Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Szkolenia specjalistyczne dla osób zajmujących się pomiarami parametrów środowiska pracy

Dla pracowników laboratoriów zakładowych, środowiskowych i SANEPID organizowane są szkolenia specjalistyczne poszerzające wiedzę i umiejętności. Ze szkoleń tych korzystają także osoby ubiegające się o zgodę na świadczenie usług z tego zakresu lub o certyfikat kompetencji dla osób zajmujących się pomiarami parametrów warunków pracy.

Dwukrotnie w ciągu roku prowadzone są następujące szkolenia.
  • Zagrożenie hałasem i wibracja w środowisku pracy (pomiar, ocena, zwalczanie)
  • Oświetlenie w zakładzie pracy (zasady doboru, pomiary)
  • Zagrożenie czynnikami chemicznymi w środowisku pracy (pomiar, ocena)
  • Ocena stanowisk pracy z monitorami ekranowymi
  • Zagrożenie pyłami w środowisku pracy
  • Obciążenie cieplne człowieka w środowisku termicznym

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP