stat4u "> Wybrane dokumenty cyfrowe księgozbioru Biblioteki CIOP-PIB
Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | O Bibliotece | Regulamin Biblioteki | ELEKTRONICZNY KATALOG BIBLIOTEKI | Nabytki | Inne źródła informacji

Wybrane dokumenty cyfrowe księgozbioru Biblioteki CIOP-PIB
Biblioteczka Przyjaciela przy Pracy
Materiały do Studiów i Badań
Prace Centralnego Instytutu Ochrony Pracy
Seria Ochrony Pracy

Materiały chronione prawem autorskim.

Biblioteczka Przyjaciela przy Pracy

Biblioteczka Przyjaciela przy Pracy to seria wydawnicza wydawana przez Wydawnictwo Związkowe w latach 1957 -1962. Zawiera ona praktyczne porady dla służb BHP od strony prawnej i praktycznej. Pełne teksty w formacie PDF dostępne są na terminalach w Czytelni Biblioteki CIOP-PIB.
 • Co należy wiedzieć o ochronach osobistych. 1958. (Biblioteczka Przyjaciela przy Pracy. Nr 13)
 • Co nas kosztują wypadki przy pracy. 1959. (Biblioteczka Przyjaciela przy Pracy. Nr 19)
 • Higiena osobista pracownika.  1959. (Biblioteczka Przyjaciela przy Pracy. Nr 15)
 • Jak popularyzować BHP w zakładzie pracy. 1957. (Biblioteczka Przyjaciela przy Pracy. Nr 4)
 • Jak posługiwać się urządzeniami elektrycznymi w przemyśle. 1959. (Biblioteczka Przyjaciela przy Pracy. Nr 11)
 • Jak posługiwać się urządzeniami elektrycznymi w przemyśle. 1962. (Biblioteczka Przyjaciela przy Pracy.)
 • Jak prowadzić dochodzenie powypadkowe. 1958. (Biblioteczka Przyjaciela przy Pracy. Nr 6)
 • Jak prowadzić dochodzenie powypadkowe. 1962. (Biblioteczka Przyjaciela przy Pracy.)
 • Jak usprawnić prowadzenie ewidencji i statystyki wypadków. 1960. (Biblioteczka Przyjaciela przy Pracy. Nr 16)
 • Mały informator aktywisty BHP w zakładzie pracy. 1957. (Biblioteczka Przyjaciela przy Pracy. Nr 5)
 • Ochrona pracy kobiet: według stanu prawnego na dzień 20 grudnia 1957 r. 1960. (Biblioteczka Przyjaciela przy Pracy. Nr 8)
 • Odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przepisów nibezpieczeństwa i higieny pracy. Według stanu prawnego na dzień 1 kwietnia 1960. 1960. (Biblioteczka Przyjaciela przy Pracy.)
 • Odszkodowania za wypadki przy pracy. Według stanu prawnego na dzień 30 września 1957 r. 1960. (Biblioteczka Przyjaciela przy Pracy. Nr 2)
 • Praktyczne sposoby ewidencji i statystyki wypadków w zakładzie pracy i jednostkach narzędnych. 1957. (Biblioteczka Przyjaciela przy Pracy. Nr 1)
 • Praktyczne sposoby nauczania robotników bezpiecznych metod pracy. 1959. (Biblioteczka Przyjaciela przy Pracy. Nr 17)
 • Przepisy bhp - Rok 1957. 1958. (Biblioteczka Przyjaciela przy Pracy. Nr 7)
 • Psychologiczne badania przydatności zawodowej. 1960. (Biblioteczka Przyjaciela przy Pracy.)
 • Co to jest hałas i jak go zwalczać. 1961. (Biblioteczka Przyjaciela przy Pracy.)
 • Liny i łańcuchy. Wydanie trzecie poprawione i uzupełnione. 1962. (Biblioteczka Przyjaciela przy Pracy.)
 • Czy znasz niebezpieczeństwo elektryczności statycznej? 1960. (Biblioteczka Przyjaciela przy Pracy.)
 • Walka o poprawę warunków bhp: Organizacja i działalność służby bhp. 1960. (Biblioteczka Przyjaciela przy Pracy. Nr
 • Przepisy bhp - Rok 1958. Stan prawny na dzień 1 stycznia 1959 roku. 1959. (Biblioteczka Przyjaciela przy Pracy. Nr 14)
 • Przepisy bhp - Rok 1958. Stan prawny na dzień 1 stycznia 1959 roku. (cd.) 1959. (Biblioteczka Przyjaciela przy Pracy. Nr 14)

Materiały do Studiów i Badań

Seria Materiały do Studiów i Badań wydawana w latach 1954 – 1987 zawiera głównie materiały z seminariów oraz artykuły teoretycznie i praktycznie omawiające  różne aspekty zagadnień związanych i bezpieczeństwem i higieną pracy. Prezentowana bibliografia stanowi listę dokumentów i hiperłącza do pełnych tekstów za lata 1971 – 1987 (67 pozycji).

Prace Centralnego Instytutu Ochrony Pracy

Prace CIOP to kwartalnik naukowy ukazujący się w latach  1951-1992.
Wydano 155 zeszytów, których treść stanowiły opisy wyników badań naukowych prowadzonych w Instytucie. Prezentowana bibliografia stanowi listę dokumentów i hiperłącza do pełnych tekstów.

Seria Ochrony Pracy

Poniższa lista Serii Ochrony Pracy to publikacje wydawane w latach 1947 - 1951 przez Zakład Wydawniczy Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej. Obejmują one tematykę bezpieczeństwa i higieny pracy od wskaówek praktycznych do prawnych aspektów bhp. Pełne teksty w formacie PDF dostępne są na terminalach w Czytelni Biblioteki CIOP-PIB.
 • ABC Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. 1948. (Seria Ochrony Pracy Nr.21
 • Bezpieczna praca na tokarce. 1951. (Seria Ochrony Pracy Nr.66)
 • Eksploatacja linii napowietrznych wysokiego napięcia. 1951. (Seria Ochrony Pracy Nr.46)
 • Fabryki sklejek. 1951. (Seria Ochrony Pracy Nr.49)
 • Fabryki sztucznych włókien wiskozowych i fabryki dwusiarczku węgla. 1950. (Seria Ochrony Pracy Nr.34)
 • Farbiarnie i wykończalnie w zakładach włókienniczych. 1951.(Seria Ochrony Pracy Nr.68)
 • Garaże i samochodowe warsztaty naprawcze. 1947. (Seria Ochrony Pracy Nr.12)
 • Gazociągi wysokoprężne. 1951. (Seria Ochrony Pracy Nr.62)
 • Gorzelnie rolnicze. 1951. (Seria Ochrony Pracy Nr.43)
 • Gospodarka złomem. 1949. (Seria Ochrony Pracy nr.24)
 • Kamieniołomy i odkrywki. 1948. (Seria Ochrony Pracy Nr.15)
 • Kolejki przemysłowe. 1949. (Seria Ochrony Pracy Nr.16)
 • Kopanie rowów: Prace przy przewodach gazowych. 1950. (Seria Ochrony Pracy Nr.10)
 • Maszyny precyzyjno-automatyczne do wyrobu obuwia skórzanego. 1951. (Seria Ochrony Pracy Nr.53)
 • Maszyny rolnicze. 1951. (Seria Ochrony Pracy Nr.44)
 • Młyny zbożowe. 1950. (Seria Ochrony Pracy Nr.32)
 • Obrabiarki do metali. 1951. (Seria Ochrony Pracy Nr.6)
 • Obrona przeciwpożarowa zakładu pracy. 1949. (Seria Ochrony Pracy Nr.26)
 • Obsługa strugarek do drewna. 1951. (Seria Ochrony Pracy Nr.59)
 • Obsługa zwierząt w rolnictwie. 1951. (Seria Ochrony Pracy Nr.69)
 • Ochrona oczu przy pracy. 1951. (Seria Ochrony Pracy Nr.42)
 • Oczyszczanie i wygładzanie powierzchni metodą piaskowania - pokrywanie powierzchni metodą natryskiwania. 1951. (Seria Ochrony Pracy Nr.45)
 • Odlewnie żeliwa, staliwa i metali kolorowych. 1951. (Seria Ochrony Pracy Nr.17)
 • Odzież przemysłowa. 1951. (Seria Ochrony Pracy Nr.65)
 • Olejarnie tłoczne. 1950. (Seria Ochrony Pracy Nr.31)
 • Pędnie. b.r. (Seria Ochrony Pracy Nr.3)
 • Piekarnie. 1950. (Seria Ochrony Pracy Nr.30)
 • Piła tarczowa do przerzynania wzdłużnego. Instrukcje techniczne. 1949. (Seria Ochrony Pracy Nr.4)
 • Piły mechaniczne do poprzecznego przerzynania drewna: Instrukcje techniczne. 1949. (Seria Ochrony Pracy Nr.28)
 • Pojazdy. 1949. (Seria Ochrony Pracy Nr.27)
 • Prace przy użyciu kwasu azotowego. 1948. (Seria Ochrony Pracy Nr.13)
 • Prace przy użyciu rtęci. 1949. (Seria Ochrony Pracy Nr.8)
 • Prace z ołowiem. 1948, (Seria Ochrony Pracy Nr.14)
 • Produkcja sadzy aktywnej. 1951. (Seria Ochrony Pracy Nr.67)
 • Produkcja suszu cykorii i namiastek kawowych. 1951. (Seria Ochrony Pracy Nr.40)
 • Przemysł ceramiczny. (Seria Ochrony Pracy Nr.7)
 • Przemysł mięsny. 1951. (Seria Ochrony Pracy Nr.60)
 • Przędzalnie wełny i bawełny. 1951. (Seria Ochrony Pracy Nr.38)
 • Statki PMH o pojemności powyżej 500 BRT. Cz. 1. Pomieszczenia mieszkalne i użytkowe. 1951. (Seria Ochrony Pracy Nr.64)
 • Stosowanie materiałów wybuchowych przy pracach poszukiwawczych metodą sejsmiczną. 1951. (Seria Ochrony Pracy Nr.61)
 • Szlifierki. Instrukcje techniczne. 1948. (Seria Ochrony Pracy Nr.20)
 • Światło i praca. 1950. (Seria Ochrony Pracy Nr.5)
 • Tartaki. 1951. (Seria Ochrony Pracy Nr.48)
 • Tkalnie. 1951. (Seria Ochrony Pracy Nr.52)
 • Tymczasowe przepisy bezpieczeństwa przy eksploatacji urządzeń elektrycznych elektrowni i stacji. 1951. (Seria Ochrony Pracy Nr.57)
 • Wodociągi i kanalizacja. 1949. (Seria Ochrony Pracy Nr.25)
 • Wyprawianie skór. 1950. (Seria Ochrony Pracy Nr.29)
 • Wyrób artykułów i tkanin technicznych. 1951. (Seria Ochrony Pracy Nr.94)
 • Wyrób lakierów, pokostów i roztworów wosku. 1950. (Seria Ochrony Pracy Nr.9)
 • Wyrób mydła i środków do prania. 1951. (Seria Ochrony Pracy Nr.47)
 • Wzory wewnętrznych instrukcji przeciwpożarowych dla pracowników zakładów pracy podległych ministerstwu budownictwa miast i osiedli. 1951. (Seria Ochrony Pracy Nr.51)
 • Zakłady przetwórstwa owoców i warzyw. 1951. (Seria Ochrony Pracy Nr.39)

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP