Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Doskonalenie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli pracodawców i kadry kierowniczej
oraz pracowników służb bhp

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie wiedzieć:

• jakie wskaźniki można stosować do oceny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie,

• jak badać, analizować i wykorzystywać opinie pracowników na temat warunków pracy w zarządzaniu ryzykiem zawodowym,

• jak zarządzać ryzykiem zawodowym w celu
ograniczania absencji chorobowej związanej z pracą,

• jak wdrażać programy modyfikacji zachowań niebezpiecznych,

• jak obliczać społeczne koszty wypadków przy pracy.

W ramach programu szkolenia zostaną przedstawione następujące zagadnienia:
program ramowy


Kartę zgłoszenia
uczestnictwa należy przesłać najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia (pocztą lub faksem)


Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
Centrum Edukacyjne
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa
tel. 22 623 36 76
tel. 22 623 37 85
fax 22 623 36 93

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP