistyczne dla pracowników służby bhp i zespołów wdrażających systemy zarządzania bhp

Nowe zadania pracowników służby bhp, problemy związane z dostosowaniem polskiego prawodawstwa, praktyki działania przedsiębiorstw do obowiązujących w Unii Europejskiej, nowe osiągnięcia nauki wspierającej możliwości skuteczniejszego działania osób działających na rzecz bezpiecznego środowiska pracy są inspiracją do organizowania szkoleń poświeconym tym problemom. Tematyka tych szkoleń podlega ciągłym zmianom. Duży wpływ na jej wybór mają osoby i środowiska zainteresowane uczestnictwem w tych szkoleniach.

W ostatnich dwóch latach do najczęściej realizowanych należały:
  • Wprowadzenie do systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
  • Auditowanie systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
  • Wdrażanie i dokumentowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
  • Ocena ryzyka zawodowego
  • Ocena i dokumentacja ryzyka zawodowego
  • System zarządzania bezpieczeństwem pracy
  • Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy według norm PN-N-18000

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP