Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Promocja zdrowia w miejscu pracy w Polsce - ocena i zalecenia WHO

Promocja zdrowia w miejscu  pracy to „połączone wysiłki pracodawców, pracowników i całego społeczeństwa mające na celu poprawę zdrowia i samopoczucia  zatrudnionych osób” (za: http://www.enwhp.org/workplace-health-promotion.html).  Działania te powinny dotyczyć pracowników w każdym wieku i obejmować (za: https://osha.europa.eu/pl/publications/factsheets/pl_93.pdf):

  • Środki  organizacyjne, takie jak: elastyczne godziny pracy i miejsca pracy, umożliwienie  pracownikom uczestniczenia w procesie poprawy organizacji ich pracy i środowiska pracy, zapewnienie pracownikom możliwości kształcenia ustawicznego  w cyklu życia zawodowego (m.in.: kursy/szkolenia podnoszące kwalifikacje,  aktualizujące wiedzę).
  • Środki środowiskowe,  w tym: zapewnienie dostępności pomieszczeń socjalnych, szeroki zakaz palenia  tytoniu, dbałość o przyjazne psychospołeczne środowisko pracy (m.in.: równowaga  między wymaganiami pracy a możliwościami pracownika, dostateczna kontrola  pracownika nad wykonywaną pracą, wsparcie od przełożonych i współpracowników).
  • Środki indywidualne,  takie, jak np.: oferowanie i finansowanie zajęć i imprez sportowych, zachęcanie  do zdrowego odżywiania, oferowanie programów wspomagających rzucanie palenia  tytoniu, wspieranie dobrego samopoczucia psychicznego (np. przez ułatwianie  dostępu do poradnictwa psychologicznego, czy też prowadzenie konsultacji i  szkoleń w zakresie radzenia sobie ze stresem).


Promocja  zdrowia w miejscu pracy pozytywnie wpływa na zdrowie i samopoczucie pracowników, a tym samym przyczynia się do: zmniejszenia  absencji, zwiększenia motywacji, wzrostu produktywności, mniejszej rotacji kadr  oraz kreowania pozytywnego wizerunku przyjaznego przedsiębiorstwa wśród  społeczeństwa (za: http://www.who.int/occupational_health/topics/workplace/en/).

Z raportu  „Ocena i zalecenia dotyczące wzmocnienia stanowiska i roli zarządczej  Ministerstwa Zdrowia w działaniach związanych z poprawą promocji zdrowia w  miejscu pracy w Polsce (Rantanen J., Kim R., WHO, 2012), wynika, że o celowości  i skuteczności programów promocji zdrowia świadczy ich integralność z systemem  ochrony zdrowia pracujących oraz ogólnym systemem opieki zdrowotnej.

Ocena i zalecenia dotyczące wzmocnienia stanowiska i roli zarządczej Ministerstwa Zdrowia w działaniach związanych z poprawą promocji zdrowia w miejscu pracy w Polsce
Situation analysis and recommendations for stewardship on workplace health promotion in Poland
   

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP